Vragen? Bel ons: 088-22 77 344

Wanneer u een krediet heeft afgesloten met een minimale looptijd van 1 maand en een bedrag van meer dan € 250, dan wordt deze schuld geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Het BKR registreert niet alleen schulden, zij informeert ook aangesloten organisaties zoals hypotheekbanken en kredietverstrekkers over kredieten die consumenten hebben afgesloten. Deze informatie helpt dit soort instanties bij hun afweging of het verantwoord is om een krediet te verstrekken. Zo helpt BKR krediet- en betalingsrisico's te beperken en overkreditering en andere problematische schuldsituaties te voorkomen. Bijna 11 miljoen consumenten staan op een of andere manier bij het BKR geregistreerd.

Actuele hypotheekrentes vergelijken

Wat betekent BKR?

BKR staat voor Stichting Bureau Krediet Registratie. Het BKR is in 1965 door het financiële bedrijfsleven opgericht om het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) te verzorgen. Hierin staan de betalingsverplichtingen van alle consumenten die in Nederland een krediet hebben of hadden in de afgelopen vijf jaar.

Wat registreert het BKR precies?

Het BKR registreert centraal alle kredietverplichtingen van consumenten in Nederland. Hierbij worden gegevens opgeslagen van alle consumenten die een krediet of lening hebben of dit de laatste vijf jaar gehad hebben. Ook zaken waaruit een krediet kan ontstaan, zoals een creditcard, een flexibel krediet, een kredietlimiet op uw betaalrekening, een klantenkaart of winkelpas en zelfs een GSM-abonnement worden geregistreerd bij het BKR. Vijf jaar nadat het krediet is beëindigd verdwijnen de overeenkomstgegevens hiervan uit het CKI.

Naast het registreren van het krediet zelf, worden ook eventuele betalingsproblemen geregistreerd. Op het moment dat u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet, is uw crediteur verplicht dit te melden bij het BKR. Dit gebeurt overigens niet zo maar. Uw crediteur is verplicht u vooraf te waarschuwen dat de achterstand bij het BKR gemeld zal worden als u langer wacht met betalen. Officieel heet het melden van een achterstand een 'Achterstandsmelding'. In het CKI is deze achterstand zichtbaar met een 'A' bij het betreffende krediet, vandaar dat vaak gesproken wordt van een A-codering. Hebt u uw achterstand ingelopen, dan is dit ook zichtbaar in het register van het BKR. Als het krediet nog doorloopt en de achterstand wordt ingelopen, wordt dit aangegeven met de 'H' van 'Hersteld' in het bestand. Als u de achterstand hebt ingelopen en daarmee het krediet hebt beëindigd, dan is alleen een einddatum zichtbaar bij het betreffende krediet. De gegevens over de achterstand blijven in het register staan tot 5 jaar nadat het desbetreffende krediet is ingelost.

Herstellen van een codering

Zoals boven beschreven, kan een A-codering hersteld worden op het moment dat uw betalingsachterstand naar tevredenheid van de financiële instelling waar u die achterstand had is ingehaald. Vaak gebeurt dit automatisch, maar indien u van plan bent een huis te gaan kopen, is het erg verstandig om dit te controleren en eventueel alsnog te regelen.

BKR en een hypotheek

Met een A-codering is het erg lastig om een hypotheek of ander krediet te krijgen. Financiële instellingen zetten dan immers vraagtekens bij uw leen- en aflosgedrag. Een aantal hypotheekinstellingen hebben hierbij een heel eenvoudige stelregel: een codering bij het BKR betekent geen hypotheek. Ongeacht of de achterstand hersteld is, de reden van de codering, uw financiële situatie en uw wensen. Een aantal hypotheekinstellingen zijn echter wel bereid om verder te kijken. Op het moment dat de achterstand hersteld is en u een goede reden had waardoor de betalingsachterstand ontstaan is, willen zij een hypotheekaanvraag wel in behandeling nemen. Op het moment dat de achterstand nog actueel is en/of er meerdere achterstanden bij het BKR genoteerd staan, wordt een hypotheekaanvraag heel lastig.

Meer info over het BKR

Vrijblijvend over uw hypotheek praten?

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.