A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
PENSIOEN
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Middelloonregeling
De middelloonregeling wordt ook wel gemiddelde-salarisregeling of opbouwregeling genoemd. De middelloonregeling is - net als de eindloonregeling - een zuivere salaris-/diensttijdregeling. Dit houdt in dat het uiteindelijke pensioen afhangt van het aantal jaren u bij uw werkgever in dienst bent geweest en het salarisverloop tijdens deze werkzame periode. Het op te bouwen pensioeninkomen is bij deze regeling een gewogen gemiddelde van alle pensioengrondslagen over de gehele periode van deelname aan de regeling.

Bij de middelloonregeling tellen salarisverhogingen dus alleen mee voor de pensioenopbouw voor de toekomstige jaren en niet voor het verleden. Vooral indien in de jaren voor pensionering het salaris sterk stijgt, zal het uiteindelijke pensioeninkomen veel lager uitkomen dan de veelal gewenste 70% van het laatstverdiende salaris. De kans op een pensioentekort is binnen deze regeling daarom groot. In sommige gevallen wordt hierop ingespeeld door een indexatie toe te passen op de pensioengrondslagen van het verleden.
Voordelen middelloonregeling voor u als werknemer
  • mocht u aan het einde van uw carriŽre minder gaan verdienen (minder werken), dan heeft dit geen consequenties voor het reeds opgebouwde pensioen;
  • het pensioeninkomen hangt af van uw gemiddelde salaris en is gegarandeerd. Eventuele tegenvallende beleggingsrendementen zijn dus voor risico van uw werkgever.
Nadelen middelloonregeling voor u als werknemer
  • bij de middelloonregeling vindt er bij salarisstijgingen geen optimale pensioenopbouw plaats;

Voor meer informatie over ouderdomspensioen, klik hier.