Vragen? Bel ons: 088-22 77 344

Over het belastbaar inkomen bent u inkomstenbelasting verschuldigd. Heffingskortingen zijn bedragen die in mindering kunnen worden gebracht op de te betalen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Heffingskortingen zorgen er dus voor dat u uiteindelijk minder inkomstenbelasting hoeft te betalen.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste heffingskortingen in het jaar 2022:

Verkrijger Bedrag Perc Toelichting
Algemene heffingskorting (tot AOW- leeftijd) 2.888 (maximaal)   Geldt voor iedere belastingplichtige die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. De algemene heffingskorting wordt lager naarmate het inkomen hoger is dan € 21.317: boven dit bedrag wordt de algemene heffingskorting afgebouwd. Bij een inkomen vanaf € 69.398 is de algemene heffingskorting dan € 0.
Algemene heffingskorting (vanaf AOW- leeftijd) 1.494 (maximaal)   Geldt voor iedere belastingplichtige die de AOW gerechtigde leeftijd bereikt heeft. De algemene heffingskorting wordt lager naarmate het inkomen hoger is dan € 21.317: boven dit bedrag wordt de algemene heffingskorting afgebouwd. Bij een inkomen vanaf € 69.398 is de algemene heffingskorting dan € 0.
Arbeidskorting 4.260 (maximaal)   Bij een inkomen hoger dan 36.649 wordt de arbeidskorting met 5,86% van het meerdere inkomen verlaagd.
Combinatiekorting (inkomensafhankelijk) 2.534 (maximaal)    
Ouderenkorting 1.726   Geldt voor belastingplichtigen die de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Bedrag is afhankelijk van verzamelinkomen. Bij verzamelinkomen vanaf € 38.464 wordt de korting afgebouwd. Bij een verzamelinkomen vanaf € 49.971 is er geen recht meer op ouderenkorting.
Alleenstaande ouderenkorting 449   Geldt voor iedere belastingplichtige die recht heeft op een AOW-uitkering voor alleenstaanden.
Jonggehandicaptenkorting 771   Geldt voor mensen die een Wajonguitkering ontvangen en die niet in aanmerking komen voor een ouderenkorting.
Groene beleggingen 61.215 0,70% De heffingskorting voor groene beleggingen wordt berekend over maximaal de vrijstelling voor groene beleggingen in box 3 (sparen en beleggen). De heffingskorting is 0,7% van het saldo van de groene beleggingen, met een maximum van de vrijstelling in box 3.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.