Vragen? Bel ons: 088-22 77 344

Alimentatie en de hypotheek

Op deze website vindt u uitgebreide informatie over het berekenen van de maximale hypotheek. Bij deze berekening wordt door de hypotheekinstelling scherp gekeken naar de inkomenssituatie en de verplichtingen van de aanvrager(s) van de hypotheek. Een veel voorkomende verplichting die grote invloed kan hebben op de maximaal te verkrijgen hypotheek is alimentatie. Op deze pagina gaan we uitgebreid in op alimentatie en hoe een hypotheekinstelling omgaat met het ontvangen of betalen van alimentatie.

Bereken direct uw maximale hypotheek

Wat is alimentatie?

Op het moment dat een echtpaar besluit te gaan scheiden, geldt er een onderhoudsplicht. Dit houdt in dat de meest draagkrachtige ex-partner wettelijk verplicht is om de minder draagkrachtige partner - indien nodig - financieel bij te staan. Op het moment dat er kinderen bij betrokken zijn die jonger zijn dan 21 jaar, geldt deze onderhoudsplicht ook richting hen. De verplichte bijdrage die het gevolg is van deze onderhoudsplicht wordt alimentatie genoemd.

Welke vormen van alimentatie zijn er?

Er zijn 2 vormen van alimentatie: partneralimenatie en kinderalimentatie. Hieronder worden beide vormen beschreven.

Partneralimentatie

Als één van de ex-partners niet - helemaal - in zijn levensonderhoud kan voorzien, heeft de ander de plicht om bij te dragen in de kosten van levensonderhoud. Dit wordt partneralimentatie genoemd. Deze alimentatieplicht geldt voor de volgende samenlevingsvormen:

  • getrouwde en geregistreerde partners;
  • ex-partners;
  • ouders en kinderen.

De bijna ex-partners kunnen samen afspraken maken over de alimentatie. Dit gebeurt meestal in overleg met een mediator, de advocaat of notaris. De hoogte en duur van de alimentatie worden opgenomen in de schriftelijke afspraken over de scheiding, het convenant genoemd.

Als de partners geen afspraken kunnen maken over de alimentatie, terwijl één van de twee dat nodig heeft, dan kan de rechter een alimentatieregeling vaststellen. Dat doet hij bijvoorbeeld bij de scheidingsprocedure (als nevenvoorziening). Wanneer na de scheiding de situatie van één van de ex-partners verandert, kan dat effect hebben op de alimentatie. Misschien is er minder alimentatie nodig, omdat de ontvangende partner een baan heeft. Of juist andersom, omdat de betalende partner minder gaat verdienen. De afspraken over veranderingen in de alimentatie moeten zwart op wit komen en door beide ex-partners worden getekend. Dit gaat vaak via een advocaat of notaris.

De rechter kan ook later op verzoek een alimentatieregeling vaststellen of veranderen, bijvoorbeeld als het door veranderingen in de leefsituatie van één van de ex-partners nodig is.

Voor partneralimentatie geldt dat voor diegene die de partneralimentatie voldoet, deze lasten aftrekbaar zijn voor de aangifte inkomstenbelasting als negatieve inkomsten uit werk en woning (box1). De ontvanger echter dient de partneralimentatie op te geven voor de aangifte inkomenstenbelasting als inkomsten uit werk en woning (box1).

Kinderalimentatie

Ouders zijn wettelijk verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Als ouders uit elkaar gaan, moeten ze voor het onderhoud van de kinderen een financiële regeling afspreken. De gemaakte afspraken over de kinderalimentatie komen in het ouderschapsplan te staan. De ouders kunnen in onderling overleg een afspraak maken over de hoogte van de alimentatie voor de kinderen. Vervolgens beoordeelt de rechter het bedrag en zo nodig stelt hij het bedrag bij. Als de ouders geen afspraken kunnen maken over kinderalimentatie, dan stelt de rechter het bedrag vast. De alimentatieplicht voor kinderen geldt maximaal tot dat het kind de 21 jarige leeftijd bereikt.

Voor kinderalimentatie geldt dat deze niet aftrekbaar is voor de aangifte inkomstenbelasting als negatieve inkomsten uit werk en woning (box1), noch hoeven ze opgegeven te worden voor de aangifte inkomenstenbelasting als inkomsten uit werk en woning (box1).

Is alimentatie van belang bij het aanvragen van een hypotheek?

Bij het bepalen van de maximale hypotheek, is partneralimentatie wel en kinderalimentatie niet van belang. De reden dat kinderalimentatie in de maximale hypotheek berekening niet meegenomen wordt, is dat de kosten van onderhoud van kinderen voor gescheiden personen niet anders beoordeeld worden dan voor niet-gescheiden personen. Partneralimentatie wordt wel meegenomen. De ex-partner die partneralimentatie ontvangt, kan partneralimentatie als inkomstenbron opvoeren. Voor de ex-partner die partneralimentatie dient te betalen, geldt dat de partneralimentatie als een verplichting gezien wordt die in mindering moet worden gebracht op het inkomen.

Vrijblijvend over uw hypotheek praten?

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.