Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
woensdag 1 maart 2023, 08:35
#algemene rentes #sparen #hypotheek

De rente blijft stijgen. Gisteren bereikte de kapitaalmarktrente voor het eerst sinds juli 2011 een niveau boven de 3%. Ook de korte rentes stijgen door, met een nieuwe verhoging van de Europese rentes in het vooruitzicht.

Lange rente: kapitaalmarkt

Op de kapitaalmarkt draait het om de rente voor de lange termijn. De meest gebruikelijke maatstaf is de 10-jaars staatslening, daarbij wordt gekeken naar het effectieve rendement op de meest recente 10-jarige staatsobligatie. Dit rendement was in 2021 nog negatief en nam een vlucht in 2022. De gevolgen hiervan waren duidelijk merkbaar bij de hypotheekrentes, die vorig jaar flink zijn gestegen.

Actuele hypotheekrente

Na een periode waarin stijgingen en dalingen elkaar afwisselden is het niveau van de kapitaalmarktrente de afgelopen maand weer opgelopen. Zodanig dat het tarief gisteren boven de 3% uitkwam - dat is sinds juli 2011 niet meer gebeurd. De rente-ontwikkeling van zowel de korte als lange termijn rentes in beeld van maart 2011 tot en met februari 2023:

Kapitaalmarktrente vs 1-weeks Euribor - maart 2011 tm februari 2023

Korte rente: geldmarkt - Euribor

Ondertussen blijven de korte rentes ook stijgen. De kortste (1-weeks) Euribor maakt sprongen die vooral veroorzaakt worden door de rentebesluiten bij de Europese Centrale Bank (ECB). De laatste keer dat de Europese rentes verhoogd werden was op 2 februari 2023. 

Kapitaalmarktrente vs 1-weeks Euribor maart 2022 - maart 2023

De volgende monetaire beleidsvergadering van de ECB staat gepland op 16 maart 2023. De verwachting is dat ze de rentes dan opnieuw met 0,5% zullen verhogen. Afhankelijk van wat er gebeurt met de kapitaalmarktrente kan het gebeuren dat de korte rente dan hoger uitkomt dan de lange, een bijzondere situatie.

Rente op deposito's

Het niveau van de kortere marktrentes zien we terug in de variabele hypotheekrente en in diverse spaarrentes. De 12-maands Euribor afgezet tegen de hoogste 1-jaars depositorente levert een interessant beeld op:

12 maands Euribor vs hoogste 1-jaars depositorente - maart 2022 tm februari 2023

Een blik op deze grafiek doet beseffen dat er ruimte moet zijn voor het verhogen van de depositorentes. Tot en met de zomer van 2022 lag de hoogste depositorente immers steeds boven het Euribor-tarief, inmiddels ruim eronder.

Huidige depositorentes

Spaarrente kan omhoog

Voor de rente op spaarrekeningen zonder voorwaarden is de vergelijking met de kortste marktrente logischer. Het beeld van de ontwikkeling van de hoogste spaarrente versus de 1-weeks Euribor levert een een pittige conclusie op:

Hoogste spaarrente vs 1 weeks Euribor - 2011-2023

De huidige situatie met een hoogste spaarrente die ver beneden het kortste Euribor tarief ligt is verre van normaal. Er zou dus ruimte moeten zijn voor een flink hogere spaarrente. 

Hoogste spaarrente

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.