Vragen? Bel ons: 088-22 77 344

Op deze pagina vindt u een overzicht van de laatste reacties op onze nieuws- en blogberichten. Wilt u zelf reageren? Klik op een reactie van uw keuze en plaats uw eigen vragen en opmerkingen eenvoudig onder het betreffende bericht.

Rdam 1 dag geleden
Florius (onderdeel van ABN AMRO) werkt met tussenpersonen. Hoe vervelend de situatie ook is, is dit echt een zaak van klant en adviseur (tussenpersoon). De klant betaalt aan de adviseur advieskosten en vaak ook afhandelingskosten. Juist Florius is heel transparant qua beleid. En duidelijk in wat wel en wat niet mogelijk is en zit hier gewoon strak op.
Angelo 1 dag geleden
Florius denk ook hier weer heel eenzijdig in 'samenwerken'. Er is geen enkel klantbelang wat bij hen voorop staat. Het gaat Florius er vooral om om zoveel als mogelijk 'binnen te harken'. Ook de adviseurs staan niet hoog in het vaandel bij Florius. Als er iets mis is gegaan, dient vooral de adviseur het zelf maar op te lossen. Florius geeft vooral niet thuis ook al zijn er binnen een dossier aantoonbare (beoordelings)fouten gemaakt, wijst Florius vooral naar de adviseur. Alleen vergeet Florius hierbij dat wanneer je met één vinger naar een ander wijst, er 3 vingers naar jezelf wijzen!! Ook in de bovenstaande case is duidelijk het eenzijdige beleid van Florius te lezen.
Rdam 2 dagen geleden
Florius (ABN AMRO) is zeker niet de enige met een goede verhuisregeling......
Gerben Wels 2 dagen geleden
Wat ik nog had gevraagd, maar nog niet over was teruggebeld: kan ook een vertrekkende partij de rente meenemen en de bljvende partij de huidige marktrente? Is geen splitsing
Patrik 2 dagen geleden
Sinds 2008 en nog lopend
Jos Koets 4 dagen geleden
Herstel onderdeel eigenwoningregeling Kopen twee belastingplichtigen samen een nieuwe eigen woning? En verkopen zij daarna pas de eigen woning van de partner met een eigenwoningverleden waarin een aflossingsstand zit? Dan konden in deze situatie box 3-delen ontstaan bij de belastingplichtige met een aflossingsstand van wie de eigen woning later verkocht wordt. Dit onderdeel was namelijk niet goed geregeld in de aanpassingen in de eigenwoningregeling sinds 1 januari 2022. Door een aanpassing in de wet wordt deze onbedoelde renteaftrekbeperking alsnog hersteld. Twee situaties Afhankelijk van de volgorde van verkoop en aankoop kon dus een verschil ontstaan: De belastingplichtigen kopen eerst een nieuwe eigen woning en verkopen daarna pas de huidige eigen woning van de belastingplichtige met een aflossingsstand. In deze situatie kon een box 3-deel ontstaan. Dit onderdeel wordt nu hersteld met een wetswijziging. De belastingplichtigen verkopen eerst de huidige woning van de doorstromer en kopen daarna pas de nieuwe eigen woning. Deze situatie was al goed geregeld in de wet. Oplossing De aflossingseis gaat met de stand en de looptijd van een fiscaal partner (gedeeltelijk) over van de schuld op de woning die nog verkocht moet worden naar de schuld van de nieuw aangekochte eigen woning als de aflossingseis op gezamenlijk niveau is overgegaan. Hierbij geldt nog steeds de eis dat de aflossingsstand op gezamenlijk niveau moet worden toegepast. Hiervan is sprake bij de wettelijke regeling. Terugwerkende kracht De wijziging geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022.
Saskia 6 dagen geleden
Wat wilj vooral merken is dat de huizenprijzen vooral dalende zijn bij klus woningen. Door de hoge energiekosten en de lagere energielabels zijn deze woningen niet zo populair meer. Waar eerst sloopwoningen met >1500m2 voor meer dan een half miljoen verkocht werden, zijn deze woningen nu al meer dan 2 ton lager en staan dan alsnog langer op de markt dan gewenst. Starters woningen en 2-onder-1-kap woonhuizen zijn alsnog goed verkoopbaar en daar zit tevens nog aanzienlijk wat overwaarde op.
Michiel 11 september 2023 17:18
Maar wat koop je dan?
Michiel 11 september 2023 17:17
Volgens een bepaalde adviesgroep gaan de huizenprijzen weer verder stijgen. Fijn als je goed kunt cashen en wellicht had je maar eerder moeten kopen aldus enkele "zieners" in mijn omgeving, maar niemand kan hier toch blij mee zijn?Waarom nog iets ambiëren als je als jongere helemaal vastloopt en onvoldoende perspectief hebt. Zelfs niet als je met z'n tweeën koopt.
Mayo 11 september 2023 14:35
Het helpt als je ze blijft bellen. Zo is het bij mij ook gelukt
Eric 11 september 2023 14:21
Dus wat je eigenlijk zegt is dat alleen Amsterdammers "kans" maken om in Amsterdam te wonen. Echter moeten ze wel elke maand droog brood eten.
Jeroen 11 september 2023 14:17
Appels met peren. Het modaal inkomen voor inwoners van de stad Amsterdam is € 59,600. Dat geeft dan een hypotheek van 268000. Er staan 3500 woningen te koop in Amsterdam. Daarvan vallen er 80 binnen budget.
Anneke Ranzato-Versloot 11 september 2023 09:30
Ik voorspel niet echt iets, ik kijk alleen naar de trendlijn van de kapitaalmarktrente - zoals aangegeven in het artikel.
Rdam 10 september 2023 22:31
Terecht dat er veel aandacht is voor de aflossingsvrije hypotheek. Dit is immers de duurste vorm. Hiernaast is deze term eigenlijk onjuist want iedere lening zal ooit afgelost moeten worden. Aftrekbaarheid en de renteopslag (bij aflossingsvrij) zijn ook belangrijke aandachtspunten. En wat: -als je met renteherziening te maken hebt en die rente is een stuk hoger? -als je op de einddatum niet kunt aflossen en je moet opnieuw financieren? -als je wilt verkopen (maar net in ongunstige tijd) en met restschulden te maken krijgt? Het klopt dat de maandlast tov van je (jaarlijks) stijgende inkomen steeds gunstiger wordt maar dat geld voor alle aflosvormen. Maar volkomen logisch dat hiervoor aandacht is en dat er velen inmiddels het belang ervan ingezien hebben om actie te ondernemen.
Ad 9 september 2023 08:44
Hallo Shirley , tevreden met je voorstel van Defam?
Ad 9 september 2023 08:25
Hoi Shirley, ben je tevreden met het voorstel van Defam? Mag ik je ook vragen of je de lening al afgelost hebt en hoelang de looptijd was?
Ad 9 september 2023 08:21
Tevreden over het uitgekeerde bedrag van ABN AMRO?
maria 8 september 2023 18:15
Kun je vast laten leggen bij notaris dat een huis van binnen nooit verbouwd mag worden? Het gaat om eigen gebouwd huis, uit 1967.
Rdam 8 september 2023 16:13
Op elke lening (dus ook lineair / annuïtair)mag je aflossen wat je wilt Je kan echter te maken krijgen met boeterente als je meer aflost dan het boetevrije% en dit in het nadeel is van de bank (iemand die nu bv een rente% heeft van 1,5% hoeft nu sowieso geen boete te betalen dit is immers in het voordeel van de bank; de rentes liggen nu hoger). Bij een variabele rente mag je sowieso alles boetevrij aflossen en zit je in de rentebedenktijd dan zijn er ook veel mogelijkheden. Aflossingsvrij wil dus niet zeggen dat je sowieso alles boetevrij mag aflossen. Dit is dus afhankelijk van je rente-afspraak...
Shirley 7 september 2023 23:58
Hallo Ad, ik heb toevallig vandaag een voorstel ontvangen van Defam.
Claudia 7 september 2023 17:29
Sinds 2007 heb ik een doorlopend krediet lopen bij Defam, het einde is gelukkig in zicht. In 2021 heb ik berichtgeving gehad dat ik recht heb op een compensatieregeling. Tot op heden, zoals een aantal mensen hier die hun beklag doen, ook geen stand van zaken noch en bedrag ontvangen. ABN AMRO heeft inmiddels wel aan mij uitgekeerd, mijn complimenten. Ik heb nooit achterstand in het aflossen van deze lening. Ik verwacht dan ook dat Defam het Kifid besluit niet aan zijn laars lapt. Optie is misschien dit aan te kaarten?
M.K. van Bodegom 7 september 2023 08:43
Ik heb jaren een creditcard bij ICS gehad ook mijn inmiddels overleden man. Hoe kan ik aanspraak maken op de compensatieregeling? .
Alex 6 september 2023 20:47
Ik heb ook mijn hypotheek overgesloten voor 30 jaar aflossingsvrij, op 1,5 & rente voor resterende 50 % . Tzt van oversluiten ben ik 83 , als ik het haal, en dan zien we wel. Mooiste is, ik betaal 1,5 % rente en de inflatie is zo veel hoger. Met inflatie correctie word mijn lening/lasten steeds kleiner tov mijn salaris en uiteindelijk pensioen. Voor mij wel duidelijk . Onze hypotheek lasten zijn voor een huis van 550K zo een 400 euro per maand, ga daar maar eens voor huren..
Adry van Camoen 6 september 2023 20:38
Bij aflossingsvrije hypotheek is het top dat je ook kan aflossen wanneer en hoeveel je wilt. Hier worden geen boeterentes uitgedeeld. Hoe lager je hypotheek hoe lager je lasten zijn of worden
Ad 6 september 2023 19:13
Goedenavond M van Dam, hoelang geleden heb je het afgelost en hoe lang was de looptijd als ik vragen mag?
Rdam 6 september 2023 16:53
Ik weet niet waar u uw info vandaan heeft.. Aflossingsvrij is als je over de gehele looptijd het bekijkt het duurst. Maar voor alleen rente betalen kan idd bewust gekozen worden vanwege de lagere maandlast. Er moet ooit wel terugbetaald worden Een overlijdensrisicoverzekering is apart en is niet verplicht zelfs niet meer voor nhg (was vroeger wel voor hetgeen je meer leent dan 80% van de marktwaarde). Er lopen overigens nog veel gemengde kapitaalverzekeringen. Die keren een bedrag of waarde op einddatum (bij in leven zijn) uit en/ of een bedrag of waarde bij voortijdig overlijden. Overigens hoeven deze 2 dekkingen niet aan elkaar gelijk te zijn De uitkering van de orv gaat niet naar de belastingdienst maar naar de begunstigde. De woning is box1 en overwaarde is geen onderdeel van het vermogen (box3). Als je erft bij een overlijden dan zijn er vrijstellingen. Mocht je daar boven komen dan kan je met erfbelasting te maken krijgen.
Rene 6 september 2023 16:08
aflossingvrij is veel goedkoper. zeker als je als alleenstaande zonder kinderen een huis koopt. men vergeet dat bij andere vormen een hele dure overlijdens verzekering zit in gebakken. geld die naar de overheid gaat met nog eens de overwaarde mocht je tussentijds komen te overlijden.
Rdam 6 september 2023 13:17
Niet het eigen woning forfait vergeten. Deze zorgt dat de aftrek steeds minder wordt ook al heeft men op papier 30 jaar recht op aftrek.
Rdam 6 september 2023 13:15
Eigenlijk bestaat aflossingsvrij niet. Elke lening zal ooit afgelost moeten worden. Er is helemaal niets mis met aflossingsvrij lenen (alleen rente betalen). Echter men moet zich wel bewust zijn van de risico's Zo is de aflossingsvrije hypotheek de duurste vorm. Ook als er nooit is afgelost en er is rente herziening dan kunnen de lasten fors stijgen. Ook als je op de einddatum niet kunt terugbetalen en opnieuw moet financieren... Hiernaast de renteopslag (ivm afl. Vrij) en de evt beperkingen met aftrek zijn ook aandachtspunten Daarom wordt hier al jaren zoveel aandacht aan gegeven. Als er geen problemen zouden zijn dan zou er ook geen aandacht aan gegeven worden.
Frank 6 september 2023 13:09
Hoi, ik kwam hier omdat ik moet gaan herfinancieren en benieuwd ben naar wat de hypotheekrente gaat doen. Op basis waarvan is uw verwachting dat de hypotheekrente blijft dalen? En tot welke rentestanden verwacht u dat de hypotheekrente door daalt, en op welke termijn? Op www.watgaatdehypotheekrentedoen.nl zie ik namelijk dat de verwachting is dat hypotheekrente wel iets zal blijven dalen?

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.