Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
donderdag 21 september 2023, 08:47 - Jos Koets
#hypotheek #banken en verzekeraars

Huizenbezitters die de komende tijd willen of gaan verhuizen, kunnen geld verdienen door hun lopende hypotheek mee te nemen naar de volgende koopwoning. Hiervoor moet de bank waar de hypotheek loopt wel een goede verhuisregeling hebben. Iedere bank heeft zijn eigen voorwaarden. Het is dan ook verstandig om deze vooraf goed te bestuderen.

Verhuisregeling Florius hypotheek

Hieronder een gedeelte van de voorwaarden van de verhuisregeling van Florius:

Er zijn twee manieren om gebruik te maken van de verhuisregeling:

1. U koopt eerst een nieuwe woning en verkoopt daarna uw oude woning
2. U verkoopt eerst uw oude woning en koopt daarna een nieuwe woning

Koopt u eerst een nieuwe woning? Dan kunt u bij de aanvraag voor uw nieuwe lening aangeven dat u gebruik wilt maken van de verhuisregeling. Verkoopt u eerst uw oude woning? Dan moet u binnen 6 maanden nadat uw woning heeft verkocht, een nieuwe lening bij Florius sluiten voor uw nieuwe woning.

Verhuizen

Eerst verkopen, dan kopen

Zoals u ziet vermeldt Florius twee mogelijkheden. Mogelijkheid 2 (eerst verkopen van de huidige woning en daarna een nieuwe woning kopen) komt minder vaak voor. Huizenbezitters gaan dan tijdelijk in een huurwoning wonen of bij familie. Wie eerst zijn huis verkoopt en de verhuisregeling bij Florius wil hanteren, moet binnen zes maanden na verkoop (passeren bij de notaris) van zijn woning een nieuwe renteaanbieding hebben aangevraagd.

Eerst kopen, dan verkopen

Mogelijkheid 1 (er is eerst een andere woning gekocht en daarna wordt de huidige woning verkocht) komt het meest voor. De huizenbezitter heeft in zo'n geval tijdelijk twee woningen. De lopende hypotheek wordt meegenomen en voor het hogere hypotheekbedrag gaat de huidige hypotheekrente gelden. Voor de lopende hypotheek zal de bank nog wel kijken naar de nieuwe hypotheekvorm en de risicoklasse. U moet dan denken aan:

  • Hypotheek zonder NHG naar de risicoklasse van de huidige en nieuwe hypotheek
  • Hypotheek met NHG wordt hypotheek zonder NHG (of andersom)
  • Wijziging van hypotheekvormen (bijvoorbeeld van aflossingsvrij naar annuïteiten)

Toch hogere hypotheekrente bij verhuisregeling

Het is heel goed mogelijk dat bij de nieuwe woning de hypotheek zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in een andere risicoklasse valt. De bank zal dan de hypotheekrente aanpassen (hoger of lager).

Hetzelfde is van toepassing als de oude hypotheek NHG had en de nieuwe niet; dan zal er een opslag komen op de rente van de lopende hypotheek.

Uitwerking verhuisregeling algemeen

Hieronder een simpel rekenvoorbeeld waarin een andere woning wordt gekocht per 1 juli 2023 voor 600.000 euro.

  • Lopende aflossingsvrije hypotheek : € 200.000 rente 1,5% tot 1-7-2035, einddatum 1-7-2042
  • Huidige woning staat te koop
Nieuwe woning € 600.000  
Nieuwe hypotheek totaal € 370.000  
- Aflossingsvrije hypotheek   € 200.000, rente 1,5%
- Annuïteitenhypotheek   € 170.000, rente 4,5%
einddatum 01-07-2053

In bovenstaand voorbeeld wordt de aflossingsvrije hypotheek meegenomen naar de volgende koopwoning. De hypotheekrente van 1,50% staat nog vast tot 1-7-2035. De aflossingsvrije hypotheek loopt per 1 juli 2042 af. Voor het hogere hypotheekbedrag van 170.000 euro sluit de huizenbezitter een annuïteitenhypotheek af. De hypotheekrente wordt voor 10 jaar vastgezet voor 4,5% (huidige marktrente) en de looptijd is 30 jaar tot 1 juli 2053.

Hypotheek op te koop staande woning loopt door met variabele rente

Voor de huidige woning (die te koop staat) loopt nu ook nog de aflossingsvrije hypotheek. De meeste banken in Nederland berekenen dan de variabele rente voor deze hypotheek tot dat de woning is verkocht. Bij verkoop wordt de hypotheek namelijk afgelost. Bij een variabele rente van 6% is de bruto maandlast 1.000 euro.

Florius doet het anders

Florius denkt hier echter heel anders over. Zij berekenen voor de lopende hypotheek dezelfde hypotheekrente voor de huidige en nieuwe woning. Deze huizenbezitter betaalt dan gewoon 1,5%. De bruto maandlast is dan 250 euro per maand. 

Florius Hypotheken

Splitsen Florius Verhuisregeling nu ook mogelijk!

En die regeling is nu nog beter geworden. Sinds kort - 18 september 2023 - is het zelfs mogelijk om de Florius Verhuisregeling te splitsen. Daarmee kunnen ex-partners die uit elkaar gaan elk een deel van de oude, lage hypotheekrente meenemen naar een eigen nieuwe hypotheek. Dat kan alleen als beide klanten verhuizen naar een ander huis. Als één van beiden in de oude woning blijft is dat splitsen niet mogelijk.

U begrijpt dat huizenbezitters van Florius de vlag uithangen met deze uitstekende verhuisregeling.

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.