Search
Close this search box.

Belastingschijven 2023: Uw Gids voor Belastingtarieven

De veranderingen in belastingtarieven kunnen sterk van invloed zijn op uw inkomsten. In onze belastingschijven 2023 gids bespreken we wat er nieuw is. We kijken vooral naar de veranderingen in de belastingtarieven schijven 2023 sinds vorig jaar.

Het is belangrijk de belastingschijven tabel 2023 te begrijpen. Zo kunt u beter uw belastingplanning inrichten voor dit jaar. De belastingschijven Nederland 2023 zijn progressief. Dit betekent dat hoge inkomens meer belasting betalen.

De veranderingen voor inkomen belastingschijven 2023 omvatten nieuwe tarieven in box 1. Ook zijn er updates voor belastingaftrekken en regelingen. Dit beïnvloedt rechtstreeks hoeveel belasting u betaalt over uw salaris en woonhuis.

Belangrijkste punten

 • Wijzigingen in belastingtarieven en schijven hebben invloed op uw belastingdruk voor 2023.
 • De belastingaftrek voor specifieke posten zoals hypotheekrente wordt gemaximaliseerd op 36,93%.
 • De vrije ruimte in de werkkostenregeling is verhoogd tot 3% voor de eerste €400.000 van de loonsom.
 • Voor emissievrije auto’s is de belastingkorting gereduceerd tot 16% voor auto’s met een waarde tot €30.000.
 • De verhoging van de belastingvrije kilometervergoeding naar €0,21 per kilometer geldt ook voor ondernemers.
 • Het is vanaf 2023 niet langer toegestaan om bedragen toe te voegen aan de oudedagsreserve.
 • Het Hilde-schema voor de eigenwoningrenteaftrek wordt geleidelijk afgebouwd over een periode van 30 jaar.

Wat zijn Belastingschijven?

Belastingschijven bepalen hoeveel belasting je betaalt in Nederland. Ze verdelen je inkomen in delen. Afhankelijk van je inkomen, betaal je een ander percentage belasting. Dit systeem maakt de belasting voor iedereen eerlijk.

Elk jaar zijn er veranderingen in de belastingtarieven. In 2023 zijn er bijvoorbeeld twee schijven in box 1 voor inkomen uit werk en woning. Verdien je tot €73.031, dan betaal je 36,93% belasting. Voor hogere inkomens was dit 49,50%.

In 2024 verandert er niet veel aan de belastingtarieven. Het tarief in de eerste schijf wordt iets hoger, namelijk 36,97%. De inkomensgrens voor dit tarief stijgt naar €75.624.

Voor inkomen uit aanmerkelijk belang gelden andere tarieven. Dit is inkomen dicht bij wat je verdient met je bedrijf. In 2023 betaal je hier 26,9% belasting. In 2024 zijn er twee tarieven: 26% tot een inkomen van €67.000 en 29,5% voor meer.

Bij sparen en beleggen gelden er vrijstellingen en tarieven. Je hoeft over de eerste €57.000 geen belasting te betalen in zowel 2023 als 2024. Maar, het tarief voor inkomen boven dit bedrag stijgt van 32% naar 36% in 2024. Dit is om de belastingen eerlijk en actueel te houden.

Inkomstenbelasting Tarieven 2023

In 2023 waren er verschillende belastingtarieven, afhankelijk van hoeveel je verdiende. Het ib tarief 2023 voor de eerste schijf in box 1 was 36,93%. Verdien je meer, dan was het tarief in die schijf 49,50%, hetzelfde als in 2022.

Hier zijn de belastingschijven van 2023:

Belastingschijf Tarieven IB 2023 Tarief Inkomstenbelasting 2024 (Prognose)
Schijf 1 36,93% 36,97%
Schijf 2 49,50% 49,50%

Voor box 2, over aanmerkelijk belang, gold in 2023:

Inkomsten tot €67.000 hadden een tarief van 24,50%. Verdiensten boven dit bedrag werden met 33% belast vanaf 1 januari 2024.

Voor spaargeld en beleggingen in box 3 was het heffingsvrije vermogen elk jaar €57.000 voor één persoon en €114.000 voor koppels.

In 2023 was het belastingtarief hiervoor nog 32%. In 2024 zou dit stijgen naar 36%.

Maximale belastingvrije bedrag voor groene spaarrekeningen steeg van €65.072 in 2023 naar €71.251 in 2024 voor stellen.

Voor mensen boven de AOW-leeftijd waren er in 2023 drie belastingniveaus in box 1. Het laagste tarief was 19,03%, het middelste 36,93%, en het hoogste 49,50%. Deze structuur bleef hetzelfde in 2024.

De *inkomstenbelasting tarieven 2023* laten zien dat er vaak kleine veranderingen zijn. Het is belangrijk om deze aanpassingen voor je belastingplanning in de gaten te houden.

Belastingtarieven Box 1: Wat U Moet Weten

Belasting in Box 1 gaat over geld dat u verdient met werk en uw huis. Voor 2023 leggen we de belastingtarieven en wijzigingen van dit jaar uit.

Jaar Schijf 1 Tarief Schijf 1 Schijf 2 Tarief Schijf 2
2023 < €73.031 36,93% > €73.031 49,50%
2024 < €75.518 36,97% > €75.518 49,50%

Voor mensen boven de AOW-leeftijd gelden andere belastingtarieven box 1:

 • Schijf 1: tot € 38.703 – belastingtarief 19,03%
 • Schijf 2: €38.703 tot €73.031 – belastingtarief 36,93%
 • Schijf 3: > €73.031 – belastingtarief 49,50%

Door een voorbeeld te zien, begrijp je beter hoe belastingtarieven box 1 werken. Kijk naar de berekening voor 2023 en 2024:

Iemand die in 2023 €55.000 wint, betaalt €20.311,50 aan belasting (36,93% van €55.000).

Iemand die in 2024 €80.000 wint, betaalt €30.137,59 aan belasting ((36,97% van €75.624) + (49,50% van €4.376)).

Met deze voorbeelden zie je hoe belastingtarieven box 1 impact hebben op wat je aan belasting moet betalen. Voor 2023 lagen de tarieven en drempelbedragen lager dan in 2024. Het is belangrijk om deze veranderingen te begrijpen zodat je weet hoe ze van invloed zijn op je belasting.

Belastingschijven Berekenen 2023

Om uw belasting voor 2023 goed te berekenen, volgt u best een duidelijk stappenplan. We leggen stap voor stap uit hoe het moet. Ook geven we voorbeeld berekeningen inkomstenbelasting.

Stappenplan voor Berekeningen

Het is niet moeilijk om uit te rekenen hoeveel belasting u moet betalen. Volg gewoon deze eenvoudige stappen:

 1. Doe een overzicht van je financiële gegevens. Denk aan je jaarinkomen, aftrekposten en belastingvrije som.
 2. Zoek op in welke belastingschijf jouw inkomen valt.
 3. Gebruik dan het juiste belastingtarief voor uw inkomen. Bijvoorbeeld, in 2023 is dit 36,93% tot €73.031 en 49,50% boven dat bedrag.
 4. Trek eventuele aftrekposten af om uw echte belastingbedrag te vinden.

Voorbeeld Berekeningen

We laten u twee voorbeeld berekeningen inkomstenbelasting voor 2023 zien. Dit maakt alles duidelijker.

 • Voorbeeld 1: Een werknemer verdient €60.000 en betaalt 36,93% belasting. De berekening is:
  €60.000 x 36,93% = €22.158.
 • Voorbeeld 2: Een ondernemer maakt €80.000 winst. Hij betaalt 36,93% tot €73.031 en 49,50% over wat erover is. Dit komt neer op:
  Inkomensgedeelte Belastingtarief Te Betalen Belasting
  Tot €73.031 36,93% €26.975,63
  €80.000 – €73.031 49,50% €3.161,85
  Totaal   €30.137,48

Met deze duidelijke en stapsgewijze methode vindt u makkelijk uw belasting voor 2023. Volg het stappenplan en voor u het weet, weet u wat u moet betalen.

Belastingschalen 2023: Hoe Werken ze?

Belastingschalen zijn cruciaal in het Nederlandse belastingstelsel. Ze verdelen inkomens in delen met verschillende belastingtarieven. We leggen uit hoe ze werken en de voor- en nadelen.

Definitie en Uitleg

Belastingschalen, ook wel belastingtarieven of belastingschijven genoemd, zijn de verschillende niveaus of “schijven” van inkomen waarop een verschillend belastingpercentage van toepassing is. In een progressief belastingstelsel, zoals dat in Nederland wordt gebruikt, stijgt het belastingpercentage naarmate het inkomen toeneemt. Dit betekent dat hogere inkomens onderhevig zijn aan hogere belastingpercentages.

Voor- en Nadelen

Belastingschalen hebben voordelen zoals een progressief systeem. Maar er zijn ook nadelen zoals complexiteit.

  • Voordelen:
   • Progressieve belastingstructuur: Hogere inkomens betalen meer belasting, omdat de tarieven hoger zijn bij een hoger inkomen.
   • Verhogingen in belastingvrije voet: In 2023 wordt het belastingvrije bedrag verhoogd. Dit is goed voor iedereen.
  • Nadelen:
   • Marginale belastingdruk: Een hoger inkomen kan leiden tot een kleinere toename van besteedbaar inkomen, door hoge belastingen.
   • Complexiteit: Het is moeilijk om precies te berekenen hoeveel belasting je moet betalen, met al die verschillende regels.

Besparingstips voor Inkomstenbelasting 2023

Je kunt veel geld besparen op je inkomstenbelasting door slim gebruik te maken van fiscale regels. We zullen enkele tips delen om je belastingen in 2023 te verlagen.

Fiscaal Vriendelijke Opties

In 2023 kun je profiteren van verschillende belastingvoordelen. Investeren in bedrijfsmiddelen kan slim zijn. Dit komt omdat je maximaal 50% van de kosten hiervoor mag aftrekken. Zo betaal je mogelijk minder belasting.

Denk ook eens aan middelen van je inkomen over drie jaar. Dit kan een belastingteruggave opleveren. Het zorgt ervoor dat inkomensschommelingen minder invloed hebben op je belastingen.

Als je een auto van de zaak hebt en je partner deze ook zakelijk gebruikt, dan pas je de bijtelling aan. Je bent dan allebei voordeliger uit.

Gebruik Maken van Aftrekposten

Aftrekposten zijn handige manieren om minder belasting te betalen. De hypotheekrenteaftrek is zo’n aftrekpost. In 2023 is het aftrekpercentage maximaal 36,93%. Ook kun je meer aftrekken voor lijfrentes dan voorheen.

Voor zorg-gerelateerd autogebruik kun je meer kosten aftrekken in 2023. De ouderwetse 21 cent per kilometer is niet langer de limiet. Ook reis- en verblijfkosten voor medische zorg zijn aftrekbaar, mits je ze goed documenteert.

De belastingrente van 7,5% voor inkomstenbelasting kan vermeden worden door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen. Dit voorkomt dat u achteraf met een flinke rente wordt geconfronteerd.

Als samenvatting geven we een overzicht van belangrijke aftrekposten en opties voor 2023:

Aftrekpost / Fiscale Optie Beschrijving Belastingbesparing (%)
Willekeurig Afschrijven Maximaal 50% willekeurig afschrijven bij investeringen in bedrijfsmiddelen. 50%
Middelingsregeling Gemiddeld inkomen over drie jaar om belastingteruggave te realiseren. Afhankelijk van inkomen
Bijtelling Delen Bijtelling van auto van de zaak delen met partner bij zakelijk gebruik. Afhankelijk van gebruik
Hypotheekrenteaftrek Maximale aftrek van hypotheekrente. 36,93%
Lijfrenteaftrek Hogere lijfrenteaftrek mogelijk. Afhankelijk van bedrag
Werkelijke Autokosten Zorg Aftrek van werkelijke autokosten bij gebruik voor zorg, zonder km-beperking. Afhankelijk van kosten
Belastingrente Vermijden Tijdig verzoek voorlopige aanslag om belastingrente te voorkomen. 7,5% indien voorkomend

Met deze slimme belastingtips kun je een mooie som geld besparen in 2023. Zo kun je fiscaal slim handelen.

Vooruitblik Naar de Belastingschijven 2024

Het belastingjaar 2024 verandert en dat raakt ons belastingstelsel. We bespreken enkele belangrijke punten over toekomstige belastingen.

Aankomende Wijzigingen

Vanaf 1 januari 2024 veranderen de belastingschijven. De arbeidskorting gaat omhoog met €115. Maar de zelfstandigenaftrek daalt naar €3750 voor ondernemers met meer inkomen. En de mkb-winstvrijstelling zakt naar 13,31%.

Er zijn meer veranderingen. Het belastingtarief in box 3 stijgt van 32% naar 36%. Goed nieuws is de hogere onbelaste reiskostenvergoeding van €0,23 per kilometer. De maximale uurvergoeding voor vrijwilligers gaat naar €5,50.

Invloed op Uw Toekomstige Belastingen

Deze veranderingen bij belastingschijven 2024 hebben flinke gevolgen. Bijvoorbeeld, het toptarief in box 2 gaat naar 33%. En de grens voor de startersvrijstelling wordt €510.000.

De accijns op alcohol en sigaretten stijgt. Dat beïnvloedt wat we kopen. Op duurzame keuzes wordt aangedrongen door bredere wijzigingen in belastingtarieven.

Wijziging Huidige Waarde Nieuwe Waarde 2024
Arbeidskorting +€115
Zelfstandigenaftrek €5030 €3750
Mkb-winstvrijstelling 14% 13,31%
Onbelaste reiskostenvergoeding €0,21/km €0,23/km
Belastingtarief Box 3 32% 36%
Toptarief Box 2 31% 33%
Woningwaardegrens startersvrijstelling €510.000
Verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken €8,83/100L €26,13/100L
AOW-leeftijd 66 jaar 67 jaar

De belastingveranderingen van 2024 beïnvloeden ons allemaal. Het is slim om fiscale planning aan te passen. We moeten goed begrijpen hoe deze wijzigingen onze belastingen treffen. Zo kunnen we de nieuwe tarieven in 2024 aan.

FAQ

Wat zijn de belastingschijven in 2023?

Belastingschijven verdelen inkomens in stukken met verschillende belastingtarieven. In 2023 zijn deze schijven herzien om de lasten eerlijk te verdelen.

Hoe zijn de inkomstenbelasting tarieven in 2023 verdeeld?

Er zijn twee belastingtarieven voor de inkomstenbelasting in 2023. De eerste schijf belast een deel van het inkomen lager, terwijl hogere delen meer belasting betalen.

Wat zijn de specifieke belastingtarieven voor Box 1 in 2023?

Voor Box 1 in 2023 gelden twee tarieven. Inkomsten tot € 73.031 worden belast tegen 36,93%. Daarboven geldt een tarief van 49,50%.

Hoe kan ik de belasting die ik verschuldigd ben over 2023 berekenen?

U berekent dit door het tarief van uw inkomen over de juiste schijf te leggen. Volg ons stappenplan met voorbeeldberekeningen voor hulp.

Welke veranderingen en updates zijn er in de belastingschijven voor 2023?

In 2023 zijn belastingschijven en tarieven herzien. Dit kan veranderingen in uw belastingdruk betekenen ten opzichte van eerdere jaren.

Wat zijn de voor- en nadelen van belastingschalen in 2023?

Belastingschalen zorgen voor een eerlijke structuur. Maar ze maken belastingplanning ingewikkelder. In onze gids leest u hier meer over.

Hoe beïnvloeden de belastingtarieven mijn netto-inkomen in 2023?

Hogere belastingtarieven betekenen minder netto-inkomen. Lagere tarieven geven juist meer over. We geven voorbeelden en uitleg in onze berekeningen.

Welke besparingstips zijn er voor de inkomstenbelasting in 2023?

Met aftrekposten en belastingkredieten kunt u de lasten verlagen. Maak slimme keuzes om minder te betalen. Onze gids heeft tips voor 2023.

Wat moet ik weten over loonbelasting voor 2023?

Een werkgever berekent de loonbelasting op uw loon. Het is belangrijk de juiste schalen te gebruiken. We bekijken hoe dit werkt voor werknemers en werkgevers.

Wat zijn de verwachte wijzigingen in de belastingschijven voor 2024?

In 2024 verwachten we aanpassingen in schijven en tarieven. Deze kunnen uw belastingen veranderen. We bespreken deze veranderingen en hun effect.

Hoe beïnvloeden de belastingschijven van 2023 mijn hypotheekrenteaftrek?

De belastingschijven van 2023 beïnvloeden je hypotheekrenteaftrek doordat de hoogte van je belastingvoordeel afhankelijk is van de belastingtarieven in de schijf waarin je inkomen valt.

De rente die je betaalt over je hypotheek is aftrekbaar van je belastbaar inkomen. Dit betekent dat je minder inkomstenbelasting betaalt. De hoogte van deze aftrek is afhankelijk van het belastingtarief dat op jouw inkomen van toepassing is.

Voorbeeldberekening:

Stel je hebt een belastbaar inkomen van €80.000 en je betaalt €10.000 aan hypotheekrente per jaar.

 1. Inkomen tot €73.031:
  • Het eerste deel van je inkomen (€73.031) valt in de eerste schijf met een tarief van 36,93%.
 2. Inkomen boven €73.031:
  • Het resterende deel van je inkomen (€6.969) valt in de tweede schijf met een tarief van 49,50%.
 3. Hypotheekrenteaftrek:
  • Voor het jaar 2023 mag je hypotheekrente aftrekken tegen maximaal 36,93%, ongeacht in welke schijf je inkomen valt. Dus de aftrek voor de betaalde hypotheekrente is €10.000 * 36,93% = €3.693.
Jorrit Drenth

Jorrit Drenth

Deze pagina is gemaakt en gecontroleerd door Jorrit Drenth. Jorrit is een financieel expert en helpt mensen al meer dan 10 jaar met hun financiële vragen. Jorrit schrijft onder andere voor HomeFinance, Actuelerentestanden.nl, en Lening.nl.

Hypotheek voorstel
vrijblijvend aanvragen
of bel 088-2277344
Hypotheek

Heb je een eigen huis of wil je er één gaan kopen? Dan is de kans groot dat je een hypotheek (nodig) hebt. Door je goed te verdiepen in hypotheken zorg je dat je de juiste beslissing neemt voor de financiering van jouw woning.

hypotheek
Beleggen
Wil je beleggen? Dan is het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent voordat je begint. HomeFinance helpt je met handige overzichten van brokers en beleggingsapps.
hypotheek
Vrijblijvend hypotheek aanvragen
Besparen

Bij de meeste mensen gaat het grootste deel van het inkomen op aan maandelijkse lasten. Als je kritisch kijkt naar deze maandlasten, valt er vaak meer te besparen dan je denkt. Wij helpen daar graag bij.

hypotheek
Verzekeringen

Verzekeren doe je voor de zekerheid. Om de financiële gevolgen van onverwachte gebeurtenissen af te dekken. De keuze van een verzekering valt niet altijd mee… welke risico’s moet je verzekeren? En bij welke verzekeraar dan?

hypotheek
Sparen

Sparen is verstandig maar de spaarrente is niet overal even lonend. Ben je op zoek naar een goede plek voor jouw spaargeld? Kijk dan goed naar de spaarvorm en spaarbank die je kiest – qua rendement en qua garantie.

hypotheek
Lening

Heb je geld nodig en wil je daarvoor een lening afsluiten? Verdiep je dan even goed in welke lening dat moet worden, en bij welke geldverstrekker. De verschillen zijn groot – de keuze van de beste lening kan je veel geld besparen!

hypotheek