HomeFinance Hypotheken
Search
Close this search box.

Sparen met garantie

Vragen over veilig sparen

Sparen betekent voor de meeste mensen dat ze geen risico willen lopen. Dat ze hun spaargeld bij een bank neerzetten, waar het veilig is. Op een spaarrekening, waar je niet opeens minder euro’s hebt dan je hebt gestort.

Wij beantwoorden heel veel vragen op deze pagina. Heb jij een andere vraag over veilig sparen? Die mag je ons altijd stellen: stuur een mail naar [email protected]!

Wat is veilig sparen?

Onder ‘veilig sparen’ verstaan wij dat je jouw spaargeld niet kunt kwijtraken. Dat je zeker weet dat het aantal euro’s dat je hebt niet minder gaat worden. 

Risico op spaarrekening

Op een spaarrekening bij een bank (als er tenminste geen sprake is van een negatieve rente) kan het saldo niet minder worden zolang je geen geld opneemt. Je loopt hier niet het risico zoals bij beleggen, waar de waarde van jouw beleggingen elke dag anders is. Toch zijn er ook andere risico’s om over na te denken.

Veilig internetsparen

Sparen gaat tegenwoordig vooral via internet. De bank doet er veel aan om te zorgen dat jouw geld op het wereldwijde web veilig is – en jij kunt er ook het nodige aan doen.

Sparen met garantie

Er is echter wel het risico dat er iets misgaat bij de bank zelf. Als de bank failliet gaat weet je niet of je (al) jouw geld terugkrijgt. Veilig sparen is sparen met garantie. Waarbij een depositogarantiestelsel ervoor zorgt dat je jouw geld terugkrijgt als de spaarbank die je hebt gekozen onverhoopt failliet zou gaan. 

Betrouwbaar depositogarantiestelsel

Wij vinden dat sparen alleen écht veilig is zolang jouw geld onder een betrouwbaar depositogarantiestelsel valt. Welk land in jouw ogen veilig genoeg is qua spaargarantie – dat is aan jou.

Risico op een spaarrekening

Het begrip ‘risico’ betekent voor iedereen iets anders. Bij geldzaken gaat het meestal om de kans dat je in de toekomst minder geld hebt dan nu, ook al heb je er niets van gebruikt. Het risico dat je loopt bij beleggen: de waarde van de beleggingen verandert omdat de koersen veranderen.

Negatieve spaarrente
Dat risico loop je bij een spaarrekening niet. Hierbij laten we de mogelijkheid van een negatieve rente even buiten beschouwing. Die kan er immers wel voor zorgen dat het saldo van jouw spaarrekening lager wordt zonder dat je er geld van hebt opgenomen.

Risico van niet terugkrijgen
Verder loop je bij een spaarrekening alleen het risico dat de bank jou je geld niet terugbetaalt. Dat speelt eigenlijk alleen als de bank niet kán terugbetalen vanwege een faillissement. Dan komt het depositogarantiestelsel in beeld.

In principe kan jouw spaarsaldo niet afnemen als je geen geld opneemt van jouw spaarrekening. Hierop geldt één belangrijke uitzondering: als er sprake is van een negatieve spaarrente.

Als dat van toepassing is neemt jouw saldo wel af: de bank boekt dan rente van je rekening af. Het is dus belangrijk om goed in de gaten te houden of er op jouw spaarrekening geen negatieve rente geldt.

Op een spaarrekening in euro’s is er geen sprake van koersrisico. Je hebt geen beleggingen met een koers, je hebt euro’s op je spaarrekening staan.

Sparen in vreemde valuta
De enige manier waarop je bij een spaarrekening te maken kunt krijgen met een koersrisico is als je spaart in vreemde valuta. Sparen in een andere munteenheid dan de euro zorgt voor een risico qua wisselkoers: de verhouding tussen de waarde van de euro en de waarde van die andere munt.

Veilig internetsparen

Sparen via internet – dat kan vragen oproepen over de veiligheid. We beantwoorden verschillende vragen over internetsparen en hoe je dat veilig houdt.

Het gebruik van internet door banken is in de loop van de jaren behoorlijk ingeburgerd. Toch kun je twijfels hebben over de veiligheid van internetsparen. Kunnen criminelen zo niet veel te makkelijk bij jouw geld komen?

Veiligheidsregels op internet
Niemand kan zeggen dat het beheren van jouw geldzaken via internet volledig zonder risico is. Toch is de kans op fraude heel klein, áls je tenminste de basis veiligheidsregels op internet opvolgt.

Internetsparen kan heel veilig zijn als je de veiligheidsregels op internet goed opvolgt.

Maatregelen van banken
De banken doen er veel aan om ervoor te zorgen dat bankieren op internet veilig is. Logisch: zij willen natuurlijk ook niet dat criminelen bij jouw geld kunnen komen.

Adviezen voor veilig internetbankieren
Om die veiligheid te waarborgen is het ook belangrijk dat jij je aan de adviezen voor veilig internetbankieren houdt. De website VeiligBankieren.nl vertelt er alles over – neem die adviezen serieus! 

Voor internetsparen vraagt de bank bijna altijd om een vaste tegenrekening. Dat houdt in dat de spaarrekening gekoppeld wordt aan jouw eigen betaalrekening. Wil je geld van je spaarrekening opnemen, dan kan dat alleen met een overboeking naar die vaste tegenrekening.

Extra veiligheid
Dat hebben de banken zo geregeld voor extra veiligheid. Een hacker kan dan niet met één onbevoegde toegang bij jouw geld komen – ze moeten dan niet alleen bij jouw spaarrekening kunnen, ook bij jouw betaalrekening.

Sparen met garantie

Garanties geven zekerheid. Gelukkig hebben we een depositogarantiestelsel dat ervoor zorgt dat we ons geld terugkrijgen als het misgaat met de bank die we dat geld hebben toevertrouwd. Hier beantwoorden we heel veel vragen over sparen met garantie.

Een depositogarantiestelsel is de regeling van de overheid van een land die het geld bij banken in dat land garandeert. Zou die bank onverhoopt failliet gaan, dan zorgt die regeling ervoor dat de klanten van die bank hun geld terugkrijgen.

Grenzen aan de garantie
Er zijn wel grenzen aan die garantie – dat is belangrijk om in de gaten te houden. Buiten die grenzen is jouw spaargeld namelijk niet gegarandeerd.

Het bedrag van de spaargarantie is vastgelegd door het land dat de garantie afgeeft. Voor landen in de Europese Unie (EU) geldt dat zij volgens de EU-regels verplicht een bedrag van ten minste € 100.000 per persoon, per bank moeten garanderen.

Niet altijd in euro’s
In sommige EU-landen is het spaargeld niet gegarandeerd in euro’s, maar in de lokale valuta. Het gaat om de landen die wél deel uitmaken van de EU, maar niet meedoen in de Eurozone. Een voorbeeld hiervan is Zweden. In zo’n land wordt het bedrag van € 100.000 omgerekend naar de lokale munt – en periodiek herberekend om te zorgen dat de garantie niet uit de pas gaat lopen.

De garantie vanuit een depositogarantiestelsel geldt inderdaad ‘per persoon, per bank’. Dat leggen we graag verder uit:

 

  • Garantie per persoon
    Dit is van belang als je spaargeld hebt samen met een ander, veelal je partner. Het garantiebedrag geldt per persoon – bij gezamenlijk geld dus twee keer.
  • Garantie per bank
    De garantie ‘per bank’ houdt in dat het gegarandeerde bedrag niet per bankrekening geldt, maar voor het hele bedrag dat je bij die ene bank hebt staan. Anders zou je de garantiegrenzen gemakkelijk kunnen omzeilen door meerdere spaarrekeningen bij één bank te openen.
  • Garantie per bankvergunning!
    Bij de garantie ‘per bank’ moet eigenlijk staan ‘per bankvergunning’ – soms maken verschillende banken gebruik van één bankvergunning. Dan geldt voor al het geld bij de banken onder die ene bankvergunning het garantiebedrag maar één keer!

De garantie van een depositogarantiestelsel geldt per bankvergunning. Gemakshalve wordt vaak gezegd ‘per bank’, maar dat klopt niet helemaal. Er zijn namelijk banken die samen onder één bankvergunning werken. 

Check bankvergunningen

1x garantiebedrag per bankvergunning
De bankvergunning is leidend bij het toepassen van de spaargarantie. Zouden meerdere banken failliet gaan die onder één vergunning werken, dan geldt het maximaal gegarandeerde bedrag slechts één keer. Dus niet voor elke bank afzonderlijk!

Wie meer spaargeld heeft dan de grens van het depositogarantiestelsel doet er verstandig aan om het geld te spreiden over meerdere banken. Gezien de vergunning per bank kun je er zo voor zorgen dat al jouw spaargeld toch gegarandeerd is.

 

Check de bankvergunningen!
Bij het spreiden van spaargeld is het van belang om na te gaan onder welke bankvergunningen de verschillende banken werken. Als ze toevallig onder dezelfde vergunning werken heeft het spreiden namelijk geen zin: dan geldt het garantiebedrag nog steeds maar één keer.

 

Overzicht bankvergunningen

Betrouwbaar depositogarantiestelsel

Spaargeld in een EU-land is gegarandeerd via het depositogarantiestelsel van het betreffende land. Het is belangrijk om vertrouwen te hebben in het naleven van de garantie door dat land als dat nodig blijkt (als jouw spaarbank failliet zou gaan).

Bijna al het spaargeld van spaarders in ons land is ondergebracht bij banken die onder het Nederlandse depositogarantiestelsel vallen. 

Garantiebedrag € 100.000 per persoon, per bank
Zoals de EU-regels voorschrijven is de garantie binnen het depositogarantiestelsel in Nederland € 100.000 per persoon, per bank. Of beter gezegd: per bankvergunning (zie ‘Sparen met garantie). 

Nederlandse bankvergunning
Dit geldt voor alle banken die werken onder een Nederlandse bankvergunning. Er zijn ook verschillende banken met een buitenlandse achtergrond die toch onder deze garantie vallen. In onze vergelijking van spaarrekeningen en deposito’s is dat eenvoudig te zien aan de vlaggetjes die bij de rekeningen getoond worden.

Vanuit Nederland zijn er allerlei mogelijkheden om spaargeld onder te brengen bij banken in het buitenland. Soms gaat dat direct, omdat de bank een eigen Nederlandstalige website heeft. Veel vaker kiezen buitenlandse banken ervoor om een internationaal spaarplatform in te zetten voor het aantrekken van spaargeld uit Nederland.

Depositogarantiestelsel: EU-verplichting
Voor alle EU-landen geldt de verplichting om spaargeld te garanderen tot ten minste € 100.000 per persoon, per bank. Dit is dus ook van toepassing op geld bij banken buiten Nederland.

Alleen banken uit EU-landen
Vanzelfsprekend is deze verplichting niet van toepassing op landen buiten de EU. Daarom vermelden we op onze website alleen spaarbanken uit EU-landen, niet uit de rest van de wereld.

De betrouwbaarheid van een depositogarantiestelsel hangt af van de betrouwbaarheid van de regering van het betreffende land om de garantie ook na te leven als het aan de orde is doordat er een bank (of meerdere) in dat land failliet gaat. 

Beoordeling betrouwbaarheid
De beoordeling van die betrouwbaarheid is aan elke spaarder persoonlijk. Waar de één veel vertrouwen zal hebben in  het nakomen van de belofte door bijvoorbeeld Frankrijk, denkt de ander daar wellicht heel anders over.

Goed nadenken over vertrouwen
Ons advies is om vooral goed na te denken over uw vertrouwen in een land – en op basis hiervan te beslissen of u uw geld wilt overboeken naar een spaarbank in dat land.

Banken worden gecontroleerd door de centrale bank van het land waarvan ze een bankvergunning hebben gekregen. Check dus allereerst hoe het zit met de vergunning van de bank. 

Depositogarantiestelsel van het land
De bankvergunning bepaalt ook door welk land het geld bij die spaarbank gegarandeerd wordt. Dat is belangrijk: als de bank onverhoopt failliet zou gaan treedt het depositogarantiestelsel van dat land in werking. Binnen de garantiegrenzen zorgt de overheid van dat land dan voor het terugbetalen van het spaargeld.

Ratings van banken
Wil je meer weten over de beoordeling van een specifieke bank, kijk dan naar de internationale ratings. Er zijn speciale rating-bureaus – bekende namen zijn Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch – die periodiek beoordelen hoe het gesteld is met de kredietwaardigheid. De kredietwaardigheid van banken en ook van landen.

Nieuwsbrief
Op de hoogte van sparen

je gegevens zijn veilig

Nieuws over Sparen

Vrijblijvend hypotheek aanvragen