Vragen? Bel ons: 088-22 77 344

Erfbelasting is de belasting die wordt geheven over een erfenis. Tot 1 januari 2010 werd deze belasting geregeld in de Successiewet 1956 en werd de belasting successierecht genoemd. Per 1 januari 2010 is de nieuwe Successiewet ingegaan en sindsdien praten we dus over erfbelasting.

Op het moment dat iemand uit een erfenis eigendommen verkrijgt, kan deze persoon over de waarde van deze eigendommen erfbelasting verschuldigd zijn. Of erfbelasting verschuldigd is en hoe hoog deze erfbelasting is, hangt af van de hoogte van het erfdeel en de relatie tussen de overledene en de verkrijger.

Op deze pagina geven wij aan hoe u de verschuldigde erfbelasting kunt berekenen. Daarnaast tonen wij de tarieven en vrijstellingen voor het jaar 2023. Voor de tarieven van voorgaande jaren, verwijzen wij naar de links onderaan deze pagina.

Berekening erfbelasting

De berekening van erfbelasting is als volgt:

erfdeel - vrijstelling = belaste verkrijging

Indien de achtergebleven partner (nabestaande) ten gevolge van het overlijden pensioen gaat ontvangen, wordt de waarde van het pensioen op de partnervrijstelling (zie onder) in mindering gebracht. Ongeacht het bedrag aan nabestaandenpensioen, blijft er in 2023 wel altijd een minimale vrijstelling over van € 186.915 (2022 € 175.837 - 2021 € 173.580 - 2020 € 170.846 - 2019 € 168.155 - 2018 € 166.161).

belaste verkrijging * belastingtarief = bedrag erfbelasting

Het erfbelastingstarief is een schijventarief. Zie voor een uitleg de tekst onder de tabel verderop deze pagina.

Hieronder vindt u een verdere uitwerking van de actuele tarieven en de actuele vrijstellingen.

Tarieven erfbelasting

De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van de relatie van de verkrijger met de overledene. De belastingdienst hanteert hierbij een verdeling in 3 groepen. Hoe dichter de (familie)band van de verkrijger met de overledenen, des te lager het belastingtarief. Daarnaast geldt dat het tarief hoger worden naarmate het erfdeel hoger wordt.

De hoogte van de belastingtarieven en de mogelijke vrijstellingen, zijn afhankelijk van de band die bestaat tussen de ontvanger en de overledene (bij schenkbelasting schenker). Hierbij geldt de volgende groepsindeling:

  • Groep 1:     partners en kinderen
  • Groep 1A:  kleinkinderen
  • Groep 2:     andere verkrijgers
Belaste verkrijging over 2023 Groep 1 Groep 1A Groep 2
0 - 138.641 10% 18% 30%
138.642 en hoger 20% 36% 40%

Het tarief is een zogenaamd schijventarief. Dat wil zeggen dat iemand in Groep 1 over de eerste € 138.641,- 10% belasting moet betalen. Indien meer wordt verkregen, moet over het meerdere 20% erfbelasting worden betaald.

Vrijstellingen erfbelasting

Bij de erfbelasting gelden in 2023 de volgende vrijstellingen:

Verkrijger Vrijgesteld bedrag (2023)
Echtgenoot / geregistreerd partner 723.526
Kinderen en kleinkinderen 22.918
Zieke en gehandicapte kinderen 68.740
Ouders 54.270
Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen Vrijgesteld
Andere verkrijgers 2.418

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.