Vragen? Bel ons: 088-22 77 344

Het kopen van een huis is een proces met heel wat stappen. De laatste is de overdracht van de woning: het zetten van alle handtekeningen en het overhandigen van de sleutels. Daarna is het echt zover: het huis is van jou!

Levering altijd bij de notaris

De werkelijke levering van een woning kan niet zomaar even in de voortuin gedaan worden. Het is een officiële handeling die door een notaris vastgelegd en geregistreerd wordt. Je meldt je dan op het kantoor van de notaris en tekent alle benodigde documenten. Voordat het zover is moet er nog wel het nodige gebeuren.

Conceptaktes voor levering en hypotheek

Bij de notaris gaat je voor de overdracht een document tekenen dat we transportakte of leveringsakte noemen. Daarvan krijg je vooraf een concept toegestuurd, zodat je kunt nagaan of je het overal mee eens bent. Net als de koopakte heb je hier te maken met een behoorlijk juridisch document dat bol staat van de termen die voor jou waarschijnlijk geen dagelijks taalgebruik zijn. Ook hier is het van belang dat je wél goed begrijpt waar je voor tekent.

Naast de leveringsakte teken je bij de notaris ook een hypotheekakte - tenminste, als je een hypotheek afsluit voor de financiering van de woning. Ook hiervan krijg je vooraf een concept toegezonden zodat je kunt controleren of de afspraken die je met de bank hebt gemaakt hierin goed zijn vastgelegd.

Concept afrekening van de notaris

De geldstromen rondom de woningaankoop worden helemaal geregeld door de notaris. De bank betaalt de hypotheeksom en een eventueel overbruggingskrediet uit aan de notaris - jij moet het overige zelf overmaken naar rekening van het notariskantoor. Dat moet gebeurd zijn voordat de levering kan plaatsvinden. Je krijgt dan ook vooraf een concept afrekening, waarop staat om welke bedragen het gaat en naar welk rekeningnummer je het eindbedrag moet overmaken.

Ook voor deze afrekening geldt dat het belangrijk is dat je deze goed begrijpt. Wat wordt waarvoor gerekend en waarom dan? Ook bij een notariskantoor kunnen fouten gemaakt worden immers.

Inspectie van de woning

Voordat je naar het notariskantoor gaat voor de ondertekening van de leveringsakte doe je nog een laatste inspectie van de woning. Het is belangrijk dat je bevestigt dat alles daar in orde is. Denk aan:

  • Na de bezichtiging ontstane gebreken of beschadigingen
  • De uitvoering van eventueel bij de koop afgesproken werkzaamheden
  • Dat alle spullen van de verkoper uit het huis verwijderd zijn
  • Dat roerende goederen die zijn overgenomen ook werkelijk zijn achtergebleven
  • De werking van water, gas en elektriciteit

Eventuele bijzonderheden benoem je direct en leg je schriftelijk vast. Deze geef je ook bij de notaris nog eens door, zodat er geen onduidelijkheid is over eventuele dingen die de verkoper alsnog in orde moet maken.

Tekenen aktes en overhandigen sleutels

Dan is het zover: je gaat naar het kantoor van de notaris om de hypotheekakte en de leveringsakte te tekenen, waarna je de sleutels krijgt. De woning is vanaf dat moment jouw bezit!

Overigens is het ook na de levering goed om alert te blijven op eventuele gebreken aan de woning. Als je kunt aantonen dat er gebreken zijn waarvan de verkoper op de hoogte was - en jij niet, dan kun je de verkoper daar alsnog op aanspreken.

Tot slot: je heeft de sleutels ontvangen, maar wellicht is het verstandig om buitensloten snel te vervangen. Je weet immers niet hoeveel mensen er een reservesleutel hebben van het huis dat nu van jou is.

Vrijblijvend over uw hypotheek praten?

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.