Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
donderdag 31 mei 2018, 10:21
#pensioen

Al vijf jaar zijn de sociale partners (werkgevers en werknemers) aan het overleggen over de pensioenen. Nu ligt er een concept-pensioenakkoord dat beide partijen gaan voorleggen aan hun achterban. De inhoud van dit concept is uitgelekt en is in handen van De Telegraaf.

Plannen in het voorgestelde pensioenakkoord

De belangrijkste punten in het concept-akkoord zijn:

  1. een minder snelle stijging van de pensioenleeftijd
  2. afschaffing van pensioengaranties
  3. afschaffing van de doorsneepremie
  4. zzp'ers onderbrengen bij verplicht pensioen

Concept - nog geen akkoord

De partijen benadrukken dat het een concept is - er is nog geen akkoord. Zelfs als de werkgevers en werknemers het eens zijn is het nog niet definitief: er moet overeenstemming zijn met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.