Search
Close this search box.

Erfbelasting – 2023

Wat is erfbelasting?

Erfbelasting is de belasting die wordt geheven over een erfenis. Tot 1 januari 2010 werd deze belasting geregeld in de Successiewet 1956 en werd de belasting successierecht genoemd. Per 1 januari 2010 is de nieuwe Successiewet ingegaan en sindsdien praten we dus over erfbelasting.

Op het moment dat iemand uit een erfenis eigendommen verkrijgt, kan deze persoon over de waarde van deze eigendommen erfbelasting verschuldigd zijn. Of erfbelasting verschuldigd is en hoe hoog deze erfbelasting is, hangt af van de hoogte van het erfdeel en de relatie tussen de overledene en de verkrijger.

Op deze pagina geven wij aan hoe u de verschuldigde erfbelasting kunt berekenen. Daarnaast tonen wij de tarieven en vrijstellingen voor het jaar 2023. Voor de tarieven van voorgaande jaren, verwijzen wij naar de links onderaan deze pagina.

Berekening erfbelasting

De berekening van erfbelasting is als volgt:

erfdeel – vrijstelling = belaste verkrijging

Indien de achtergebleven partner (nabestaande) ten gevolge van het overlijden pensioen gaat ontvangen, wordt de waarde van het pensioen op de partnervrijstelling (zie onder) in mindering gebracht. Ongeacht het bedrag aan nabestaandenpensioen, blijft er in 2023 wel altijd een minimale vrijstelling over van € 186.915 (2022 € 175.837 – 2021 € 173.580 – 2020 € 170.846 – 2019 € 168.155 – 2018 € 166.161).

belaste verkrijging * belastingtarief = bedrag erfbelasting

Het erfbelastingstarief is een schijventarief. Zie voor een uitleg de tekst onder de tabel verderop deze pagina.

Hieronder vindt u een verdere uitwerking van de actuele tarieven en de actuele vrijstellingen.

Tarieven erfbelasting

De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van de relatie van de verkrijger met de overledene. De belastingdienst hanteert hierbij een verdeling in 3 groepen. Hoe dichter de (familie)band van de verkrijger met de overledenen, des te lager het belastingtarief. Daarnaast geldt dat het tarief hoger worden naarmate het erfdeel hoger wordt.

De hoogte van de belastingtarieven en de mogelijke vrijstellingen, zijn afhankelijk van de band die bestaat tussen de ontvanger en de overledene (bij schenkbelasting schenker). Hierbij geldt de volgende groepsindeling:

  • Groep 1:     partners en kinderen
  • Groep 1A:  kleinkinderen
  • Groep 2:     andere verkrijgers
Belaste verkrijging over 2023 Groep 1 Groep 1A Groep 2
0 – 138.641 10% 18% 30%
138.642 en hoger 20% 36% 40%

Het tarief is een zogenaamd schijventarief. Dat wil zeggen dat iemand in Groep 1 over de eerste € 138.641,- 10% belasting moet betalen. Indien meer wordt verkregen, moet over het meerdere 20% erfbelasting worden betaald.

Vrijstellingen erfbelasting

Bij de erfbelasting gelden in 2023 de volgende vrijstellingen:

Verkrijger Vrijgesteld bedrag (2023)
Echtgenoot / geregistreerd partner 723.526
Kinderen en kleinkinderen 22.918
Zieke en gehandicapte kinderen 68.740
Ouders 54.270
Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen Vrijgesteld
Andere verkrijgers 2.418
Hypotheek voorstel
vrijblijvend aanvragen
of bel 088-2277344
Hypotheek

Heb je een eigen huis of wil je er één gaan kopen? Dan is de kans groot dat je een hypotheek (nodig) hebt. Door je goed te verdiepen in hypotheken zorg je dat je de juiste beslissing neemt voor de financiering van jouw woning.

hypotheek
Beleggen
Wil je beleggen? Dan is het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent voordat je begint. HomeFinance helpt je met handige overzichten van brokers en beleggingsapps.
hypotheek
Vrijblijvend hypotheek aanvragen
Besparen

Bij de meeste mensen gaat het grootste deel van het inkomen op aan maandelijkse lasten. Als je kritisch kijkt naar deze maandlasten, valt er vaak meer te besparen dan je denkt. Wij helpen daar graag bij.

hypotheek
Verzekeringen

Verzekeren doe je voor de zekerheid. Om de financiële gevolgen van onverwachte gebeurtenissen af te dekken. De keuze van een verzekering valt niet altijd mee… welke risico’s moet je verzekeren? En bij welke verzekeraar dan?

hypotheek
Sparen

Sparen is verstandig maar de spaarrente is niet overal even lonend. Ben je op zoek naar een goede plek voor jouw spaargeld? Kijk dan goed naar de spaarvorm en spaarbank die je kiest – qua rendement en qua garantie.

hypotheek
Lening

Heb je geld nodig en wil je daarvoor een lening afsluiten? Verdiep je dan even goed in welke lening dat moet worden, en bij welke geldverstrekker. De verschillen zijn groot – de keuze van de beste lening kan je veel geld besparen!

hypotheek