Vragen? Bel ons: 088-22 77 344

Om de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden, heeft de overheid (via de Belastingdienst) de zorgtoeslag in het leven geroepen. Zorgtoeslag is dus een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering. Met de zorgtoeslag kan de verzekerde - die in aanmerking komt voor zorgtoeslag - een gedeelte van de premie voor de zorgverzekering betalen.

Wie krijgt zorgtoeslag?

Om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen, dient u te voldoen aan de volgende criteria:

 • Leeftijdscriterium:
  Kinderen tot 18 jaar betalen geen premie voor de basisverzekering. Kinderen tot 18 jaar komen dus ook niet in aanmerking voor zorgtoeslag.
 • Vermogenscriterium:
  Sinds 2013 wordt er bij de zorgtoeslag ook naar het vermogen gekeken. Wie te veel vermogen heeft, krijgt minder of geen zorgtoeslag meer. Daarbij geldt in 2021 dat iemand geen recht meer heeft op zorgtoeslag als het vermogen hoger is dan € 118.479 (2020 € 116.613 - 2019 € 114.776 / 2018 € 113.415). Bij samenwonenden (fiscaal partnerschap) komt dit neer op een heffingsvrij vermogen van € 149.819 (2020 € 147.459 - 2019 € 145.136 / 2018: € 143.415).
 • Vrijstelling groene beleggingen geldt niet voor zorgtoeslag:
  Naast de reguliere vrijstelling voor vermogen uit sparen en beleggen geldt in box3 een extra vrijstelling voor groene beleggingen. Deze extra vrijstelling geldt echter niet voor de zorgtoeslag.
 • Extra vrijstelling voor AOW-gerechtigden:
  Tot en met 2015 gold voor AOW-gerechtigden een extra hoge vrijstelling voor box3 vermogen bij de bepaling van de zorgtoeslag. Deze is met ingang van 2016 komen te vervallen. Sinds 2016 is de vrijstelling voor box3 vermogen voor iedereen - ongeacht de leeftijd - gelijk.
 • Inkomenscriterium:
  De zorgtoeslag is een financiële tegemoetkoming voor mensen met een laag inkomen. Concreet houdt dit in dat een alleenstaande in 2021 in aanmerking komt voor zorgtoeslag zolang het inkomen niet hoger is dan € 31.138 (2020: € 30.481). Op het moment dat u een toeslagpartner heeft, geldt in 2021 een inkomensgrens (gezamenlijk inkomen) van € 39.979 (2020: € 38.945).
Jaartal Overzicht zorgtoeslag voor alleenstaanden Overzicht zorgtoeslag voor samenwonenden
  inkomensgrens zorgtoeslag (max.) inkomensgrens zorgtoeslag (max.)
2006 € 25.068 € 403 € 40.120 € 1.155
2007 € 26.071 € 432 € 41.880 € 1.223
2008 € 29.069 € 552 € 47.520 € 1.464
2009 € 32.502 € 684 € 47.880 € 1.452
2010 € 33.743 € 732 € 50.000 € 1.548
2011 € 33.743 € 840 € 50.000 € 1.752
2012 € 35.059 € 828 € 51.691 € 1.742
2013 € 30.939 € 1.056 € 42.438 € 2.052
2014 € 28.482 € 864 € 37.145 € 1.644
2015 € 26.316 € 942 € 32.655 € 1.791
2016 € 27.132 € 1.013 € 34.003 € 1.935
2017 € 27.857 € 1.066 € 35.116 € 2.043
2018 € 28.720 € 1.128 € 35.996 € 2.112
2019 € 29.562 € 1.188 € 37.885 € 2.304
2020 € 30.481 € 1.248 € 38.945 € 2.388
2021 € 31.138 € 1.284 € 39.979 € 2.484

Zoals in bovenstaande tabel zichtbaar is, worden de inkomenscriteria jaarlijks aangepast. Vooral wanneer uw inkomen in de buurt van de inkomensgrens zit, is het raadzaam om elk jaar weer te controleren of U in aanmerking komt voor zorgtoeslag. Ook wanneer uw inkomen daalt, bijvoorbeeld door pensioen of (tijdelijke) werkloosheid, kunt U alsnog in aanmerking komen voor zorgtoeslag.

Verder kunt u uiteraard alleen in aanmerking komen voor een zorgtoeslag als u (en evt. uw toeslagpartner) een zorgverzekering heeft.

Hoe hoog is de zorgtoeslag?

De hoogte van de zorgtoeslag hangt af van uw persoonlijke situatie (bijv. uw inkomen). Ook uw vermogen en leeftijd kunnen een rol spelen. Als u wilt weten of u in aanmerking komt voor zorgtoeslag en de eventuele hoogte van de zorgtoeslag wilt berekenen, kunt u de hoogte van de zorgtoeslag berekenen.

Hoe krijg ik zorgtoeslag?

Om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen, dient u een aanvraag in te dienen bij de belastingdienst.

Keuze zorgverzekering

Iedere zorgverzekeraar biedt een basisverzekering met dezelfde dekking aan. Voor een overzicht van de zorgverzekeraars en de bijbehorende premies, verwijzen wij u door naar de pagina met het overzicht van de verschillende zorgverzekeringen.

Het feit dat alle zorgverzekeraars een basisverzekering met dezelfde dekking aanbieden wil niet zeggen dat iedere zorgverzekering hetzelfde is. Factoren als geboden service en aanvullende verzekeringen zijn ook belangrijk. Wij adviseren u daarom altijd goed naar de voorwaarden van de verzekering te kijken voordat u een zorgverzekering afsluit.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.