Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
maandag 4 september 2023, 08:19 - Jos Koets
#hypotheek #huis kopen #banken en verzekeraars

Huizenbezitters die een paar jaar geleden voor een langere periode (bijvoorbeeld 20 jaar vast) de hypotheekrente hebben vastgezet, willen deze lage rente meenemen naar hun volgende koopwoning. Ze maken dan gebruik van de 'meeneemregeling' of 'verhuisregeling'.

Kleine lettertjes in de meeneemregeling

Het is altijd goed de kleine lettertjes (voorwaarden) van de meeneemregeling goed te lezen. Dit wil echter niet zeggen dat alle partijen dezelfde uitleg over de tekst hebben. Een huizenbezitter heeft zijn gelijk gekregen via het Financiële Klachteninstituut (Kifid) over de verhuisregeling. De bank - Obvion - moet met terugwerkende kracht de meeneemregeling als nog toepassen.

Kifid - het Financiële Klachteninstituut

Interpretatie volgorde kopen en verkopen

In de hypotheekvoorwaarden van Obvion stond het volgende omtrent de meeneemregeling:

1. Als u de woning (het onderpand waarop u recht van hypotheek aan geldverstrekker heeft verleend) verkoopt en de daarvoor lopende geldlening terugbetaalt, geldt het volgende: 1a. Koopt u een andere woning in Nederland die u als hoofdverblijf gaat gebruiken? Dan mag u de rentevoorwaarden die met u zijn afgesproken meenemen (…) op voorwaarde dat de hypotheeksoort niet wijzigt.

De discussie bij het Kifid ging over de vraag wat 'koopt u een andere woning' betekent. Dat werd door beide partijen anders gelezen.

Obvion stelt: eerst verkopen, dan kopen

Obvion komt met de volgende uitleg betreffende “koopt u een andere woning”.

  • ze bedoelen: eerst huidige woning verkopen en daarna pas een andere woning kopen
  • want: de voorwaarden staan in de tegenwoordige tijd
  • en: de opeenvolging blijkt ook uit de nummering van artikel 27 van de algemene voorwaarden (namelijk 1, 1a en 1b)

Vergezochte argumenten

Persoonlijk vind ik de argumenten van Obvion vergezocht. Zet dan duidelijk en letterlijk in de voorwaarden dat de huizenbezitters eerst hun woning moeten verkopen en dan pas een andere kopen om de meeneemregeling te laten werken.

Conclusie Kifid

Het Kifid kwam tot de volgende conclusie:

  • In artikel 27 van de algemene voorwaarden staat niet duidelijk of de verkoop van de oude woning en de koop van de nieuwe woning in een bepaalde volgorde moeten plaatsvinden
  • "Koopt” staat weliswaar in de tegenwoordige tijd, maar “verkoopt” staat dat ook. Uit de werkwoordstijden valt dus niet goed af te leiden dat de verkoop van de oude woning eerst zou moeten plaatsvinden.
  • Ook het feit dat de verkoop en koop in de nummering van artikel 27 in een bepaalde volgorde genoemd worden – eerst “verkoopt” (bij punt 1) en daarna “koopt” (bij punt 1a) – betekent niet zonder meer dat de verkoop en koop ook daadwerkelijk in die volgorde moeten plaatsvinden.

De argumenten van Obvion worden terecht van tafel geveegd. Zij gingen vervolgens nog een stapje verder en kwamen met een aanvullende reactie.

Meeneemregeling alleen voor aankoop?

Obvion stelt dat de meeneemregeling alleen van toepassing is als de nieuwe geldlening dient voor de aankoop van een nieuwe woning en niet enkel voor de renovatie van een woning die al in eigendom is. 

Kifid: verbouwing ook goed

Kifid was ook nu duidelijk van mening dat dit onzin is. In artikel 27 staat dit niet duidelijk. Bovendien is het kenmerkend voor de meeneemregeling dat het onderpand gewisseld wordt, terwijl de geldlening (zoveel mogelijk) ongewijzigd in stand blijft. De bestemming van de geldlening voor de aankoop van een woning en/of voor de verbouwing ervan maakt daarbij niet uit.

Antwoord bank is niet heilig

Uit deze Kifid zaak blijkt dat huizenbezitters zich niet direct moeten neerleggen bij een antwoord van hun bank waar de hypotheek loopt. Heeft u een andere mening, dan is het verstandig om dit altijd bij het Kifid neer te leggen. In dit geval gaat het om een leuke maandelijkse besparing als een lage hypotheekrente kan worden meegenomen naar een volgende koopwoning.

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.