A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten  |  English version - international interest rates
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
LEVENSVERZEKERING
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Overlijdensrisicoverzekering
Wat is een overlijdensrisicoverzekering?
Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die tot uitkering komt bij het overlijden van de verzekerde. Hierbij zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kan gekozen worden voor een levenslange kapitaalverzekering bij overlijden. Bij deze verzekering maakt het niet uit wanneer de verzekerde komt te overlijden: er wordt altijd uitgekeerd. Deze verzekering wordt vaak gesloten als begrafenisverzekering: van de uitkering wordt de begrafenis betaald.

In de meeste gevallen wordt echter onder een overlijdensrisicoverzekering een tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden bedoeld. Bij deze overlijdensrisicoverzekering wordt bij het afsluiten van de verzekering een periode afgesproken en een uit te keren bedrag. Als de verzekerde binnen deze periode komt te overlijden, wordt het afgesproken bedrag uitgekeerd aan de begunstigde(n).
Waarom een overlijdensrisicoverzekering afsluiten?
De overlijdensrisicoverzekering wordt vaak afgesloten als een (aanvullende) nabestaandenvoorziening. De uitkering uit de verzekering moet er voor zorgen dat nabestaanden niet onverzorgd achterblijven als de verzekerde komt te overlijden. Vaak krijgen de nabestaanden wel een nabestaandenpensioen, maar deze is vaak onvoldoende. Bovendien bestaat een nabestaandenpensioen uit een periodieke (maandelijkse) uitkering, terwijl bij overlijden vaak tevens de behoefte bestaat aan een groot bedrag ineens.

Voor een overlijdensrisicoverzekering wordt eveneens vaak gekozen bij het afsluiten van een hypotheek. De uitkering wordt dan gebruikt voor de aflossing van (een deel van) de hypotheek of als inkomensbron waaruit de hypotheeklasten kunnen worden voldaan. Hierbij geldt dat een dergelijke verzekering vaak verplicht wordt gesteld door de hypotheekinstelling. Deze kan tenslotte ook risico lopen bij het overlijden van de hypotheekgever(s).
Soorten overlijdensrisicoverzekeringen
Bij een overlijdensrisico dien je te bepalen wie je wilt verzekeren (verzekerde), voor welk bedrag (verzekerd kapitaal) en voor welke periode (looptijd). Als we kijken naar het verzekerde kapitaal, kun je kiezen tussen:
  • een gelijkblijvend verzekerd kapitaal
    Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering blijft het verzekerd kapitaal gedurende de gehele looptijd gelijk.
  • een lineair dalend verzekerd kapitaal
    Bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt het verzekerde kapitaal ieder jaar van de looptijd met een gelijkblijvend bedrag zodat het verzekerd kapitaal op de einddatum 0 is.
  • een annuÔtair dalend verzekerd kapitaal
    Een annuÔtair dalende overlijdensrisicoverzekering is meestal gekoppeld aan een hypotheek of geldlening die op basis annuÔteiten wordt afgelost. Het verzekerde kapitaal van de annuÔtair dalende risicoverzekering daalt ieder jaar met hetzelfde bedrag als het bedrag waarmee de geldlening daalt.
Kies de juiste overlijdensrisicoverzekering
Een groot aantal maatschappijen biedt in Nederland een overlijdensrisicoverzekering aan. In de meeste gevallen gaat het hier om eersteklas verzekeringsmaatschappijen. Een overlijdensrisicoverzekering - zoals hierboven beschreven - eigenlijk een heel eenvoudig product. Op het moment dat de verzekerde komt te overlijden, keert de verzekeraar het verzekerde bedrag uit. Vanwege deze eenvoudige achtergrond, is verreweg de belangrijkste factor bij de keuze van de maatschappij de verzekeringspremie: hoe lager de premie, des te interessanter de maatschappij. Dit geldt overigens lang niet voor alle verzekeringen, maar wel bij een overlijdensrisicoverzekering.

Een goede analyse van de markt is dus heel belangrijk. De goedkoopste maatschappij is namelijk lang niet voor iedere situatie dezelfde. Dit is namelijk afhankelijk van uw leeftijd, rookgedrag, inkomen, geslacht, gewicht, fysieke gesteldheid en beroep. Bovendien veranderen de premies regelmatig.

Via onze website kunt online een groot aantal levensverzekeringen vergelijken zodat u snel kunt achterhalen wat de premie in uw situatie wordt. Mocht u een verzekering vinden die naar uw wens is, dan kunt u bij onze samenwerkingspartner een offerte aanvragen of direct een levensverzekering afsluiten.
Online de premie voor een overlijdensrisicoverzekering berekenen

Ga terug
Online premie levensverzekering berekenen