Vragen? Bel ons: 088-22 77 344

Jouw maximale hypotheek bepaalt voor welke prijs je een huis kunt kopen. Bereken hoeveel je kunt lenen voor een woning - volgens de hypotheekregels van 2022 en met de hypotheekrente van dit moment.

Bereken uw maximale hypotheek
per jaar
per jaar
per jaar
jaar
bezig

Deze berekening is een vereenvoudigde berekening die slechts bedoeld is als indicatie. Aan de berekeningen op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.


Berekening maximale hypotheek

Onze maximale hypotheek berekening geeft een indicatie van wat je maximaal kunt lenen voor een huis. We gebruiken hiervoor de algemeen geldende rekenregels gebruikt. Natuurlijk kun je aan de uitkomst geen rechten ontlenen. Wil je geen indicatie maar een exacte berekening van jouw maximale hypotheek? Maak dan online een afspraak om gratis vrijblijvend te bellen met een hypotheekexpert!

Stappenplan voor het berekenen van je maximale hypotheek

Wil je in 2022 een huis kopen of je hypotheek verhogen voor een verbouwing - dan wil je natuurlijk weten wat je maximaal kunt lenen. Gelukkig kun je eenvoudig online jouw maximale hypotheek berekenen om een beeld te krijgen.

 1. Vul jouw bruto jaarinkomen in en - als dat van toepassing is - het bruto jaarinkomen van jouw partner.
 2. Geef de bedragen op die je eventueel betaalt aan partneralimentatie en erfpacht.
 3. Heb je schulden? Geef dan het totale bedrag op dat je aan leningen hebt openstaan.
 4. Geef de looptijd van de hypotheek op (bij nieuwe hypotheken vaak 30 jaar).
 5. Heb je een gedeelte in je hypotheek dat niet in aanmerking komt voor hypotheekrenteaftrek? Geef het bedrag dan hier op.
 6. Na het invullen van deze gegevens krijg je de uitkomst direct op je scherm!

Maximale hypotheek: hoe werkt die berekening?

Voor het berekenen van jouw maximale hypotheek hebben we dus een aantal gegevens van je nodig. Geen zorgen: we slaan die niet op en voor de uitkomst van de berekening hoef je ook geen gegevens bij ons achter te laten. Je kunt de berekening bij HomeFinance volledig anoniem uitvoeren. Hieronder zetten we de benodigde gegevens nog een keer op een rij waarna we per item een toelichting zullen geven.

De gegevens die we vragen voor de berekening:

 • de samenstelling van jouw huishouden
 • jouw bruto jaarinkomen en dat van je eventuele partner
 • eventuele partneralimentatie die je betaalt
 • eventuele openstaande schulden
 • eventuele erfpachtlasten
 • looptijd van de hypotheek
 • niet-aftrekbaar deel van de hypotheek

Voor een eenvoudige berekening hebben we eigenlijk genoeg aan de eerste twee gegevens. Alleen: dat zou het beeld van jouw mogelijkheden kunnen vertekenen. Wij vragen daarom liever wat meer, misschien soms wat ingewikkelde, gegevens. Zo kunnen we een betere berekening maken waar jij écht iets aan hebt.

Samenstelling huishouden

Voor het berekenen van jouw maximale hypotheek is van belang met wie je samenleeft. Dat is niet vreemd: met een partner heb je hogere kosten voor het dagelijks leven dan wanneer je alleen woont. Ook kinderen brengen nu eenmaal kosten met zich mee. Daar wordt rekening mee gehouden bij het bepalen van het maximale bedrag dat jij voor een huis kunt lenen.

Bruto jaarinkomen

Om te bepalen hoeveel je kunt dragen aan hypotheeklasten vragen we naar jouw inkomen. En dat van je partner, als dat van toepassing is. De maximale hypotheekberekening gaat uit van een bepaald percentage van je inkomen dat je maximaal mag 'verwonen' - de woonquote. De hoogte van dat percentage hangt dan weer af van de hoogte van het inkomen - dat is dus niet voor iedereen hetzelfde. Met een hoog inkomen mag je een groter deel van hun inkomen aan woonlasten besteden dan met een laag inkomen. Logisch wel: veel kosten van levensonderhoud zijn min of meer vast. Die drukken daardoor zwaarder op lagere inkomens dan op hogere, waardoor er minder ruimte overblijft voor woonlasten.

Partneralimentatie

Als je gescheiden bent moet je aan jouw ex-partner misschien alimentatie betalen? Die alimentatie zorgt ervoor dat er minder van jouw inkomen overblijft voor het betalen van je hypotheeklasten. De maximale hypotheek wordt hierdoor dus verlaagd. Dit geldt níet voor alimentatie die je betaalt voor de kinderen.

Openstaande schulden

Staan er bij jou leningen en/of andere schulden open? Denk hierbij aan een persoonlijke lening, doorlopend krediet, creditcardschuld, aankopen op afbetaling, private lease en uitgestelde betalingen. Deze schulden hebben een flink verlagend effect op jouw maximale hypotheek. Als je kans ziet om openstaande schulden af te lossen voordat je een hypotheek gaat afsluiten is dat heel verstandig!

Erfpacht

Heb je geen idee wat erfpacht is? Dan heb je vast geen huis op erfpachtgrond... Erfpacht betekent dat de grond waar het huis op staat niet van jou is. Die huur je in feite. Daarvoor betaal je elk jaar een bedrag: de huur heet dan 'erfpachtcanon'. Het kan ook zo zijn dat de erfpachtcanon voor een x-aantal jaren is afgekocht, dan betaal je dus een hele tijd niets per jaar. De jaarbetaling verlaagt jouw maximale hypotheek - het bedrag wordt van je inkomen afgehaald bij het maken van de berekening.

Looptijd van de hypotheek

Waarom is de looptijd van de hypotheek belangrijk voor de maximale hypotheekberekening? Omdat die bepaalt in hoeveel jaren je het geleende bedrag moet afbetalen. Hoe korter die periode is, hoe meer je per jaar moet betalen voor aflossing. Een kortere looptijd zorgt dus voor een lagere maximale hypotheek. Heel vaak wordt gerekend met een standaard looptijd van 30 jaar. Geldt voor jou (bijvoorbeeld door je leeftijd en een naderend pensioen) een kortere looptijd, dan kan dat een vertekend beeld geven.

Niet-aftrekbaar deel van de hypotheek

Veel mensen gaan er vanuit dat de hypotheekrente die ze (gaan) betalen altijd volledig aftrekbaar is. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. De rente is alleen fiscaal aftrekbaar als je het geleende geld helemaal hebt gebruikt voor de aankoop, de verbetering of het onderhoud van het huis. Gaat een deel van de hypotheek naar een andere uitgave, dan is voor dat deel de hypotheekrente niet aftrekbaar. Dat hoeft niet per se te gaan om een aankoop... ook als je bijvoorbeeld de boeterente bij oversluiten meeneemt in het hypotheekbedrag is dat een niet-aftrekbaar deel in je nieuwe hypotheek.

Een niet-aftrekbaar deel in je hypotheek zorgt voor een lagere maximale hypotheek. Het ontbreken van de hypotheekrenteaftrek over dat deel van de lening zorgt ervoor dat de netto maandlasten hoger uitpakken, waardoor het bedrag lager wordt.

maximale hypotheek nieuwbouw berekenen

Hypotheekrente niet van belang?

Misschien leeft bij jou de vraag of de hypotheekrente niet van belang is bij het berekenen van jouw maximale hypotheek. We vragen je immers niet om een percentage in te vullen voor de rente om mee te rekenen. Jazeker is de hypotheekrente belangrijk: die heeft een grote invloed op het maximum dat jij mag lenen. We vragen er niet naar omdat we zelf het actuele percentage uit onze hypotheekrente vergelijking halen. Als uitkomst laten we je het hoogste hypotheekbedrag zien. Klik je daarbij op 'Uitgebreide details' - dan zie je de maximale hypotheekbedragen bij heel veel andere rentes. Je kunt dan zelfs nog doorklikken naar de maximale hypotheek per bank, zodat je kunt zien waar je écht de hoogste hypotheek kunt krijgen.

Maximaal hypotheekbedrag = indicatie!

Tot slot: zelfs met al deze gegevens is de maximale hypotheek niet voor iedereen gelijk. Een voorbeeld: de bron van je inkomen heeft invloed op de beoordeling ervan. Een salaris uit een vast dienstverband wordt op een andere manier bekeken dan het inkomen van een zelfstandige. Zo zijn er nog meer factoren die een rol kunnen spelen. We zeggen niet voor niets: deze maximale hypotheek berekening is een indicatie. Een uitgebreide en zorgvuldige indicatie, maar nog steeds een indicatie die geen zekerheid biedt over het bedrag dat je werkelijk aan hypotheek kunt afsluiten. Voor een persoonlijke en exacte berekening ga je in gesprek met een goede hypotheekadviseur.

Veel gestelde vragen over de maximale hypotheek berekening

Het berekenen van jouw maximale hypotheek op HomeFinance.nl werkt als volgt:

 • Jij vult alle gevraagde gegevens in.
 • Allereerst wordt uitgerekend welk bedrag je volgens de normen mag besteden aan jouw woonlasten. Dit bedrag is van verschillende factoren afhankelijk, zoals de samenstelling van jouw huishouden, de hoogte van de hypotheekrente en de hoogte van je inkomen.
 • Van dit bedrag worden kosten voor te betalen alimentatie, schulden en erfpacht afgehaald. Het overblijvende bedrag is 'beschikbaar' om jouw hypotheek mee te betalen.
 • Met het bedrag dat beschikbaar is voor jouw hypotheeklast wordt uitgerekend welk hypotheekbedrag hier bij hoort. Daarbij is onder andere de looptijd van de hypotheek van belang.
 • De uitkomst krijg je in beeld: dat is voor jou het maximale hypotheekbedrag.

Voor deze hypotheekberekening gebruiken wij de hypotheeknormen voor 2022. Je moet het bedrag zien als een indicatie. Voor een exacte berekening zijn meer gegevens nodig. Je kunt aan deze berekening dan ook geen rechten onlenen.

Jazeker is de hypotheekrente belangrijk bij het berekenen van jouw maximale hypotheek! Het percentage dat je aan hypotheekrente gaat betalen heeft een grote invloed: jouw maandlasten worden daar immers door bepaald.

Bij de maximale hypotheekberekening wordt eerst berekend hoeveel geld je volgens de normen mag besteden aan je woonlasten - dat bedrag wordt vervolgens teruggerekend naar het bedrag dat je maximaal kunt lenen binnen die lasten. Bij deze berekening speelt de hypotheekrente een grote rol.

We vragen je niet om de hypotheekrente in te vullen bij de maximale hypotheek berekening omdat we het percentage zelf uit onze hypotheekrente vergelijking halen.

Een hypotheek is een lening, dat is waar. Het is niets anders dan een geldlening met een huis als onderpand: dat geeft de bank die jou het geld leent een stukje zekerheid. Betaal jij de hypothecaire lening niet netjes terug, dan moet het huis verkocht worden en wordt uit de opbrengst allereerst de hypotheek afbetaald.

Maar: als we het gewoon hebben over 'lening', dan doelen we niet op een hypotheek maar op consumptief krediet. Daarbij leen je geld voor andere uitgaven dan de eigen woning - bijvoorbeeld om een auto te kopen, of een boot. De persoonlijke lening (PL) is daarbij de meest voorkomende keuze. Het berekenen van jouw maximale lening gaat op een andere manier, met andere regels dan het berekenen van de maximale hypotheek.

Soms is een persoonlijke lening ook een oplossing voor een uitgave aan jouw eigen woning, denk aan een kleine verbouwing. Een hypotheek afsluiten brengt kosten met zich mee, een persoonlijke lening niet. De rente voor een persoonlijke lening ligt wel hoger, maar het kan een overweging zijn.

Als je op deze pagina uitrekent wat je aan hypotheek kunt krijgen, kun je bij de uitkomst kiezen voor 'Uitgebreide details'. Daaronder zie je het maximale hypotheekbedrag per looptijd en risicoklasse. Er kan een groot verschil bestaan tussen de maximale hypotheek bij rentevaste perioden tot 10 jaar en wat je maximaal kunt lenen als je kiest voor 10 jaar of langer.

Dit hangt samen met het feit dat de hypotheekrente een belangrijke rol speelt bij het berekenen van de maximale hypotheek (zie ook de uitleg hierboven). De rente is bij hele korte perioden vaak lager dan bij langere perioden. Dit zou normaal gesproken vaak leiden tot een hogere maximale hypotheek bij een hele korte rentelooptijd. Mensen zouden dan bewust kunnen kiezen voor een korte renteperiode om maar zo veel mogelijk te kunnen lenen. Als de rente dan gaat stijgen en de lasten daardoor hoger worden, zou dit al snel kunnen leiden tot betalingsproblemen. Daarom is afgesproken dat bij renteperioden tot 10 jaar niet de werkelijke rente in de berekening wordt meegenomen, maar een vast rentetarief. Dat ligt nu op 5 procent. Omdat dit een stuk hoger is dan de huidige rentes bij langere perioden, is de maximale hypotheek bij kortere rentevaste perioden lager.

Vrijblijvend over uw hypotheek praten?

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.