Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
vrijdag 6 juli 2018, 09:41 - Anneke Ranzato-Versloot
#huis kopen

Als je een huis koopt leg je de afspraken die je maakt met de verkoper vast in een koopakte. Dat is een behoorlijk juridisch document, niet voor iedereen even gemakkelijk te begrijpen. Daarom hebben we bij HomeFinance besloten de koopovereenkomst maar eens te gaan ontleden en artikel voor artikel de inhoud zo eenvoudig mogelijk te bespreken. Artikel 1 (Koop en verkoop), artikel 2 (Kosten en overdrachtsbelasting) en artikel 3 (Betaling) zijn al eerder behandeld, vandaag is de beurt aan artikel 4 – over de eigendomsoverdracht. Daar is dan weer zo veel over te vertellen dat we het in twee delen doen.

artikel 4 Eigendomsoverdracht
4.1. De akte van levering zal gepasseerd worden op .................................... of zoveel eerder of later als partijen tezamen nader overeenkomen, ten overstaan van een notaris verbonden aan notariskantoor……………………………………… gevestigd te………………………………, hierna verder te noemen notaris.
4.2. Verkoper staat in voor zijn bevoegdheid tot verkoop en tot eigendomsoverdracht ten tijde van het passeren van de akte van levering.
4.3. Indien sprake is van de verkoop van een recht van erfpacht moet in deze koopovereenkomst voor ‘eigendomsoverdracht’ gelezen worden ‘de overdracht van het recht van erfpacht’

Wat is een notaris?

Bij artikel 3 hebben we al uitgelegd wat bedoeld wordt met de akte van levering en wat passeren hier betekent. Misschien is het goed om nog iets te vertellen over de notaris. Want wat is een notaris nu eigenlijk?

Een notaris is een onpartijdige functionaris die bevoegd is om authentieke documenten (notariële akten) op te maken. Hierin worden afspraken tussen partijen en de gevolgen hiervan officieel vastgelegd. Een notaris wordt benoemd door de koning en legt een officiële eed af.

De notaris houdt zich dus bezig met het vastleggen van afspraken in officiële documenten – de notariële akten. Dat zijn bijvoorbeeld de akte van levering en de hypotheekakte bij de aankoop van een woning, maar ook een samenlevingscontract, huwelijksvoorwaarden, testament en nog veel meer.

Meestal kiest de koper van de woning bij welke notaris de akte gepasseerd moet worden. Die heeft immers bijna altijd ook een hypotheekakte te passeren en dat moet direct na de akte van levering gebeuren. Soms wordt afgesproken dat de verkoper de notaris kiest, dat kan ook gewoon.

Moet de koopakte getekend worden bij de notaris?

Meestal wordt de koopakte niet getekend bij de notaris, maar op kantoor bij de makelaar. Of – als er geen makelaar bij de woningverkoop betrokken is – ergens anders. Het kán wel bij de notaris: daarmee heb je als koper extra zekerheid. De akte wordt dan ingeschreven bij het Kadaster, met als voordelen:

  • de verkoper kan de woning niet in de tussentijd aan een ander verkopen,
  • eventuele nieuwe huurders hebben geen rechten, en
  • eventuele beslag, faillissement of schuldsanering bij de verkoper heeft geen gevolgen.

Maar nee, het hoeft dus niet en meestal gebeurt het ook niet. Binnenkort meer uitleg over artikel 4 van de koopakte!

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.