Vragen? Bel ons: 088-22 77 344

Belastingen

Leuker kunnen we het niet maken...

In Nederland kennen we allerlei soorten belastingen. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste belastingen waar je als particulier mee te maken kunt krijgen. Over welke belasting wil jij meer weten?

Werkende mensen
Inkomstenbelasting

In Nederland betalen we inkomstenbelasting in drie belastingboxen: Box 1 - Werk en woning, Box 2 - Aanmerkelijk belang & Box 3 - Sparen en beleggen. In welke box(en) val jij?

Notarisstempel op testament
Erfbelasting

Na overlijden gaat het vermogen naar de erfgenamen. Boven de vrijstelling moet je over een erfenis belasting betalen: de erfbelasting. Kijk hoe dat werkt en voorkom verrassingen!

Geldpot met handen
Schenkbelasting

Een schenking of gift is natuurlijk fijn om te krijgen. Maar let op: misschien moet je er schenkbelasting over betalen! Het is verstandig om je hier vooraf in te verdiepen.

Heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting die je moet betalen. Op welke korting(en) je recht hebt hangt af van jouw situatie. Loop geen heffingskorting mis!

Historische belastingtarieven

De meeste belastingtarieven worden jaarlijks gewijzigd. Zoek je tarieven uit het verleden? Handig: hier vind je ze tot heel ver terug bij de historische belastingtarieven.


Belastingen: saai, maar belangrijk

Zorg dat je niet teveel belasting betaalt

test

Of je nou inkomen ontvangt als werknemer, als zelfstandige of uit vermogen: de kans is groot dat de belastingdienst een deel van dat inkomen zal opeisen via de inkomstenbelasting. In totaal zijn we gemiddeld zo'n 40% van ons inkomen kwijt aan belastingen en premies - blijft er dus maar zo'n 60% over om te besteden. Ook zijn er naast de inkomstenbelasting nog een aantal andere belastingen waar je mee te maken kunt krijgen. 

Je wilt natuurlijk niet teveel belasting betalen. Dan is het handig om te weten hoe ons belastingstelsel werkt en wat de verschillende belastingtarieven zijn. Op HomeFinance.nl vind je veel informatie over belastingen, plus de belangrijkste belastingtarieven van het lopende kalenderjaar en voorgaande jaren. Wijzigen er belangrijke dingen op belastinggebied, dan lees je het in onze nieuws- of blogberichten. Handig toch?


Vraag & antwoord

Wist jij dit over belastingen?

Bij de inkomstenbelasting werkt de fiscus met een boxenstelsel. Dat bestaat uit 3 boxen, in elk van de drie wordt belasting berekend over een andere soort inkomsten:

  1. Inkomsten uit werk en woning
    Hieronder vallen salaris, inkomsten uit onderneming en uitkeringen, maar ook de eigen woning wordt belast in box 1.
  2. Inkomsten uit aanmerkelijk belang
    Box 2 is voor de meeste mensen niet van toepassing. Alleen wie meer dan 5% van de aandelen van een BV of NV bezit krijgt hiermee te maken.
  3. Inkomsten uit sparen en beleggen
    Alle vermogenselementen vallen in box 3, daar wordt het inkomen over sparen en beleggen geheven. 

Alles over het boxenstelsel

Vroeger bestond er een losse vermogensbelasting - apart van de inkomstenbelasting. Dat is al heel lang niet meer zo: de belasting over je vermogen betaal je in box 3 van de inkomstenbelasting. Dat is de box waar jouw inkomsten door sparen en beleggen thuishoren.

Meer over belasting in box 3

Een erfenis valt in beginsel onder de erfbelasting. Wel gelden er vrijstellingen voor de erfbelasting, waardoor veel erfgenamen in de praktijk geen belasting hoeven te betalen. De hoogte van de vrijstelling is afhankelijk van de relatie tussen de erflater (degene die overleden is) en de erfgenaam.

Meer over erfbelasting

Een heffingskorting is een vermindering van het bedrag dat je moet betalen aan inkomstenbelasting. Het totaal van de heffingskortingen wordt onder aan de streep van het te betalen bedrag aan belasting afgehaald.

Met de heffingskortingen wil de overheid de netto inkomsten van bepaalde groepen belastingplichtigen sturen. Door bijvoorbeeld werkenden een flinke heffingskorting (de arbeidskorting) te geven willen ze werken stimuleren.

Actuele heffingskortingen op een rij

Wie een schenking doet aan een ander ziet meestal niet graag dat de Belastingdienst hier een graantje van meepikt. Belastingvrij schenken is dan ook populair - maar hoe doe je dat? Eigenlijk heel eenvoudig: door binnen de vrijstellingen voor de schenkbelasting te blijven.

De vrijstelling die van toepassing is voor de schenkbelasting is afhankelijk van de relatie tussen degene die schenkt en degene die krijgt (de 'verkrijger'). De verschillende vrijstellingen en bijbehorende bedragen hebben we voor je op een rij gezet.

Check de vrijstellingen


Belastingen in het nieuws

De laatste nieuwtjes over belastingen en belastingtarievenHomefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.