Vragen? Bel ons: 088-22 77 344

Wat is een levensverzekering? Het is een verzekering waarbij de uitkering afhankelijk is van het 'in leven zijn' van de verzekerde persoon. Levensverzekeringen zijn er in verschillende soorten. De verschillen zitten in de vraag wannéér de polis uitkeert en hóe dat gebeurt.

Wanneer: uitkering bij overlijden en/of in leven zijn

Vanuit de vraag wanneer een levensverzekering uitkeert zijn er drie verschillende vormen:

Hoe: op welke manier je de uitkering krijgt

Naast de vraag 'wanneer' kennen we ook nog verschillende manieren waarop een levensverzekering kan uitkeren:

  • ineens: kapitaalverzekering
  • in delen: rente-verzekering

Kapitaalverzekering

Een kapitaalverzekering keert een bedrag in één keer uit. Dat kan zijn na overlijden of juist bij in leven zijn op een bepaalde datum. Of allebei.

  • Kapitaalverzekering bij leven

    Kapitaalverzekeringen bij leven (spaar- en beleggingspolissen) werden voorheen vaak afgesloten bij een hypotheek. Door een gunstige fiscale regeling kon het kapitaal in de verzekering belastingvrij opgebouwd worden - met dat geld werd dan uiteindelijk de hypotheek afgelost. Met het vervallen van die regeling is het afsluiten van nieuwe spaar- en beleggingsverzekeringen meestal niet meer interessant.

  • Kapitaalverzekering bij overlijden

    Een kapitaalverzekering bij overlijden (overlijdensrisicoverzekering) hoort wél nog steeds bij een hypotheek: daarmee kan na overlijden in één keer (een groot deel van) de hypotheek worden afgelost. Die aflossing zorgt ervoor dat de hypotheeklasten (deels) wegvallen, zodat de achterblijvende partner niet in financiële problemen komt door de daling van het inkomen. Dat is belangrijk voor de nabestaanden, maar ook voor de bank die de hypotheek verstrekt.

Vergelijk overlijdensrisicoverzekeringen

Overlijdensrisicoverzekering voor hypotheek, uitvaart en nabestaanden

Overlijdensrisicoverzekeringen worden ook voor andere doelen afgesloten, niet alleen bij hypotheken. Een uitvaartverzekering bijvoorbeeld: dan is de uitkering bedoeld om de begrafenis of crematie mee te betalen. Of een kapitaal om het inkomen van de achterblijvende partner mee aan te vullen. Ook door ondernemers in samenwerkingsverbanden worden er overlijdensrisicoverzekeringen afgesloten om de zakelijke partner te ondersteunen als de ander komt te overlijden.

Rente-verzekering

Met rente wordt hier niet het percentage bedoeld dat je vergoed krijgt op je spaargeld. Rente betekent hier dat het geld in delen uitbetaald wordt.

We kennen dit vooral als 'lijfrente': de aanvulling op het pensioen die veel mensen afsluiten. Bij een lijfrente gaat het om uitbetalingen die afhankelijk zijn van het in leven zijn van de verzekerde (het lijf).

Minder bekend is de 'erfrente': uitkeringen die starten als de verzekerde overlijdt. Dit is een aanvulling op het inkomen van de nabestaanden.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.