Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
donderdag 4 oktober 2018, 11:19 - Anneke Ranzato-Versloot
#huis kopen

Heb jij de koopakte voor een woning weleens helemaal goed doorgenomen? En begreep je het allemaal? Dan ben je één de weinigen waarschijnlijk, want het is een lastig document met veel moeilijke taal. Daarom ben ik al een tijdje bezig met het uitleggen van de koopakte - artikel voor artikel - in een serie blogs. Deze keer gaan we kijken naar artikel 8 en 9.

Artikel 8: Baten, lasten en canons

Baten, dat zijn bedragen die je ontvangt - lasten zijn bedragen die je betaalt. Waarom canons dan los genoemd worden in de titel van dit artikel is mij een raadsel, want dat zijn ook gewoon baten of lasten. Meestal lasten: een erfpachtcanon bijvoorbeeld - dat je moet betalen om de grond te mogen gebruiken. Andere lasten kunnen belastingen zijn, andere heffingen. En baten? Denk daarbij aan huur die je ontvangt van een huurder.

Dit artikel draait om de vraag vanaf welk moment al deze dingen niet meer voor de verkoper, maar voor de koper zijn. Meestal is dat gewoon de datum van de eigendomsoverdracht - daar hadden we het al over bij het bespreken van artikel 4.

Belastingen en heffingen - check bij de gemeente

Hoe het precies werkt met belastingen en heffingen kan per gemeente verschillen. Het maakt ook uit of je binnen één gemeente verhuist of naar een andere gemeente gaat. Informeer daarom voor deze onderwerpen bij de gemeente waar de woning staat die je koopt.

Artikel 9: Hoofdelijkheid

Mooi woord, hoofdelijkheid. Je komt het bij hypotheken ook veel tegen: hoofdelijke aansprakelijkheid. Het betekent niets anders dan dat wanneer je met twee (of meer) personen tekent, je allebei voor het geheel aansprakelijk bent. De lasten van je hypotheek mogen dus bij één van beide volledig opgeëist worden - ongeacht wat je samen onderling hebt afgesproken.

Maar wat bedoelen ze met hoofdelijkheid in de koopakte? Dat je als koper als één behandeld wordt, ook al koop je met z'n tweeën. En dat je allebei aangesproken kunt worden op het nakomen van de verplichtingen uit de koopakte. Bijvoorbeeld de boete bij het niet doorgaan van de koop. Voor het geheel, niet voor de helft. Als jij aangesproken wordt moet jij betalen - hoe jij de helft dan verhaalt op de ander is jouw probleem.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.