pensioen
Gepubliceerd op: 31-5-2018 om 10:21

Al vijf jaar zijn de sociale partners (werkgevers en werknemers) aan het overleggen over de pensioenen. Nu ligt er een concept-pensioenakkoord dat beide partijen gaan voorleggen aan hun achterban. De inhoud van dit concept is uitgelekt en is in handen van De Telegraaf.

Plannen in het voorgestelde pensioenakkoord

De belangrijkste punten in het concept-akkoord zijn:

  1. een minder snelle stijging van de pensioenleeftijd
  2. afschaffing van pensioengaranties
  3. afschaffing van de doorsneepremie
  4. zzp'ers onderbrengen bij verplicht pensioen

Concept - nog geen akkoord

De partijen benadrukken dat het een concept is - er is nog geen akkoord. Zelfs als de werkgevers en werknemers het eens zijn is het nog niet definitief: er moet overeenstemming zijn met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Aangemaakt door André te Brake op 07-06-2018 23:16

Belachelijk dat zelfstandigen verplicht pensioen moeten opbouwen. Deze groep kiest juist voor vrijheid (op een uitzondeting na) , en maken zelf keuzes voor hun oude dag voorziening. Laat de vakbonden afblijven van de zelfstandigen. Een systeem van onbeperkt belastingvrij sparen op een geblokkeerde rekening ( vergelijkbaar met een geblokeerde rekening in de bouw), en belasting betalen als je het eraf haalt zal de zelfstandigen veel meer helpen in tijden van ziekte of minder opdrachten en voor de oude dag. Hierdoor kun je wisselende inkomsten goed op vangen en heb je geen verplicht pensioen nodig. Je kun het gebruiken als je het nodig hebt zonder beperkingen of boetes, in het jaar van opname telt het bij je inkomen op en betaal je er belasting over ( vaak tegen een iets lager tarief) Eenvoud is belangerijk.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.