HomeFinance Hypotheken
Search
Close this search box.

Vergelijkingen en samenwerkingen

Hoe werken de onafhankelijke vergelijkingen van HomeFinance.nl?

Op de websites van Finckers kunt u een groot aantal producten vergelijken. Het vervolg na de vergelijking verwijzen wij u door naar de betreffende financiële dienstverleners. U kunt via onze website eenvoudig met hen in contact treden.

Hieronder zetten wij op een rij hoe de vergelijkingen per productsoort tot stand gekomen zijn en – indien van toepassing – wie onze samenwerkingspartners zijn.

Als u hieronder op de productnaam/link klikt, klapt de tekst uit.

Samenwerkingspartner(s)

Voor de vergelijkingsmodule op het gebied van overlijdensrisicoverzekeringen, geldt dat wij voor de afhandelingen van de eventuele aanvragen samenwerken met een gespecialiseerd verzekeringskantoor, te weten NHP (telnr. 088 – 495 4000, AFM nummer 12007646). De verdere afhandeling van deze aanvragen, komt geheel voor de verantwoording van dez betreffende partner. HomeFinance.nl / Finckers speelt hierbij geen enkele rol. Indien u een offerte aanvraagt of doorklikt op een commerciele uiting (zoals banners, advertorials), zullen wij daarvoor vaak een vergoeding ontvangen.

Indien u een offerte aanvraagt of doorklikt op een commerciele uiting (zoals banners, advertorials), zullen wij daarvoor vaak een vergoeding ontvangen.

Hoe komt de vergelijking tot stand en hoe volledig is de vergelijking?

In de vergelijkingen worden alleen verzekeringen getoond waar NHP een samenwerking mee heeft. Omdat er verzekeraars zijn die helemaal niet met tussenpersonen samenwerken (bijv. Direct Writers) of niet met NHP, zullen niet alle verzekeraars/verzekeringsproducten in de vergelijking meegenomen worden. De vergelijking is dus nooit 100% compleet.

Samenwerkingspartner(s)

Op het moment dat u op het gebied van hypotheken een persoonlijk gesprek wenst of een offerte aanvraagt, zijn er 2 mogelijkheden. Bij een deel van de aanvragen zullen de medewerkers van Finckers BV contact met u opnemen om de mogelijkheden met u te bespreken. Vaak zullen onze eigen adviseurs u dan ook helpen met het hypotheekadvies en regelen van de hypotheek.

Het kan ook zijn dat wij uw aanvraag doorsturen door naar een tussenpersoon die uw aanvraag in behandeling kan nemen. HomeFinance.nl / Finckers speelt hierbij geen enkele rol. Indien u een offerte aanvraagt of doorklikt op een commerciele uiting (zoals banners, advertorials), zullen wij daarvoor vaak een vergoeding ontvangen.

Hoe komt de vergelijking tot stand en hoe volledig is de vergelijking?

Wij houden deels zelf de actuele hypotheekrentes bij, maar maken voor het overgrote deel gebruik van de rentes die Hypotheekbond ons aanlevert. Wij proberen zo veel mogelijk maatschappijen en producten op te nemen in onze vergelijkingen. Wij tonen echter niet alle hypotheekproducten die op de markt zijn. Wij nemen producten niet op als we de rentes niet kunnen bijhouden omdat de hypotheekinstelling de tarieven en/ of (product)voorwaarden niet publiceert. Daarnaast wordt hetzelfde hypotheekproduct soms onder verschillende namen en door verschillende partijen aangeboden (zogenaamde white label producten). Wij nemen dan meestal alleen de oorspronkelijke aanbieder (de hypotheekinstelling zelf) op in onze vergelijkingen. Tenslotte kan het zijn dat hypotheekinstellingen hun hypotheken niet zelf aanbieden, maar waarbij distributie plaatsvindt via een zeer selecte groep tussenpersonen. Hierdoor kan het zijn dat een groot deel van de mensen die op onze site vergelijkt, de hypotheek niet (eenvoudig) af kan sluiten. Denk aan een situatie waarbij een hypotheek slechts in een deel van Nederland beschikbaar is of slechts via 1 of enkele ketens aangeboden wordt. In die situaties kunnen wij ervoor kiezen om een product niet in onze vergelijkingen op te nemen.

Op homefinance.nl vindt u overzichten waarin hypotheekrentes vergeleken worden. Hierbij worden de hypotheekrentes standaard gerangschikt op laagste rente. Indien de rentes van 2 hypotheekproducten gelijk zijn, wordt allereerst gekeken of we een samenwerking hebben met de betreffende bank. Banken waar we een samenwerking mee hebben, krijgen voorrang boven banken waar we geen samenwerking mee hebben. Vervolgens worden de banken op alfabet gerangschikt.

Alhoewel wij er naar streven om onze vergelijkingen zo compleet mogelijk te maken, kan het dus voorkomen dat de vergelijking niet volledig is.

Wij hebben zelf geen financieel adviseurs in dienst. Op het moment dat u een persoonlijk gesprek over de pensioenmogelijkheden wenst, dient u zelf contact op te nemen met een bank of verzekeringsmaatschappij. Wij kunnen u hierbij niet helpen.

Bij het onderdeel Pensioenen vergelijken wij ook de tarieven van bankspaarproducten. Voor meer informatie over deze vergelijking, zie hieronder het onderdeel “Banksparen”.

Samenwerkingspartner(s)

Wij hebben zelf geen financieel adviseurs in dienst op het gebied van pensioenen. Op het moment dat u naar aanleiding van onze online informatie meer informatie of een persoonlijk gesprek wenst, dient u zelf contact op te nemen met een bank of verzekeringsmaatschappij. Wij kunnen u hierbij niet helpen.

Bij het onderdeel Gouden Handdruk vergelijken wij ook de tarieven van bankspaarproducten. Voor meer informatie over deze vergelijking, zie hieronder het onderdeel “Banksparen”.

Wij hebben zelf geen financieel adviseurs in dienst op het gebied van lijfrentes. Op het moment dat u naar aanleiding van onze online informatie meer informatie of een persoonlijk gesprek wenst, sturen wij u door naar de bank of verzekeraar waarvan u meer informatie wenst of naar NHP (telnr. 088 – 495 4000, AFM nummer 12007646, ook bekend onder de naam Adviesgroep Combined Gouda BV). De verdere afhandeling van deze aanvragen, komt geheel voor de verantwoording van de betreffende partners. HomeFinance speelt hierbij geen enkele rol. Voor het doorverwijzen van bezoekers ontvangen wij vaak een vergoeding.

Bij het onderdeel lijfrente vergelijken wij ook de tarieven van bankspaarproducten. Voor meer informatie over deze vergelijking, zie hieronder het onderdeel “Banksparen”.

Samenwerkingspartner(s)

Op diverse pagina’s op deze site vergelijken wij de rentes van bankspaarproducten. Op deze pagina’s bieden wij bij diverse bankspaarproducten de mogelijkheid om direct een rekening aan te vragen. Op het moment dat u hiervoor kiest, wordt u direct doorverwezen naar de desbetreffende spaarbank of een tussenpersoon die voor de spaarbank als intermediair optreedt. De tussenpersoon waar wij op het gebied van banksparen met name mee samenwerken is NHP (telnr. 088 – 495 4000, AFM nummer 12007646, ook bekend onder de naam Adviesgroep Combined Gouda BV).

Voor al deze aanvragen geldt dat de verdere afhandeling van uw aanvraag geheel voor de verantwoording van de betreffende partners komt. Finckers / HomeFinance.nl speelt hierbij verder geen enkele rol. Voor het doorverwijzen van bezoekers ontvangen wij vaak een vergoeding. Mocht u vragen hebben over lopende of nieuwe bankspaarrekeningen en/of mocht u wijzigingen door willen geven, dan dient u direct de betreffende spaarbank of tussenpersoon te benaderen. Finckers / HomeFinance.nl kan hierbij niets voor u doen.

Hoe komt de vergelijking tot stand en hoe volledig is de vergelijking?

Finckers / HomeFinance.nl controleert iedere werkdag – deels geautomatiseerd, deels handmatig – de rentes van alle getoonde bankspaarproducten. Finckers / HomeFinance.nl streeft erna om de getoonde vergelijkingen zo compleet mogelijk te maken. Wij tonen echter niet alle spaarproducten die aangeboden worden. Ten eerste nemen wij geen maatschappijen op die op geen enkele wijze onder de controle van De Nederlandsche Bank (DNB) vallen. Wij tonen alleen maatschappijen die een bankvergunning van DNB hebben of een bijkantoor in Nederland. Daarnaast wordt hetzelfde bankspaarproduct soms onder verschillende namen en door verschillende partijen aangeboden (zogenaamde white label spaarproducten). Wij nemen dan meestal alleen de oorspronkelijke aanbieder (de spaarbank zelf) op in onze vergelijkingen. Tenslotte kan het voorkomen dat bepaalde maatschappijen hun voorwaarden zelf niet publiceren. Dan kan het voor ons onmogelijk zijn om de rentes te volgen en kunnen wij het product niet opnemen.

Op homefinance.nl vindt u overzichten waarin bankspaarrekeningen vergeleken worden. Hierbij worden de bankspaarrekeningen standaard gerangschikt op hoogste rente. Indien de rentes van 2 bankspaarproducten gelijk zijn, wordt allereerst gekeken of we een samenwerking hebben met de betreffende bank (of een tussenpersoon voor die bank). Banken waar we een samenwerking mee hebben, krijgen voorrang boven banken waar we geen samenwerking mee hebben. Vervolgens worden de banken op alfabet gerangschikt.

Alhoewel wij er naar streven om onze overzichten zo compleet mogelijk te maken, kan het dus voorkomen dat de vergelijking niet volledig is.

Samenwerkingspartner(s)

Op deze website vergelijken wij de rentes van diverse kredietverstrekkers. Voor een aantal kredietverstrekkers geldt dat u via onze website direct in contact kunt treden om meer informatie of een offerte op te vragen. Een aantal kredietverstrekkers werkt samen met tussenpersonen voor het afsluiten van een lening. Bij deze aanvragen treden wij (Finckers) zelf op als adviseur en/of bemiddelaar. Voor een aantal kredietverstrekkers geldt dat ze niet samenwerken met tussenpersonen. Het kan dan zijn dat wij u via een aanvraagknop op de site direct op de site van de betreffende kredietverstrekker terechtkomt waar u vervolgens een lening aan kunt vragen. Voor beide werkwijzen geldt dat wij vaak een vergoeding ontvangen van de kredietverstrekker waar u uiteindelijk uw lening afsluit.

Hoe komt de vergelijking tot stand en hoe volledig is de vergelijking?

Finckers / HomeFinance.nl controleert iedere werkdag – deels geautomatiseerd, deels handmatig – de rentes van de getoonde leenproducten. Finckers / HomeFinance.nl streeft erna om de getoonde vergelijkingen zo compleet mogelijk te maken. Wij tonen echter niet alle leenproducten. Ten eerste tonen wij alleen de rentes van kredietverstrekkers die hun leentarieven publiceren. Het kan voorkomen dat bepaalde maatschappijen hun voorwaarden zelf niet publiceren. Dan kan het voor ons onmogelijk zijn om de rentes te volgen en kunnen wij het product niet opnemen. Daarnaast wordt hetzelfde leenproduct soms onder verschillende namen en door verschillende partijen aangeboden (zogenaamde white label spaarproducten). Wij nemen dan meestal alleen de oorspronkelijke aanbieder op in onze vergelijkingen.

Op homefinance.nl vindt u overzichten waarin leningen vergeleken worden. Hierbij worden de leningen standaard gerangschikt op laagste (minimale) rente. Indien de rentes van 2 leningen gelijk zijn, wordt allereerst gekeken of we een samenwerking hebben met de betreffende bank. Banken waar we een samenwerking mee hebben, krijgen voorrang boven banken waar we geen samenwerking mee hebben. Vervolgens worden de banken op alfabet gerangschikt.

Alhoewel wij er naar streven om onze overzichten zo compleet mogelijk te maken, kan het dus voorkomen dat de vergelijking niet volledig is.

Samenwerkingspartner(s)

Op onze spaarpagina’s bieden wij bij diverse spaarrekeningen de mogelijkheid om direct een rekening aan te vragen. Op het moment dat u hiervoor kiest, wordt u direct doorverwezen naar de desbetreffende spaarbank, een tussenpersoon of een platform waar u de rekening kunt openen. Finckers / HomeFinance.nl speelt hierbij verder geen enkele rol. Voor het doorverwijzen van bezoekers ontvangen wij vaak een vergoeding. Mocht u vragen hebben over lopende of nieuwe spaarrekeningen en/of mocht u wijzigingen door willen geven, dan dient u direct de betreffende spaarbank of tussenpersoon te benaderen. Finckers / HomeFinance.nl kan hierbij niets voor u doen.

Hoe komt de vergelijking tot stand en hoe volledig is de vergelijking?

Finckers / HomeFinance.nl controleert iedere werkdag – deels geautomatiseerd, deels handmatig – de rentes van alle getoonde spaarproducten. Finckers / HomeFinance.nl streeft erna om de getoonde vergelijkingen zo compleet mogelijk te maken. Wij tonen echter niet alle spaarproducten die aangeboden worden. Soms wordt hetzelfde spaarproduct onder verschillende namen en door verschillende partijen aangeboden (zogenaamde white label spaarproducten). Wij nemen dan meestal alleen de oorspronkelijke aanbieder (de spaarbank zelf) op in onze vergelijkingen. Bovendien tonen wij alleen spaarproducten die nog door nieuwe klanten te openen zijn. Tenslotte kan het voorkomen dat bepaalde maatschappijen hun voorwaarden zelf niet publiceren. Dan kan het voor ons onmogelijk zijn om de rentes te volgen en kunnen wij het product niet opnemen.

Op homefinance.nl vindt u overzichten waarin spaarrekeningen vergeleken worden. Hierbij worden de spaarrekeningen standaard gerangschikt op hoogste (minimale) spaarrente. Indien de rentes van 2 spaarproducten gelijk zijn, wordt allereerst gekeken of we een samenwerking hebben met de betreffende bank. Banken waar we een samenwerking mee hebben, krijgen voorrang boven banken waar we geen samenwerking mee hebben. Vervolgens worden de banken op alfabet gerangschikt.

Alhoewel wij er naar streven om onze overzichten zo compleet mogelijk te maken, kan het dus voorkomen dat de vergelijking niet volledig is.

Samenwerkingspartner(s)

Op onze pagina’s over zorgverzekeringen, bieden wij bij diverse zorgverzekeringen de mogelijkheid om direct een (offerte voor een) zorgverzekering aan te vragen. Op het moment dat u hiervoor kiest, wordt u direct doorverwezen naar de desbetreffende zorgverzekeraar. Finckers / HomeFinance.nl speelt hierbij verder geen enkele rol. Voor het doorverwijzen van bezoekers ontvangen wij vaak een vergoeding.

Mocht u vragen hebben over lopende of nieuwe zorgverzekeringen en/of mocht u wijzigingen door willen geven, dan dient u direct de betreffende zorgverzekeraar te benaderen. Finckers / HomeFinance.nl kan hierbij niets voor u doen.

Hoe komt de vergelijking tot stand en hoe volledig is de vergelijking?

Wij bieden op deze site 2 vergelijkingen aan. De uitgebreide vergelijking wordt aangeboden in samenwerking met Overstappen.nl uit Amsterdam (tel 020 – 760 42 42 – AFM vergunning 12012535). De vergelijker van basisverzekeringen wordt door Finckers / HomeFinance.nl zelf samengesteld. Finckers / HomeFinance.nl controleert ieder jaar tussen half oktober en half november de nieuwe premies van alle getoonde zorgverzekeringen. Finckers / HomeFinance.nl streeft erna om de getoonde vergelijkingen zo compleet mogelijk te maken. Het wel of niet tonen van een zorgverzekering is onafhankelijk van het feit of wij een samenwerking met de betreffende maatschappij hebben. Wij tonen echter niet alle zorgverzekeringen die aangeboden worden. Ten eerste nemen wij geen maatschappijen op waarvan wij de premies en voorwaarden niet kunnen achterhalen. Daarnaast wordt dezelfde zorgverzekering soms onder verschillende namen en door verschillende partijen aangeboden (zogenaamde white label producten). In de vergelijking van de basisverzekering nemen wij dan meestal alleen de oorspronkelijke aanbieder (de zorgverzekeraar zelf) op in onze vergelijkingen. Tenslotte kan het voorkomen dat er speciale premies voor collectieve regelingen gelden. Wij nemen collectieve zorgverzekeringen alleen op in onze vergelijking van basisverzekeringen, als deze door de maatschappij zelf aangeboden worden en voor iedereen die een nieuwe zorgverzekering toegankelijk zijn. De collectiviteitskorting moet dus voor iedereen gelden. In de lijsten wordt dan zowel de standaardpremies als de premies van het product incl. korting getoond. In de uitgebreide vergelijkingsmodule tonen wij wel enige white label producten en collectiviteiten.

In onze overzichten worden de zorgverzekeringen standaard gerangschikt op laagste zorgpremie. Indien de premies van 2 zorgverzekeringen gelijk zijn, wordt allereerst gekeken of we een samenwerking hebben met de betreffende verzekeraar. Verzekeraars waar we een samenwerking mee hebben, krijgen voorrang boven banken waar we geen samenwerking mee hebben. Vervolgens worden de producten op alfabet gerangschikt.

Alhoewel wij er naar streven om onze overzichten zo compleet mogelijk te maken, kan het dus voorkomen dat de vergelijking niet volledig is.

Geld lenen
vrijblijvend aanvragen
Geld lenen
Bank Rente
Freo 6,50%
Defam Premium 6,60%
SNS Bank 6,60%
Lloyds Bank 6,70%
Rabobank 6,70%
ING 6,80%
> Bekijk de overige 30+ rentes
Nieuwsbrief
Op de hoogte van leningen

je gegevens zijn veilig


Vrijblijvend hypotheek aanvragen