Talloze Nederlanders gebruiken medicijnen. De één sporadisch een paracetamol, de ander op dagelijkse basis een heel scala aan pillen. Al die geneesmiddelen bij elkaar kosten veel geld. Gelukkig hebben we ons stelsel van zorgverzekeringen. Op deze pagina bespreken we de vergoeding voor medicijnen in onze zorgverzekeringen.

Premies zorgverzekeringen 2021 berekenen

Zorgverzekeringen in Nederland

Qua zorgverzekeringen kennen we in Nederland basisverzekeringen en aanvullende zorgzekeringen. De basisverzekering is wettelijk verplicht: die moet iedereen hebben. De aanvullende zorgverzekering is een individuele keuze.

Hoe zit het met het betalen van medicijnen, loopt dat via de zorgverzekering? Via de basisverzekering en/of via de aanvullende polis? HomeFinance heeft voor u uitgewerkt hoe het werkt met de vergoeding van geneesmiddelen in ons zorgstelsel:

Wat is het Geneesmiddelen Vergoedings Systeem (GVS)?

In Nederland hebben we het Geneesmiddelen Vergoedings Systeem (GVS). Dat is een systeem van de overheid waarin geneesmiddelen zijn opgenomen die (beoordeeld en) toegelaten zijn door een speciale commissie. Uit het GVS kunnen lijsten samengesteld worden van geneesmiddelen die in grote lijnen dezelfde werking hebben en voorgeschreven kunnen worden bij dezelfde klachten.

Maximale prijs voor medicijnen

Het GVS groepeert de geneesmiddelen in clusters. Per cluster wordt een maximale prijs bepaald die door zorgverzekeraars vergoed mag worden. Die maximale prijs per medicijncluster wordt dus niet door de zorgverzekeraars bepaald, maar door de overheid. Op het moment dat u een medicijn wenst of krijgt voorgeschreven met een prijs die hoger ligt dan de maximale prijs in het GVS, loopt u het risico dat u niet het volledige bedrag vergoed krijgt vanuit de basisverzekering en u een eigen bijdrage moet betalen. Medicijnen die niet in het GVS staan worden vrijwel nooit vergoed vanuit de basisverzekering.

Meer belangrijke dekkingen van de zorgverzekering

Op deze pagina gaat het over de vraag in hoeverre de kosten van geneesmiddelen gedekt worden door de basisverzekering. Hieronder ziet u een overzicht van de pagina's op deze site waar u informatie kunt vinden over andere belangrijke (mogelijke) dekkingen binnen de zorgverzekering:

Zorgpremie 2021 berekenen en vergelijken inclusief aanvullende dekkingen
Premies van basisverzekeringen voor 2021 vergelijken

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.