Vragen? Bel ons: 088-22 77 344

Over het belastbaar inkomen bent u inkomstenbelasting verschuldigd. Heffingskortingen zijn bedragen die in mindering kunnen worden gebracht op de te betalen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Heffingskortingen zorgen er dus voor dat u uiteindelijk minder inkomstenbelasting hoeft te betalen.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste heffingskortingen in het jaar 2023:

Verkrijger Bedrag Perc Toelichting
Algemene heffingskorting (tot AOW- leeftijd) 3.070 (maximaal)   Geldt voor iedere belastingplichtige die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. De algemene heffingskorting wordt lager naarmate het inkomen hoger is dan € 22.660: boven dit bedrag wordt de algemene heffingskorting afgebouwd. Bij een inkomen vanaf € 73.031 is de algemene heffingskorting dan € 0.
Algemene heffingskorting (vanaf AOW- leeftijd) 1.583 (maximaal)   Geldt voor iedere belastingplichtige die de AOW gerechtigde leeftijd bereikt heeft. De algemene heffingskorting wordt lager naarmate het inkomen hoger is.
Arbeidskorting 5.052 (maximaal)   Bij een inkomen hoger dan 37.691 wordt de arbeidskorting met 6,51% van het meerdere inkomen verlaagd.
Combinatiekorting (inkomensafhankelijk) 2.694 (maximaal)    
Ouderenkorting 1.835   Geldt voor belastingplichtigen die de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Bedrag is afhankelijk van verzamelinkomen. Bij verzamelinkomen vanaf € 40.888 wordt de korting afgebouwd.
Alleenstaande ouderenkorting 478   Geldt voor iedere belastingplichtige die recht heeft op een AOW-uitkering voor alleenstaanden.
Jonggehandicaptenkorting 820   Geldt voor mensen die een Wajonguitkering ontvangen en die niet in aanmerking komen voor een ouderenkorting.
Groene beleggingen onbekend 0,70% De heffingskorting voor groene beleggingen wordt berekend over maximaal de vrijstelling voor groene beleggingen in box 3 (sparen en beleggen). De heffingskorting is 0,7% van het saldo van de groene beleggingen, met een maximum van de vrijstelling in box 3.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.