Search
Close this search box.

Schenkbelasting 2023

Wat is schenkbelasting?

Schenkbelasting is de belasting die wordt geheven over schenkingen. Tot 1 januari 2010 werd deze belasting geregeld in de Successiewet 1956 en werd de belasting schenkingsrecht of schenkingsrechten genoemd. Per 1 januari 2010 is de nieuwe Successiewet ingegaan en sindsdien praten we dus over schenkbelasting. Op het moment dat iemand die in Nederland woonachtig is een schenking ontvangt van een ander, kan de verkrijger over de waarde van deze schenking schenkbelasting verschuldigd zijn. Of er schenkbelasting verschuldigd is en hoe hoog deze schenkbelasting is, hangt af van de hoogte van de schenking en de relatie tussen de schenker en de verkrijger.

Op deze pagina tonen wij informatie over schenkbelasting en de tarieven en vrijstellingen voor het jaar 2023. Voor de tarieven van voorgaande jaren, verwijzen wij naar de links onderaan deze pagina.

Berekening schenkbelasting

De berekening van het schenkbelasting is als volgt:

schenking – vrijstelling = belaste verkrijging

belaste verkrijging * schenkingstarief = bedrag schenkbelasting

Het schenkingstarief is een schijventarief. Zie voor een uitleg de tekst onder de tabel verderop deze pagina.

Tarieven schenkbelasting

De hoogte van de schenkbelasting is afhankelijk van de relatie van de verkrijger met de schenker. De belastingdienst hanteert hierbij een verdeling in 3 groepen. Hoe dichter de (familie)band van de verkrijger met de schenker, des te lager het belastingtarief. Daarnaast geldt dat het tarief hoger worden naarmate de schenking hoger wordt. De belastingtarieven over een schenking zijn gelijk aan de tarieven die geheven worden over een erfenis (erfbelasting). De vrijstellingen zijn echter verschillend.

De hoogte van de belastingtarieven en de mogelijke vrijstellingen, zijn afhankelijk van de band die bestaat tussen de ontvanger en de schenker (bij erfbelasting overledene). Hierbij geldt de volgende groepsindeling:

  • Groep 1:     partners en kinderen
  • Groep 1A:  kleinkinderen
  • Groep 2:     andere verkrijgers
Belaste verkrijging (2023) Groep 1 Groep 1A Groep 2
0 – 138.641 10% 18% 30%
138.642 en hoger 20% 36% 40%

Het tarief is een zogenaamd schijventarief. Dat wil zeggen dat iemand in Groep 1 over de eerste € 138.641 10% belasting moet betalen. Indien meer wordt verkregen, moet over het meerdere 20% schenkbelasting worden betaald.

Vrijstellingen schenkbelasting

Wij hebben de vrijstellingen bij schenking voor het jaar 2023 hieronder voor u op een rij gezet.

Verkrijger Vrijgesteld bedrag (2023)
Kinderen 6.035
Kinderen tussen 18 en 40 jaar (eenmalig, algemeen doel) 28.947
Kinderen tussen 18 en 40 jaar (eenmalig, schenking aangewend voor dure studie) 60.298
Eigen woning: alle ontvangers tussen 18 en 40 jaar (eenmalig of uitgesmeerd over maximaal drie aaneengesloten kalenderjaren, schenking aangewend voor aankoop eigen woning) 28.947 (dit is dus veel lager dan in 2022)
Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen Vrijgesteld van schenkbelasting
Andere verkrijgers 2.418
Hypotheek voorstel
vrijblijvend aanvragen
of bel 088-2277344
Hypotheek

Heb je een eigen huis of wil je er één gaan kopen? Dan is de kans groot dat je een hypotheek (nodig) hebt. Door je goed te verdiepen in hypotheken zorg je dat je de juiste beslissing neemt voor de financiering van jouw woning.

hypotheek
Beleggen
Wil je beleggen? Dan is het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent voordat je begint. HomeFinance helpt je met handige overzichten van brokers en beleggingsapps.
hypotheek
Vrijblijvend hypotheek aanvragen
Besparen

Bij de meeste mensen gaat het grootste deel van het inkomen op aan maandelijkse lasten. Als je kritisch kijkt naar deze maandlasten, valt er vaak meer te besparen dan je denkt. Wij helpen daar graag bij.

hypotheek
Verzekeringen

Verzekeren doe je voor de zekerheid. Om de financiële gevolgen van onverwachte gebeurtenissen af te dekken. De keuze van een verzekering valt niet altijd mee… welke risico’s moet je verzekeren? En bij welke verzekeraar dan?

hypotheek
Sparen

Sparen is verstandig maar de spaarrente is niet overal even lonend. Ben je op zoek naar een goede plek voor jouw spaargeld? Kijk dan goed naar de spaarvorm en spaarbank die je kiest – qua rendement en qua garantie.

hypotheek
Lening

Heb je geld nodig en wil je daarvoor een lening afsluiten? Verdiep je dan even goed in welke lening dat moet worden, en bij welke geldverstrekker. De verschillen zijn groot – de keuze van de beste lening kan je veel geld besparen!

hypotheek