Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
maandag 2 oktober 2023, 16:00 - HomeFinance
#zorgverzekering

In 2024 zullen Nederlanders waarschijnlijk maandelijks ongeveer 150 euro betalen voor hun basiszorgpakket. Met de zorgkosten die blijven stijgen, rijst de vraag hoe de zorg op lange termijn betaalbaar blijft. Is er ruimte om te snijden in bepaalde zorgkosten?

Jaarlijkse toename in zorgkosten

De basispremie van de zorgverzekering bij DSW neemt toe met 11,50 euro per maand in 2024, wat resulteert in een totaal van 149 euro per maand. DSW heeft met deze toename van 8,4% de hoogste stijging sinds de introductie van de Zorgverzekeringswet in 2006. Eerdere ramingen gaven al aan dat de premie gemiddeld met zo'n 12 euro zou toenemen. Gedurende het laatste decennium is de zorgpremie jaarlijks gestegen, gemiddeld met 4,5%.

De huidige uitzonderlijke stijging wordt toegeschreven aan factoren zoals hoge inflatie en loonsverhogingen binnen de zorgsector, aldus Patrick Jeurissen, hoogleraar betaalbare zorg bij Radboudumc. Met de zorgsector die voor het merendeel afhankelijk is van salariskosten, heeft een loonsverhoging voor ziekenhuismedewerkers een direct effect op de premies.

Betaalbaarheid van zorg

De stijging van zorgpremies is op lange termijn mogelijk niet vol te houden, waarschuwt DSW-directeur Aad de Groot. Er zijn zorgen in de politiek dat de zorg voor veel Nederlanders onbetaalbaar wordt, waardoor sommigen mogelijk geen gebruik meer maken van noodzakelijke zorg.

Volgens Jeurissen neigen mensen minder gebruik te maken van zorg als de kosten voor eigen rekening hoger zijn. Hoewel het effect daarvan beperkt is, is het wel aanwezig.

Zowel Jeurissen als Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie, verwachten dat zorgkosten in de komende jaren zullen blijven stijgen vanwege factoren zoals vergrijzing, nieuwe medische behandelingen en arbeidsmarkttekorten.

De uitdaging van vergrijzing

Hoewel de huidige stijging van de zorgkosten beheersbaar lijkt, zullen we in de toekomst te maken krijgen met grotere uitdagingen, met name door de vergrijzing. Jeurissen suggereert dat er drie mogelijke oplossingen zijn om de zorg betaalbaar te houden: het basispakket verkleinen, meer eigen bijdrage van patiënten vragen, en de zorgefficiëntie verbeteren. Van deze opties gaat de voorkeur momenteel uit naar het verbeteren van de efficiëntie.

Jeurissen benadrukt echter dat er een gecombineerde aanpak nodig is. Bijvoorbeeld, er zullen beslissingen genomen moeten worden over dure behandelmethoden en medicijnen. Groot suggereert ook dat men kritisch moet kijken naar de omvang van bepaalde zorgdiensten, zoals ouderen- en jeugdzorg, en dat verzekerden zorgvuldig moeten overwegen welke zorgverzekering ze echt nodig hebben.

Bron: RTLZ

HomeFinance
HomeFinance redactie

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.