Search
Close this search box.

Wat zijn de belastingschijven in 2024?

Op deze pagina vindt u de belastingschijven en belastingtarieven voor het kalenderjaar 2024.

 

De belastingtarieven in box 1 (inkomen uit werk en woning) zijn lager voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Dit komt omdat zij geen premies meer hoeven te betalen voor de volksverzekeringen (AOW, Anw, en Wlz).

Wat zijn de belastingschijven in 2024 voor box 1?

Hieronder ziet u de belastingschijven 2024 voor box 1 voor mensen tot AOW-leeftijd:

Schijf 2024Belastbaar inkomenTarief
IB Schijf 1< € 75.51836,97 %
IB Schijf 2>= € 75.51849,50 %

In 2024 zijn er in de basis nog maar 2 belastingschijven over (in het verleden 4).

Wat zijn de belastingschijven in 2024 in box 1 voor AOW-leeftijd en geboren na 1 januari 1946?

In de tabel hieronder vindt u de belastingschijven 2024 in box 1 voor mensen van AOW-leeftijd en geboren na 1 januari 1946:

Schijf 2024Belastbaar inkomenTarief
IB Schijf 1< € 38.09819,07 %
IB Schijf 2>= € 38.098 < € 75.51836,97 %
IB Schijf 3>= € 75.51849,50 %

Wat zijn de belastingschijven in 2024 in box 1 voor AOW-leeftijd en geboren voor 1 januari 1946?

In de tabel hieronder vindt u de belastingschijven 2024 in box 1 voor mensen van AOW-leeftijd en geboren voor 1 januari 1946:

Schijf 2024Belastbaar inkomenTarief
IB Schijf 1< € 40.02119,07 %
IB Schijf 2>= € 40.021 < € 75.51836,97 %
IB Schijf 3>=€ 75.51849,50 %

Eigenwoningforfait 2024

In onderstaande tabel ziet u de tarieven (staffel) die gelden voor het eigenwoningforfait voor het jaar 2024.

WOZ-waarde vanafWOZ-waarde maxforfaitpercentage
€ 12.500nihil
€ 12.501€ 25.0000,10 %
€ 25.001€ 50.0000,20 %
€ 50.001€ 75.0000,25 %
€ 75.001€ 1.320.0000,35 %
v.a. € 1.320.001n.v.t.€ 4.620 vermeerderd met 2,35 % voor het bedrag boven de € 1.320.000

Wat zijn de belastingschijven in 2024 voor box 2?

In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. In 2024 is een andere regeling van kracht. Er zijn twee tarieven:

Box 2 bedragTarief
€ 0 – € 67.00024,50%
€ 67.001 en meer33,00%

Meer over de belastingen in box 2

Wat zijn de belastingschijven in 2024 voor box 3?

In box 3 worden uw (fictieve) inkomsten uit sparen en beleggen belast. De belasting die in box 3 geheven wordt noemen we vermogensrendementsheffing. Uw inkomsten uit vermogen worden berekend met een forfaitair rendement. Het werkelijke rendement dat u behaalt is voor de fiscus niet relevant. Dit forfaitaire rendement was voorheen één vast percentage van 4%, per 2017 is het afhankelijk van de hoogte van uw totale vermogen.

Over het berekende rendement wordt een vast belastingpercentage berekend, afhankelijk van het soort vermogen. Dit belastingpercentage is 36% (was 32% in 2023). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 soorten vermogen: Bank- en spaartegoeden (of contant geld), Beleggingen en andere bezittingen en schulden. De tarieven voor Box 3 in 2024 zijn nog niet bekend. Over het belastingjaar 2023 wordt gerekend met de volgende (fictieve) percentages:

Soort vermogenTarief
Spaargeld0,92%
Beleggingen / andere bezittingen6,17%
Schulden2,46%

Hoe de belastingheffing in box 3 in 2024 exact eruit zal komen te zien, is ons nog niet duidelijk. Dit heeft te maken met het feit dat er sprake is van een overgang van de oude belastingheffing op basis van fictieve rendementen naar een nieuwe box 3 systematiek op basis van werkelijke rendementen. Zodra dit duidelijk is, zullen we dat hier verwerken.

Het heffingsvrije vermogen blijft  € 57.000 (2024).

Meer over de belastingen in box 3

Hieronder ziet u een overzicht van de tarieven en vrijstellingen voor het jaar 2024.

De hoogte van de belastingtarieven en de mogelijke vrijstellingen, zijn afhankelijk van de band die bestaat tussen de ontvanger en de overledene (bij schenkbelasting schenker). Hierbij geldt de volgende groepsindeling:

  • Groep 1:     partners, (pleeg- of stief) kinderen
  • Groep 1A:  kleinkinderen en verdere afstammelingen
  • Groep 2:     andere verkrijgers
Belaste verkrijging over 2024Groep 1Groep 1AGroep 2
0 – 152.36810%18%30%
152.368 en hoger20%36%40%

Het tarief is een zogenaamd schijventarief. Dat wil zeggen dat iemand in Groep 1 over de eerste € 152.368,- 10% belasting moet betalen. Indien meer wordt verkregen, moet over het meerdere 20% erfbelasting worden betaald.

 

Bij de erfbelasting gelden in 2024 de volgende vrijstellingen:

 

VerkrijgerVrijgesteld bedrag (2024)
Echtgenoot / geregistreerd partner of samenwonend partner795.156
Kind, pleegkinderen of stiefkinderen25.187
Zieke en gehandicapte kinderen75.546
Ouders59.643
Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingenVrijgesteld
Andere verkrijgers2.658

Meer over de erfbelasting

 

De belastingtarieven die geheven worden over schenkingen zijn exact gelijk aan successietarieven. Er gelden echter andere vrijstellingen.

 

Wij hebben de vrijstellingen bij schenking voor het jaar 2023 hieronder voor u op een rij gezet.

 

VerkrijgerVrijgesteld bedrag (2024)
Kinderen6.633
Kinderen tussen 18 en 40 jaar (eenmalig, algemeen doel)31.813
Kinderen tussen 18 en 40 jaar (eenmalig, schenking aangewend voor dure studie)66.268
Eigen woning: alle ontvangers tussen 18 en 40 jaar (eenmalig of uitgesmeerd over maximaal drie aaneengesloten kalenderjaren, schenking aangewend voor aankoop eigen woning)vervallen
Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingenVrijgesteld van schenkbelasting
Andere verkrijgers2.658

Meer over schenkbelasting

Een heffingskorting is een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen belasting.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste heffingskortingen in het jaar 2023:

 

VerkrijgerBedragPercToelichting
Algemene heffingskorting (tot AOW- leeftijd)3.362 (maximaal) Geldt voor iedere belastingplichtige die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. De algemene heffingskorting wordt lager naarmate het inkomen hoger is dan € 24.812: boven dit bedrag wordt de algemene heffingskorting afgebouwd. Bij een inkomen vanaf € 75.518 is de algemene heffingskorting dan € 0.
Algemene heffingskorting (vanaf AOW- leeftijd)1.735 (maximaal) Geldt voor iedere belastingplichtige die de AOW gerechtigde leeftijd bereikt heeft. De algemene heffingskorting wordt lager naarmate het inkomen hoger is.
Arbeidskorting5.532 (maximaal) Bij een inkomen hoger dan 39.957 wordt de arbeidskorting met 6,51% van het meerdere inkomen verlaagd.
Combinatiekorting (inkomensafhankelijk)2.950 (maximaal) De combinatiekorting start vanaf 6.037 tot een maximum van 31.837.
Ouderenkorting2.010 Geldt voor belastingplichtigen die de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Bedrag is afhankelijk van verzamelinkomen. Bij verzamelinkomen vanaf € 44.770 wordt de korting afgebouwd.
Alleenstaande ouderenkorting524 Geldt voor iedere belastingplichtige die recht heeft op een AOW-uitkering voor alleenstaanden.
Jonggehandicaptenkorting898 Geldt voor mensen die een Wajonguitkering ontvangen en die niet in aanmerking komen voor een ouderenkorting.

Deze tarieven zijn o.a. van belang bij het berekenen van de netto maandlasten van een hypotheek.

Meer over heffingskortingen

Hypotheek voorstel
vrijblijvend aanvragen
of bel 088-2277344
Hypotheek

Heb je een eigen huis of wil je er één gaan kopen? Dan is de kans groot dat je een hypotheek (nodig) hebt. Door je goed te verdiepen in hypotheken zorg je dat je de juiste beslissing neemt voor de financiering van jouw woning.

hypotheek
Beleggen
Wil je beleggen? Dan is het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent voordat je begint. HomeFinance helpt je met handige overzichten van brokers en beleggingsapps.
hypotheek
Vrijblijvend hypotheek aanvragen
Besparen

Bij de meeste mensen gaat het grootste deel van het inkomen op aan maandelijkse lasten. Als je kritisch kijkt naar deze maandlasten, valt er vaak meer te besparen dan je denkt. Wij helpen daar graag bij.

hypotheek
Verzekeringen

Verzekeren doe je voor de zekerheid. Om de financiële gevolgen van onverwachte gebeurtenissen af te dekken. De keuze van een verzekering valt niet altijd mee… welke risico’s moet je verzekeren? En bij welke verzekeraar dan?

hypotheek
Sparen

Sparen is verstandig maar de spaarrente is niet overal even lonend. Ben je op zoek naar een goede plek voor jouw spaargeld? Kijk dan goed naar de spaarvorm en spaarbank die je kiest – qua rendement en qua garantie.

hypotheek
Lening

Heb je geld nodig en wil je daarvoor een lening afsluiten? Verdiep je dan even goed in welke lening dat moet worden, en bij welke geldverstrekker. De verschillen zijn groot – de keuze van de beste lening kan je veel geld besparen!

hypotheek