Belastingen

Onder belastingen wordt in Nederland verstaan een algemene, verplichte betaling aan de overheid waartegenover geen individuele prestatie van de overheid tegenover staat. Voor de Nederlandse overheid zijn de belastingen de grootste bron van inkomsten. Op dit onderdeel van onze website, staan de belangrijkste belastingen centraal waar een Nederlands ingezetene mee te maken kan krijgen bij het doen van zijn of haar belastingaangifte.

Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting is de belasting die de overheid heft over het inkomen.

Voor meer informatie over inkomstenbelasting, klik hier

Erfbelasting

Erfbelasting (voorheen successierecht genoemd) is de belasting die de overheid heft over een erfenis.

Voor meer informatie over erfbelasting, klik hier

Schenkbelasting

Schenkbelasting (voorheen schenkingsrecht genoemd) is de belasting die de overheid heft over een schenking.

Voor meer informatie over schenkbelasting, klik hier

Heffingskortingen

Heffingskortingen zijn bedragen die in mindering kunnen worden gebracht op het belastbaar inkomen.

Voor meer informatie over heffingskortingen, klik hier

Historische belastingtarieven

Via onderstaande links kunt u de historische belastingtarieven van de laatste jaren achterhalen.

Laagste hypotheekrente

(met Nat. Hypotheek Garantie)

1 jaarObvion1,41 %
5 jaarASR2,24 %
10 jaarRabobank2,63 %
15 jaarRabobank2,89 %
20 jaarRabobank3,04 %
Vergelijk alle hypotheekrentes

PL 5 jaar

(rentecontrole: 16-5-2022)

5.000Directa6,40 %
10.000Directa4,90 %
15.000Freo4,00 %
25.000Freo3,60 %
50.000Freo3,40 %
Volledig overzicht persoonlijke lening