A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten  |  English version - international interest rates
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
INBOEDELVERZEKERING
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Brand/inbraak inboedelverzekering
Wat is een brand/inbraakverzekering
Zoals de naam al aangeeft, biedt een brand/inbraak inboedelverzekering dekking tegen schade door brand en door inbraak. Tegenwoordig wordt niet meer vaak voor een brand/inbraakverzekering gekozen. Er zijn andere inboedelverzekeringen op de markt waarbij - tegen een geringe premiestijging - veel meer risico's afgedekt worden dan brand en inbraak alleen. Voor een overzicht van alle inboedelverzekeringen, klik hier.
Welke schade wordt gedekt bij een brand/inbraakverzekering
Niet iedere maatschappij biedt dezelfde dekking, maar de meeste brand/inbraakverzekeringen bieden dekking tegen schade als gevolg van:
  • brand;
  • het blussen van brand (waterschade);
  • blikseminslag;
  • ontploffing;
  • inbraak.
Let op: bovenstaande opsomming hoeft niet bij iedere verzekeraar te gelden! Wij raden u aan om - voordat u een inboedelverzekering afsluit - altijd goed te kijken naar de geboden dekking.

In verband met de dekking tegen inbraak, dient u er rekening mee te houden dat - indien u in een gebouw woont waar meerdere mensen toegang tot hebben (bijv. een studentenhuis) - dat diefstal alleen verzekerd is indien er sprake is van binnenbraak. Binnenbraak betekent dat de deur of het raam van de verzekerde kamer of het verzekerde appartement is opengebroken.
Welke inboedelverzekering past bij u
De brand/inbraakverzekering zoals hierboven besproken, is een vorm van een inboedelverzekering. Er bestaan grote verschillen tussen de verschillende inboedelverzekeringen. Op het moment dat u een inboedelverzekering wilt afsluiten, dient u allereerst de keuze te maken tussen het type inboedelverzekering dat bij u past. Kiest u voor de brandverzekering of een andere inboedelverzekering?

Daarnaast dient u een keuze te maken tussen het grote aantal verzekeraars dat op deze markt aktief is. Om u bij de keuze van de juiste type inboedelverzekering te helpen, hebben wij een inboedelverzekering keuzehulp gemaakt. Wilt u weten welke maatschappij in uw situatie het beste aanbod heeft, dan verwijzen wij u naar de online vergelijkingstool voor premie berekening, vergelijking en afsluiten.
Direct inboedelverzekeringen vergelijken en afsluiten