Vragen? Bel ons: 088-22 77 344

Zwanger worden is niet voor iedere vrouw in de vruchtbare leeftijd wenselijk. Om een zwangerschap te voorkomen gebruiken ze dan meestal een vorm van anticonceptie. Op deze pagina bespreken we wat anticonceptie is en hoe de kosten ervan vergoed worden vanuit onze zorgverzekeringen.

Zorgpremies 2023 vergelijken

Wat is anticonceptie?

Anticonceptie is een verzamelnaam voor methoden om een zwangerschap te voorkomen. Er zijn verschillende methoden van anticonceptie, zoals:

  • hormonale anticonceptie (bijvoorbeeld de anticonceptiepil, het spiraaltje of hormoonstaafje, een anticonceptiering en de prikpil),
  • niet-hormale anticonceptie (bijvoorbeeld het condoom, het vrouwencondoom en het pessarium),
  • operatieve methoden zoals sterilisatie. Deze ingreep kan weer ongedaan gemaakt worden door een refertilisatie-operatie.

Al deze methoden brengen kosten met zich mee: eenmalige kosten of doorlopende c.q. regelmatig terugkerende kosten.

Zorgverzekeringen in Nederland

Iedereen in Nederland is verplicht verzekerd volgens de zorgverzekeringswet. Het aanhouden van een basisverzekering is dus een wettelijke verplichting. Daarnaast kunnen we ervoor kiezen om de dekking uit te breiden met een aanvullende zorgzekering.

Hoe zit het met de vergoeding van de kosten van anticonceptie in ons stelsel van zorgverzekeringen? Valt die vergoeding binnen de basisdekking of is een aanvullende polis noodzakelijk?

Vergoeding van kosten voor anticonceptie in de basisverzekering

Bij de vergoeding van de kosten van anticonceptie vanuit de basisverzekering is er verschil tussen de anticonceptiepil (vaak gewoon "de pil" genoemd) en andere anticonceptie methoden.

De anticonceptiepil

Voor vrouwen tot 21 jaar worden de kosten van de anticonceptiepil volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de regels van het GVS (geneesmiddelenvergoedingssysteem) en het gekozen eigen risico (vanaf 18 jaar).

Voor vrouwen vanaf 21 jaar wordt de pil niet vanuit de basisverzekering vergoed. Op deze regel geldt één uitzondering: wanneer de pil voorgeschreven wordt vanwege bepaalde medische aandoeningen. Dan kunnen de kosten alsnog gedeclareerd worden.

Overige anticonceptie

Naast de pil is het spiraaltje een veel gebruikt anticonceptiemiddel. Een spiraaltje of hormoonstaafje kan door de huisarts geplaatst worden of in het ziekenhuis. Hiervoor geldt zelfde regel als bij de anticonceptiepil: voor vrouwen tot 21 jaar valt het onder de basisverzekering, voor vrouwen van 21 jaar en ouder niet.

De kosten van niet-hormonale anticonceptiemiddelen (condooms, pressarium) worden niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Een operatie voor sterilisatie kan uitgevoerd worden bij mannen en bij vrouwen. De basisverzekering vergoedt sterilisatie niet. Ook refertilisatie wordt niet vergoed vanuit de basispolis.

Vergoeding van kosten voor anticonceptie in de aanvullende verzekeringen

Voor de hierboven beschreven kosten die niet door de basisverzekering gedekt worden, geldt dat ze wel door een aanvullende verzekering gedekt kunnen worden. Maar dat hoeft niet: voor de meeste kosten die door aanvullende zorgzekeringen gedekt kunnen worden geldt dat er grote verschillen bestaan tussen de geboden dekkingen. Dit is ook zo bij anticonceptiemiddelen. De dekking is ook niet voor iedere vorm van anticonceptie hetzelfde. Voor de volgende vormen hebben we de details op een rij gezet:

Maakt u gebruik van een bepaalde anticonceptiemethode of wilt u dat gaan doen? Dan is het verstandig om goed te bekijken welke zorgverzekering een passende dekking voor u biedt. Maak daarom een goede vergelijking van aanvullende zorgverzekeringen.

Meer belangrijke dekkingen van de zorgverzekering

Op deze pagina gaat het over de vraag in hoeverre de kosten van anticonceptie gedekt worden door de zorgverzekering. Hieronder ziet u een overzicht van andere belangrijke (mogelijke) dekkingen binnen de zorgverzekering:

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.