HomeFinance Hypotheken
Search
Close this search box.

Gemengde levensverzekering

Wat en waarvoor is een gemengde verzekering?

Een gemengde verzekering is een polis die uitkeert als je in leven bent op een bepaalde datum, maar ook als je voor die tijd komt te overlijden. Een combinatie dus tussen twee verzekeringen:

In de gemengde verzekering wordt dus kapitaal opgebouwd én het overlijdensrisico afgedekt.

Waarom een gemengde verzekering afsluiten?

Een gemengde verzekering kennen we vooral als hypotheekverzekering: zo’n polis werd vaak afgesloten in combinatie met een hypotheek. Een spaarhypotheek, beleggingshypotheek en hybride hypotheek – allemaal bevatten ze een gemengde verzekering voor het opbouwen van belastingvrij kapitaal om de hypotheek af te lossen en het overlijdensrisico af te dekken.

Fiscaal voordeel

Deze hypotheekvormen werden veel afgesloten vanwege het fiscale voordeel dat je ermee behaalde. Binnen bepaalde voorwaarden was de uitkering belastingvrij en kon er dus belastingvrij kapitaal opgebouwd worden voor het aflossen van de hypotheek. In combinatie met een aflossingsvrije lening met het maximaal benutten van de hypotheekrenteaftrek vormde dit een zeer voordelige hypotheekconstructie.

Geen voordeel voor nieuwe polissen sinds 2013

Per 1 januari 2013 is dit allemaal veranderd. De regelingen voor belastingvrij sparen beleven nog wel bestaan voor lopende polissen, maar nieuwe verzekeringen konden niet meer op die manier ingericht worden. Ook de hypotheekrenteaftrek ging op de schop: voor nieuwe hypotheken geldt sindsdien dat daarop afgelost moet worden om recht te hebben op aftrek van de hypotheekrente.

Door deze veranderingen wordt de gemengde verzekering niet meer veel afgesloten. De keuze valt vaker op het zelf opbouwen van kapitaal in combinatie met een overlijdensrisicoverzekering.

Overlijdensrisicoverzekeringen vergelijken

Soorten gemengde verzekeringen

Gemengde verzekeringen zijn er in verschillende soorten. Die verschillen zitten met name in de manier waar op het kapitaal opgebouwd wordt – en dan vooral in de mate van zekerheid die je daarbij hebt:

  • traditionele levensverzekering
  • beleggingsverzekering

Traditionele levensverzekering

Bij de traditionele levensverzekering (euroverzekering) krijg je een vast rendement over de inleg. Daardoor weet je precies wat je aan het eind van de looptijd mag verwachten. Dit eindkapitaal is zeker, het kan niet lager uitpakken. Wel hoger, omdat er bij traditionele levensverzekeringen vaak sprake is van een winstdeling. De hoogte van die winstdeling staat niet vast, daarbij kan alleen gerekend worden met prognoses.

Beleggingsverzekering

Bij een beleggingsverzekering wordt de inleg belegd in beleggingsfondsen. Daarbij krijg je de keuze uit verschillende fondsen, zodat je invloed kunt uitoefenen op het risico dat met de beleggingen genomen wordt. De uiteindelijke uitkering van de beleggingsverzekering is afhankelijk van de waarde van de beleggingen op de einddatum. Bij sommige beleggingsfondsen kan de verzekeraar een garantierendement afgeven zodat je enige zekerheid hebt over het eindkapitaal.

Premie voor een gemengde verzekering

Net als bij de spaarverzekering is de premie voor de gemengde verzekering afhankelijk van:

  • het rendement waarmee je rekent
  • de overlijdensrisicodekking

Voor beleggingsverzekeringen geldt dat van de premie een behoorlijk deel besteed wordt aan kosten. Vooral door die kosten vallen de uiteindelijke uitkeringen vaak tegen. Daarom worden veel beleggingsverzekeringen gekenmerkt als woekerpolis.

Nieuwsbrief

je gegevens zijn veilig

Vrijblijvend hypotheek aanvragen