HomeFinance Hypotheken
Search
Close this search box.

Wij vergelijken de zorgverzekeringen van o.a.

Levensverzekeringen: Overlijdensrisicoverzekering

Wat is een overlijdensrisicoverzekering (ORV)?

Een overlijdensrisicoverzekering is – de naam zegt het al – een verzekering die het risico van overlijden afdekt. Of beter gezegd: het financiële risico dat men loopt door overlijden. Het is niet de verzekerde zelf die het risico loopt (die is immers overleden als er uitgekeerd wordt), maar degene die financieel afhankelijk is van de verzekerde.

Overlijdensrisicoverzekeringen vergelijken

Deze verzekering keert een kapitaal uit als de verzekerde komt te overlijden voordat de verzekering afgelopen is. Het draait dus om het wel of niet in leven zijn van de verzekerde persoon. De begunstigde krijgt dan het bedrag uitbetaald dat verzekerd is.

Waarom een overlijdensrisicoverzekering afsluiten?

In een relatie is het vaak zo dat één van de partners in meer of mindere mate financieel afhankelijk is van de ander. Of ze zijn allebei afhankelijk van elkaar. Allebei de situaties zorgen voor een financieel probleem als de partner overlijdt: de ander blijft achter met een lager inkomen maar voor een groot deel gelijkblijvende kosten.

Zekerheid bij een hypotheek

Denk bijvoorbeeld aan het afsluiten van een hypotheek op twee inkomens. Als één van beide inkomens door overlijden wegvalt kan de ander de lasten van de hypotheek niet meer opbrengen. Om dat te voorkomen wordt bij een hypotheek meestal een overlijdensrisicoverzekering afgesloten – en dat is heel verstandig.

Inkomen voor nabestaanden

Het draait bij een overlijdensrisicoverzekering niet alleen om hypotheken. Ook zonder hypotheek kan het nodig zijn om het inkomen van de nabestaanden aan te vullen als een partner komt te overlijden. Dan dient de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering als aanvulling op het nabestaandenpensioen.

Uitvaartverzekering

Ook een uitvaartverzekering is een overlijdensrisicoverzekering. Het doel is dan natuurlijk het betalen van de begrafenis of crematie. Door een verzekering af te sluiten is er in ieder geval geld voor een waardig afscheid, ook al heb je geen spaargeld om dat van te betalen.

Soorten overlijdensrisicoverzekeringen

Er zijn verschillende soorten overlijdensrisicoverzekeringen. De overeenkomst is duidelijk: ze keren allemaal uit als de verzekerde overlijdt. Het verschil zit in de looptijd en in het verloop van het verzekerde kapitaal.

Looptijd van de dekking

Een overlijdensrisicoverzekering kan een tijdelijke of een levenslange dekking geven:

 • Tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijdenDeze vorm heeft een einddatum. Er wordt alleen uitgekeerd als de verzekerde vóór de einddatum komt te overlijden. Daarna vervalt de dekking en wordt er niets uitbetaald. Dit is de overlijdensrisicoverzekering die afgesloten wordt bij een hypotheek of als nabestaandenvoorziening.
 • Levenslange kapitaalverzekering bij overlijdenDit is een ingewikkelde term voor de uitvaart- of begrafenisverzekering. De polis gaat zéker uitkeren, de vraag is alleen wanneer dat zal zijn. De premiebetaling duurt hierbij niet levenslang – er wordt voor een bepaalde periode premie betaald, maar ook daarna blijft de dekking in stand.

Verloop van het verzekerde bedrag

Het bedrag dat een overlijdensrisicoverzekering uitkeert kun je op verschillende manieren inzetten:

 • gelijkblijvend: Het uit te keren kapitaal blijft over de hele looptijd hetzelfde. Dit wordt bijvoorbeeld ingezet voor het aflossen van een aflossingsvrije hypotheek: daarvan blijft de schuld ook gelijk.
 • lineair dalend: Het verzekerde bedrag van deze polis daalt ieder jaar met een gelijk bedrag. Elk jaar wordt het bedrag lager, omdat de periode waarvoor het geld nodig is ook ieder jaar korter wordt. Deze daling past bij een lineaire hypotheek, maar ook als basis voor een nabestaandenvoorziening.
 • annuïtair dalend: Hier daalt het verzekerde bedrag ook ieder jaar, maar niet met een gelijk bedrag. In het begin daalt het kapitaal langzaam – later sneller. Deze vorm wordt vaak gekoppeld aan een lening: de restantschuld van een persoonlijke lening en van een annuïteitenhypotheek daalt op dezelfde manier. Zo kun je met de uitkering de nog openstaande schuld aflossen.

Premie van een overlijdensrisicoverzekering

De premie van een overlijdensrisicoverzekering is natuurlijk afhankelijk van het risico dat je komt te overlijden. Maar dat is niet het enige waar het bij het berekenen van de premie om draait. Het gaat om:

 • het risico dat je komt te overlijden
  • je leeftijd
  • je gezondheid
  • de vraag of je rookt
 • de dekking van de verzekering
  • bedrag
  • verloop
  • looptijd
 • de premievorm
  • gelijkblijvende risicopremie of
  • eenjarige risicopremie

Wat betreft het risico van overlijden (sterfterisico) geldt dat hierbij niet meer mag meewegen of je man of vrouw bent. Ook al is het volgens de statistieken zo dat vrouwen ouder worden dan mannen – het wordt als discriminatie gezien om de premie afhankelijk te laten zijn van het geslacht van de verzekerde.

Premies vergelijken

Nieuwsbrief

je gegevens zijn veilig

Nieuws
Nieuws
Vrijblijvend hypotheek aanvragen