Search
Close this search box.

Obligaties kopen

Obligaties Kopen: Alles wat je moet weten over het Kopen van Obligaties!

Obligaties zijn een belangrijk onderdeel van een gediversifieerde beleggingsportefeuille. In deze blog leggen we uit wat obligaties zijn, hoe je obligaties kunt kopen, en wat je moet weten voordat je gaat beleggen in obligaties.

Wat zijn obligaties?

Obligaties zijn schuldbewijzen die door overheden, bedrijven en andere instellingen worden uitgegeven om geld op te halen. Als je een obligatie koopt, leen je geld aan de uitgever van de obligatie. In ruil daarvoor ontvang je rente, meestal op vaste momenten. Aan het einde van de looptijd krijg je de hoofdsom terugbetaald.

Hoe werken obligaties?

Wanneer een obligatie wordt uitgegeven, heeft het een nominale waarde (meestal €1.000 of €100) en een rentepercentage (ook wel couponrente genoemd). De rente wordt periodiek uitbetaald, bijvoorbeeld jaarlijks of halfjaarlijks. De uitgever van de obligatie is verplicht om de rente te betalen en de hoofdsom terug te betalen aan het einde van de looptijd.

Soorten obligaties

Er zijn verschillende soorten obligaties:

Staatsobligaties

Staatsobligaties zijn obligaties die worden uitgegeven door overheden. Ze worden als relatief veilig beschouwd omdat ze worden gedekt door de overheid. In Nederland worden staatsobligaties uitgegeven door de Nederlandse staat via de Dienst Staatsschuld. Staatsobligaties worden gebruikt om de overheidsuitgaven te financieren.

Bedrijfsobligaties

Bedrijfsobligaties zijn obligaties die worden uitgegeven door bedrijven. Ze hebben een hoger risico dan staatsobligaties, maar bieden meestal een hogere rente. Bedrijfsobligaties kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: investment-grade en high-yield (ook wel junk bonds genoemd). Investment-grade obligaties hebben een lager risico, terwijl high-yield obligaties een hoger risico en een hogere rente hebben.

Converteerbare obligaties

Deze obligaties kunnen worden omgezet in aandelen van het uitgevende bedrijf onder bepaalde voorwaarden. Dit geeft de belegger de mogelijkheid om te profiteren van een stijging van de aandelenkoers.

Inflatie-gekoppelde obligaties

De rente en hoofdsom zijn gekoppeld aan inflatie, waardoor ze bescherming bieden tegen inflatie. Dit betekent dat de rentebetalingen en de hoofdsom stijgen met de inflatie.

Voordelen van beleggen in obligaties

Inkomsten

Obligaties bieden vaste inkomsten door middel van rentebetalingen. Deze inkomsten kunnen aantrekkelijk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een stabiele stroom van inkomsten, zoals gepensioneerden.

Diversificatie

Obligaties kunnen een goede aanvulling zijn op een beleggingsportefeuille die voornamelijk uit aandelen bestaat, omdat ze over het algemeen minder volatiel zijn en een lager risico hebben. Dit betekent dat een portefeuille met zowel aandelen als obligaties in het algemeen beter bestand is tegen marktschommelingen en een meer stabiel rendement kan opleveren.

Kapitaalbehoud

Obligaties worden doorgaans als minder risicovol beschouwd dan aandelen. Dit komt omdat de uitgever van een obligatie verplicht is om de hoofdsom terug te betalen aan het einde van de looptijd. Hoewel er nog steeds risico’s zijn, zoals het risico op wanbetaling, bieden obligaties in het algemeen een grotere mate van kapitaalbehoud dan aandelen.

Risico’s van obligaties beleggen

Kredietrisico

Kredietrisico is het risico dat de uitgever van de obligatie niet in staat is om de rente te betalen of de hoofdsom terug te betalen. Dit risico is groter bij high-yield of junk bonds, die worden uitgegeven door bedrijven met een lagere kredietwaardigheid.

Renterisico

Renterisico verwijst naar het risico dat de marktrente stijgt, waardoor de waarde van bestaande obligaties daalt. Dit komt omdat beleggers liever nieuwe obligaties met een hogere rente kopen dan oudere obligaties met een lagere rente. Als je je obligaties voor het einde van de looptijd wilt verkopen, kan dit leiden tot een verlies.

Inflatierisico

Inflatierisico is het risico dat de inflatie de koopkracht van de rentebetalingen en de hoofdsom erodeert. Dit kan met name een probleem zijn voor obligaties met een lange looptijd en een lage rente. Inflatie-gekoppelde obligaties kunnen helpen om dit risico te beperken.

Obligaties vs. aandelen

Obligaties en aandelen zijn beide belangrijke beleggingsinstrumenten, maar ze hebben verschillende kenmerken en risico’s:

  • Rendement: Aandelen hebben doorgaans een hoger potentieel rendement dan obligaties, maar brengen ook meer risico’s met zich mee. Obligaties bieden meer voorspelbare inkomsten en kapitaalbehoud.
  • Risico: Aandelen zijn doorgaans volatieler en hebben een hoger risico dan obligaties. Het rendement op aandelen kan sterk variëren, terwijl obligaties meer stabiele inkomsten bieden.
  • Invloed op de portefeuille: Een combinatie van aandelen en obligaties kan helpen om de risico’s van een beleggingsportefeuille te spreiden en een stabielere groei op lange termijn te realiseren.

Hoe kun je staatsobligaties kopen?

Staatsobligaties kunnen op verschillende manieren worden gekocht:

Direct kopen

In Nederland kunnen particuliere beleggers direct staatsobligaties kopen via de Dienst Staatsschuld. Dit kan tijdens de initiële veiling van de obligaties of later via de secundaire markt. Om direct staatsobligaties te kopen, moet je een rekening openen bij een bank of een financiële instelling die toegang biedt tot de Nederlandse staatsschuldmarkt.

Kopen via een broker

Een andere manier om staatsobligaties te kopen is via een online broker, zoals DEGIRO of Saxo Bank. Deze brokers bieden toegang tot de secundaire markt voor staatsobligaties. Je kunt staatsobligaties kopen en verkopen op dezelfde manier als andere beleggingsinstrumenten, zoals aandelen en ETF’s. Houd er rekening mee dat brokers transactiekosten in rekening kunnen brengen voor het kopen en verkopen van obligaties.

Investeren in bedrijfsobligaties

Bedrijfsobligaties kunnen een aantrekkelijke beleggingsoptie zijn voor beleggers die op zoek zijn naar hogere rendementen dan staatsobligaties, maar met meer risico. Er zijn verschillende manieren om te investeren in bedrijfsobligaties:

Direct kopen

Net als staatsobligaties kunnen bedrijfsobligaties direct worden gekocht via een bank of financiële instelling die toegang biedt tot de obligatiemarkt. Je kunt bedrijfsobligaties kopen tijdens de initiële uitgifte of later via de secundaire markt.

Kopen via een broker

Online brokers bieden ook toegang tot bedrijfsobligaties op de secundaire markt. Het proces voor het kopen en verkopen van bedrijfsobligaties is vergelijkbaar met dat voor staatsobligaties en andere beleggingsinstrumenten.

Obligaties kopen via een beleggingsfonds

Een alternatieve manier om te beleggen in obligaties is via een beleggingsfonds of een Exchange Traded Fund (ETF). Deze fondsen beleggen in een gediversifieerde portefeuille van obligaties en bieden een eenvoudige manier om blootstelling te krijgen aan verschillende soorten obligaties, zoals staatsobligaties, bedrijfsobligaties en internationale obligaties.

Voordelen van beleggingsfondsen en ETF’s

  • Diversificatie: Beleggingsfondsen en ETF’s bieden een eenvoudige manier om te beleggen in een brede portefeuille van obligaties, waardoor het risico wordt gespreid.
  • Liquiditeit: Beleggingsfondsen en ETF’s zijn doorgaans eenvoudig te kopen en verkopen, wat zorgt voor liquiditeit en flexibiliteit voor beleggers.
  • Professioneel beheer: Beleggingsfondsen worden beheerd door professionele fondsbeheerders die gespecialiseerd zijn in obligaties, wat kan leiden tot betere rendementen en risicobeheer.

Belangrijke termen en begrippen

Het is belangrijk om vertrouwd te raken met enkele belangrijke termen en begrippen die betrekking hebben op obligaties en obligatiebeleggingen:

Nominale waarde
De nominale waarde van een obligatie is de waarde die wordt terugbetaald aan de belegger aan het einde van de looptijd. Dit wordt ook wel de hoofdsom of de parwaarde genoemd.

Couponrente
De couponrente is het rentepercentage dat periodiek wordt uitbetaald aan de houder van de obligatie. Deze rentebetalingen zijn meestal vast en worden uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde.

Looptijd
De looptijd van een obligatie is de periode tussen de uitgiftedatum en de vervaldatum, wanneer de hoofdsom wordt terugbetaald. Obligaties kunnen korte, middellange of lange looptijden hebben, variërend van enkele maanden tot 30 jaar of langer.

Yield
De yield van een obligatie is het effectieve rendement dat een belegger ontvangt op basis van de couponrente en de huidige marktprijs van de obligatie. De yield kan worden berekend door de couponrente te delen door de marktprijs. Een stijgende marktprijs leidt tot een lagere yield, terwijl een dalende marktprijs resulteert in een hogere yield.

Rating
Obligatieratings zijn beoordelingen die worden toegekend door kredietbeoordelingsbureaus, zoals Standard & Poor’s, Moody’s en Fitch. Deze ratings geven een indicatie van de kredietwaardigheid van de uitgever van de obligatie en het risico op wanbetaling. Ratings variëren van AAA (de hoogste kwaliteit) tot D (in geval van wanbetaling).

Obligaties kopen: Conclusie

Beleggen in obligaties kan een belangrijk onderdeel zijn van een gediversifieerde beleggingsportefeuille. Obligaties bieden vaste inkomsten, kapitaalbehoud en diversificatie ten opzichte van aandelen. Er zijn verschillende manieren om te investeren in obligaties, zoals het direct kopen van staats- of bedrijfsobligaties, het beleggen via een online broker, of het kopen van beleggingsfondsen en ETF’s die in obligaties beleggen.

Voordat je begint met het kopen van obligaties, is het belangrijk om jezelf vertrouwd te maken met de belangrijkste termen en begrippen, en om de verschillende soorten obligaties en de bijbehorende risico’s te begrijpen. Door zorgvuldig onderzoek te doen en een passende beleggingsstrategie te hanteren, kunnen obligaties een waardevolle aanvulling zijn op je beleggingsportefeuille.

Obligaties kopen: Veelgestelde vragen

Ja, het kan verstandig zijn om obligaties te kopen als onderdeel van een gediversifieerde beleggingsportefeuille. Obligaties bieden vaste inkomsten, kapitaalbehoud en diversificatie ten opzichte van aandelen. Afhankelijk van je risicotolerantie en beleggingsdoelstellingen kan het kopen van obligaties een goede aanvulling zijn op je beleggingsstrategie.

De beste obligaties voor jou hangen af van je risicotolerantie en beleggingsdoelstellingen. Staatsobligaties worden vaak gezien als veiligere beleggingen, terwijl bedrijfsobligaties potentieel hogere rendementen bieden, maar met meer risico. Diversificatie is belangrijk, dus het is aan te raden om te beleggen in een mix van verschillende soorten obligaties.

Je kunt een obligatie kopen via een bank, financiële instelling, online broker of via een beleggingsfonds of ETF. Het proces kan variëren afhankelijk van de aanbieder, maar over het algemeen zul je een rekening moeten openen en de gewenste obligaties selecteren om te kopen.

De rente op staatsobligaties varieert afhankelijk van de looptijd, kredietwaardigheid van het uitgevende land en marktomstandigheden. Over het algemeen bieden staatsobligaties van landen met een hoge kredietwaardigheid lagere rentes, terwijl staatsobligaties van landen met een lagere kredietwaardigheid hogere rentes bieden om beleggers te compenseren voor het hogere risico.

Enkele nadelen van obligaties zijn onder meer renterisico (de kans dat rentevoeten stijgen, wat de waarde van bestaande obligaties kan verlagen), kredietrisico (het risico dat de uitgever van de obligatie zijn rente- of hoofdsomverplichtingen niet kan nakomen) en liquiditeitsrisico (het risico dat er niet voldoende kopers of verkopers zijn op de markt, wat kan leiden tot moeilijkheden bij het kopen of verkopen van obligaties). Het is belangrijk om deze risico’s in overweging te nemen bij het beleggen in obligaties.

Nieuwsbrief

je gegevens zijn veilig

Hypotheek

Heb je een eigen huis of wil je er één gaan kopen? Dan is de kans groot dat je een hypotheek (nodig) hebt. Door je goed te verdiepen in hypotheken zorg je dat je de juiste beslissing neemt voor de financiering van jouw woning.

hypotheek
Beleggen
Wil je beleggen? Dan is het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent voordat je begint. HomeFinance helpt je met handige overzichten van brokers en beleggingsapps.
hypotheek
Vrijblijvend hypotheek aanvragen
Besparen

Bij de meeste mensen gaat het grootste deel van het inkomen op aan maandelijkse lasten. Als je kritisch kijkt naar deze maandlasten, valt er vaak meer te besparen dan je denkt. Wij helpen daar graag bij.

hypotheek
Verzekeringen

Verzekeren doe je voor de zekerheid. Om de financiële gevolgen van onverwachte gebeurtenissen af te dekken. De keuze van een verzekering valt niet altijd mee… welke risico’s moet je verzekeren? En bij welke verzekeraar dan?

hypotheek
Sparen

Sparen is verstandig maar de spaarrente is niet overal even lonend. Ben je op zoek naar een goede plek voor jouw spaargeld? Kijk dan goed naar de spaarvorm en spaarbank die je kiest – qua rendement en qua garantie.

hypotheek
Lening

Heb je geld nodig en wil je daarvoor een lening afsluiten? Verdiep je dan even goed in welke lening dat moet worden, en bij welke geldverstrekker. De verschillen zijn groot – de keuze van de beste lening kan je veel geld besparen!

hypotheek