Vragen? Bel ons: 088-22 77 344

Als je een hypotheekaanvraag indient bij een bank ga je er meestal vanuit dat deze geaccepteerd zal worden. Toch gebeurt dat niet altijd: de bank kan jouw aanvraag ook afwijzen. Dat is bijzonder vervelend, zéker als het gaat om de aankoop van een woning. Wat kun je doen bij zo'n afwijzing?

Redenen voor afwijzing

Allereerst is het belangrijk om helder te krijgen met welke reden de bank jouw hypotheekaanvraag afwijst. Alleen als je dat weet kun je inschatten of je bij een andere bank wél kans maakt op een positieve beoordeling. Gangbare redenen voor afwijzing zijn bijvoorbeeld:

  • Negatieve BKR-registratie - BKR codering(en)
  • Onvoldoende inkomen
  • Te hoge hypotheek t.o.v. taxatiewaarde
  • Onderpand dat deze bank niet wil financieren
  • Nationale Hypotheek Garantie (NHG) niet mogelijk
  • Te hoge financiële verplichtingen
  • Voor ondernemers niet acceptabele jaarcijfers

BKR codering(en)

Bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) staan nagenoeg alle leningen geregistreerd die in Nederland lopen. Zijn er problemen met het terugbetalen van een lening, dan krijg je een codering. Zo weten kredietverstrekkers bij het beoordelen van een aanvraag hoe het zit met de kans op betalingsproblemen.

Een BKR-codering houdt bij veel banken in dat jouw hypotheekaanvraag wordt afgewezen. Ook zonder codering kan de BKR-toets echter leiden tot een afwijzing: als er in jouw registratie meer schulden staan dan bij de aanvraag is opgegeven.

Onvoldoende inkomen

Als bij het indienen van de aanvraag een goede berekening van de maximale hypotheek is gemaakt zou een afwijzing op basis van een te laag inkomen niet snel moeten voorkomen. Wel kan een bank de continuïteit van het inkomen in twijfel trekken - vooral bij een variabel inkomen (flexwerkers, zzp'ers, ondernemers). Ook een afwijzingsreden: het inkomen dat uit de aangeleverde stukken blijkt is lager dan opgegeven.

Bovendien kan het pensioeninkomen een rol spelen. Vanaf globaal 10 jaar voor jouw AOW-gerechtigde leeftijd wil de geldverstrekker ook weten hoe het zit met jouw pensioenopbouw. Is die te mager, dan kan dat een reden zijn om de hypotheekaanvraag af te wijzen.

Waarde onderpand onvoldoende

In het hypotheekdossier moet meestal een taxatierapport aangeleverd worden. De waarde in dat taxatierapport bepaalt de grens van wat de bank maximaal aan hypotheek wil verstrekken. Hoe hoog en zeker het inkomen ook is: het onderpand moet voldoende waard zijn. Is de taxatiewaarde niet hoog genoeg, dan wordt de hypotheek niet geaccepteerd.

Een oplossing kan dan zijn om het hypotheekbedrag naar beneden aan te passen en meer eigen geld in te zetten.

Onderpand ongewenst

Een ander probleem rondom het onderpand kan zitten in het type onderpand. Niet elke hypotheekverstrekker wil elk type onderpand financieren. Monumentenwoningen bijvoorbeeld, vakantiewoningen, woonarken, gedeeld eigendom...

Ook kan uit het bouwkundig rapport blijken dat er grote gebreken zijn. Zo zijn er allerlei aspecten aan een pand waar sommige banken niets mee willen doen. Dan is het zaak om op zoek te gaan naar een bank die dit wél willen financieren.

NHG niet mogelijk

Er zijn banken die alléén hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) willen verstrekken. Kom je met jouw hypotheek niet in aanmerking voor NHG, dan betekent dat bij deze banken automatisch een afwijzing. Je kunt dan wellicht wél terecht bij een bank die ook hypotheken verstrekt zonder NHG.

Te hoge financiële verplichtingen

Uit de toets bij het BKR kan ook blijken dat je hogere financiële verplichtingen hebt dan in de aanvraag is opgegeven. Die leninglasten kunnen er voor zorgen dat de maximale hypotheek op je inkomen lager uitpakt dan je had gedacht - te laag voor de aangevraagde hypotheek.

Onacceptabele cijfers bij ondernemers

Ben je ondernemer, dan moet je voor het aantonen van jouw inkomen cijfers van je bedrijf aanleveren. Deze cijfers kunnen om verschillende redenen als niet voldoende beschouwd worden door de bank. Niet alleen de hoogte van de winst speelt hierbij een rol, er wordt naar veel meer aspecten gekeken bij het beoordelen van de jaarcijfers.

Rol van de hypotheekadviseur bij afwijzing

De oorzaak van een afgewezen hypotheekaanvraag hoeft niet per se te liggen bij de inhoud van de aanvraag op zich. De hypotheekadviseur die de aanvraag voor jou indient speelt ook een belangrijke rol. Deze moet goed op de hoogte zijn van de eisen en procedures bij de bank, een dossier op de juiste manier indienen en snel en adequaat reageren op vragen van de geldverstrekker.

Hypotheek geweigerd - wat nu?

Als je een afwijzing krijgt van de bank kan dat - zeker als je die niet verwacht had - een flinke domper zijn. Afhankelijk van jouw situatie kan het ook serieuze problemen opleveren, zoals een woningaankoop die afgeblazen moet worden. Of nog erger: een boete omdat je geen voorbehoud van financiering had opgenomen als ontbindende voorwaarde in de koopakte. Of die ontbindende voorwaarde is al verlopen.

Nieuwe aanvraag met spoed

Zeker als het gaat om de aankoop van een woning wil je zo snel mogelijk in beeld hebben of je bij een andere bank wél de hypotheek kunt krijgen die je nodig hebt. Een goede hypotheekadviseur kan hierbij helpen door razendsnel jouw aanvraag ergens anders in te dienen.

Met spoed een hypotheek nodig? Bel Finckers op nummer 088-22 77 344

Bewijs van afwijzing

Blijkt dat je de hypotheek echt niet kunt krijgen en heb je wel het voorbehoud van financiering opgenomen in de koopakte? Dan kun je de koop afblazen door een beroep te doen op die ontbindende voorwaarde binnen de daarvoor gestelde termijn.

Daarbij wil de verkoper wel een bewijs zien van de afwijzing - anders zou iedereen die achteraf spijt heeft van de aankoop er op die manier vanaf kunnen komen. De bank laat jou schriftelijk weten dat de aanvraag is afgewezen, die schriftelijke afwijzing heb je dus nodig.

Vrijblijvend over uw hypotheek praten?

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.