Search
Close this search box.

Hypotheekdocumenten

Bij een hypotheekaanvraag vraagt de hypotheekinstelling om een groot aantal hypotheekdocumenten, ook wel de hypotheekbescheiden genoemd. Om misverstanden en vertragingen te voorkomen, dient u deze hypotheekbescheiden zo snel mogelijk en precies volgens de eisen van de hypotheekinstelling aan te leveren.

Actuele hypotheekrentes vergelijken

Te verzamelen documenten

In onderstaande tekst beschrijven we voor u de meest gevraagde hypotheekbescheiden, waarbij we uitgaan van de door de meeste maatschappijen gebruikte normen. Bij alle documenten geven we een toelichting waarin we beschrijven hoe de meeste hypotheekinstellingen de documenten graag wensen te ontvangen.

Legitimatiebewijs

U kunt kiezen tussen een paspoort of een Europese identiteitskaart. Een rijbewijs wordt niet geaccepteerd. Let hierbij goed op de geldigheidsdatum; het legitimatiebewijs moet op de datum dat de hypotheek ingaat nog enige tijd geldig zijn. Bij een identiteitskaart dient u een kopie te maken van de voor en achterzijde. Bij een paspoort volstaat een kopie van de 2 bladzijden waarin onder andere uw gelaatsfoto vermeld is. Indien u geen EU ingezetene bent, dient u een kopie van de verblijfsvergunning aan te leveren. Er dient sprake te zijn van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, voor langdurig ingezetenen of voor een verblijfdoel dat niet tijdelijk is in de zin van artikel 3.5 van het Vreemdelingenbesluit.

Taxatierapport

Het taxatierapport mag maximaal 6 maanden oud zijn. Het rapport dient een origineel taxatierapport te zijn, geen kopie. Sommige hypotheekbanken accepteren ook digitale versies, raadpleeg hiertoe de specifieke voorwaarden zoals vermeld in de hypotheekofferte. De taxatie dient gedaan te zijn door een onafhankelijk taxateur. De taxateur dient een handtekening te plaatsen bij de taxatiewaarden. Het taxatierapport dient ook veelal uitgebracht te zijn door tussenkomst van een gecertificeerd validatie-instituut, ook hiervoor geldt: raadpleeg de specifieke voorwaarden zoals vermeld in de hypotheekofferte.

Koopovereenkomst/eigendomsbewijs

Kopie van de, door alle partijen, ondertekende (voorlopige) koopovereenkomst c.q. het eigendomsbewijs. Veel hypotheekbanken verlangen ook dat elke bladzijde door zowel koper als verkoper geparafeerd is.

Kopie opstalverzekering

Deze dient u verplicht af te sluiten, zodat de hypotheekverstrekker zeker weet dat de woning verzekerd is tegen brandschade. U hoeft hiervan meestal geen bewijs bij te voegen, maar het is wel raadzaam dit vooraf al te regelen. Soms wordt het bewijs nog weleens opgevraagd. Bijvoorbeeld bij appartementen waarbij niet geheel duidelijk is of de vereniging van eigenaren een collectieve brandverzekering voor het gehele appartementencomplex heeft afgesloten.

Opgave van de lopende financiële verplichting(en)

Het is van belang alle financiële verplichtingen vooraf met ons/uw hypotheekadviseur te bespreken zodat wij/zij kunnen inschatten hoe de hypotheekinstelling er mee om zal gaan. Houd aub rekening met het feit dat de hypotheekinstelling kan eisen dat u bepaalde schulden aflost of (grote) limieten van betaalrekeningen verwijdert! Bij lopende verplichtingen moet u denken aan:

Alimentatie

Indien u gescheiden bent, dienen kopieën aangeleverd te worden van het echtscheidingsconvenant, de uitspraak van de rechtbank, de inschrijving in het echtscheidingsregister en een kopie inschrijving burgerlijke stand.

Studieschulden

Studieschulden staan niet vermeld in het BKR register. Voor een juiste beoordeling van uw financiële situatie dient de hypotheekadviseur echter wel rekening te houden met deze schulden. U kunt meer informatie vinden over studieschulden bij het DUO.

Opgave inkomensgegevens

Voor de beoordeling van uw hypotheekaanvraag zijn uw inkomensgegevens enorm belangrijk. Allereerst zullen we beschrijven welke documenten u dient te verzamelen indien u een dienstverband heeft. Indien u op een andere wijze inkomen ontvangt, staan de benodigde bescheiden verder op de deze pagina.

Salarisstrook

Om uw inkomen te bepalen wordt een kopie van de meest recente salarisstrook gevraagd. Indien u in de buurt komt van de pensioengerechtigde leeftijd (dat kan al vanaf 10 jaar voor pensioendatum zijn!), dient u tevens een kopie van de meest recente pensioenopgaaf aan te leveren. Hoe ouder u bent, des te zwaarder wordt het pensioeninkomen meegenomen. Het adres op de salarisstrook moet overeenkomen met het adres op de werkgeversverklaring. Verder worden betalingen per kas vaak niet goedgekeurd. Indien per abuis betaling per kas vermeld staat, moet u meestal ook bankafschriften van de laatste 3 salarisbijschrijvingen aanleveren.

Bankafschrift

Een aantal hypotheekinstellingen vraagt om een kopie van het meest recente bankafschrift waarop de bijschrijving van het salaris vermeld staat. Het bijgeschreven bedrag dient overeen te komen met het bedrag op de salarisstrook. Een uitdraai van internetbankieren zonder vermelding van de NAW-gegevens wordt vaak niet geaccepteerd.

Werkgeversverklaring

Een werkgeversverklaring is een door uw werkgever in te vullen verklaring waarin uw inkomenssituatie toegelicht wordt. Aangezien de meeste discussies met hypotheekinstellingen ontstaan over de werkgeversverklaring, hebben wij hiervoor een uitgebreide instructie hoe de werkgeversverklaring naar onze mening ingevuld dient te worden. Hierbij wordt uitgegaan van de NHG model werkgeversverklaring. Een groot aantal hypotheekverstrekkers accepteert alleen werkgeversverklaringen zoals opgesteld door de NHG! Mocht u niet de beschikking hebben over een NHG werkgeversverklaring (modelwerkgeversverklaring), dan kunt u deze hier downloaden. Indien uw werkgever zich aan deze invulinstructie houdt, wordt de kans op discussies en vertragingen sterk verkleint.

U bent een ondernemer/zelfstandige

Indien u zelfstandige/ondernemer bent, dient u de volgende (extra) bescheiden aan te leveren:

  • cijfers over de laatste 3 jaar: u dient een kopie aan te leveren van de jaarrekeningen van de laatste 3 jaar;
  • recent uittreksel KvK: u dient een kopie aan te leveren van een recent uittreksel van de KvK;
  • aangifte/ aanslagen IB/VB: u dient een kopie aan te leveren van de laatste 3 aangiften en aanslagen van uw belastingaangifte Inkomsten Belasting en Vermogens Belasting;

Aangezien veel hypotheekinstellingen niet goed weten om te gaan met zelfstandigen, doet u er verstandig aan om bovenstaande documenten zeer snel ter beoordeling voor te leggen. In de praktijk blijkt namelijk dat het beoordelen van de cijfers lang duurt en vaak tot vragen leidt die het proces verder vertragen.

U heeft een uitkering

Indien u een uitkering heeft gelden de volgende extra bescheiden.

WW-uitkering

In het geval van een werkloosheidsuitkering, dient u een kopie bij te voegen van de uitkeringsbeschikking. Soms wordt tevens een kopie van het meest recente bankafschrift met de bijschrijving van de uitkering opgevraagd. Ook hierbij geldt dat een kopie van een uitdraai van internetbankieren niet wordt geaccepteerd.

WAO/WIA uitkering

In het geval van een Arbeidsongeschikheidsuitkering dient u een kopie bij te voegen van de uitkeringsbeschikking. Soms wordt tevens een kopie van het meest recente bankafschrift met de bijschrijving van de uitkering opgevraagd. Ook hierbij geldt dat een kopie van een uitdraai van internetbankieren niet wordt geaccepteerd.

Het betreft de oversluiting van uw hypotheek

Indien het een oversluiting van een bestaande hypotheek betreft gelden de volgende extra bescheiden.

Kopie eigendomsbewijs

U dient een kopie van het eigendomsbewijs aan te leveren. Dit is ook wel bekend als de transportakte of leveringsakte welke u na levering bij de notaris heeft ontvangen. U kunt indien nodig altijd een kopie bij de desbetreffende notaris opvragen.

Saldo opgave huidige hypotheek

De meeste hypotheekinstellingen sturen u ieder jaar een jaaropgave van de lopende hypotheek. U dient een kopie aan te leveren van de meest recente jaaropgave.

Levensverzekering

U dient een kopie van de polis of een acceptatieverklaring van de levensverzekeraar aan te leveren indien u uw huidige verzekering wilt koppelen aan de nieuwe hypotheek of indien u uw huidige verzekeringspolis wilt doorstorten in een nieuwe polis.

Overbrugging

Indien er een overbrugging benodigd is (als u uw huidige woning nog niet verkocht heeft), gelden de volgende extra bescheiden.

Verkoopakte

Indien u uw huis reeds verkocht heeft en de ontbindende voorwaarden zijn verlopen, dient u een kopie van de verkoopakte aan te leveren. Indien u de woning nog niet verkocht heeft of de hypotheek voor de nieuwe woning gaat in voordat de ontbindende voorwaarden van de verkoopakte van de oude woning zijn verlopen, wordt vaak een waardebepaling van de huidige woning gevraagd. Deze dient uitgevoerd te worden door een erkend taxateur die verder niet bij de verkoop betrokken is.

Saldo opgave huidige hypotheek

De meeste hypotheekinstellingen sturen u ieder jaar een jaaropgave van de lopende hypotheek. U dient een kopie aan te leveren van de meest recente jaaropgave.

Op de hoogte blijven over hypotheken?
Nieuwsbrief
Op de hoogte van hypotheken

je gegevens zijn veilig

Hypotheek

Heb je een eigen huis of wil je er één gaan kopen? Dan is de kans groot dat je een hypotheek (nodig) hebt. Door je goed te verdiepen in hypotheken zorg je dat je de juiste beslissing neemt voor de financiering van jouw woning.

hypotheek
Beleggen
Wil je beleggen? Dan is het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent voordat je begint. HomeFinance helpt je met handige overzichten van brokers en beleggingsapps.
hypotheek
Vrijblijvend hypotheek aanvragen
Besparen

Bij de meeste mensen gaat het grootste deel van het inkomen op aan maandelijkse lasten. Als je kritisch kijkt naar deze maandlasten, valt er vaak meer te besparen dan je denkt. Wij helpen daar graag bij.

hypotheek
Verzekeringen

Verzekeren doe je voor de zekerheid. Om de financiële gevolgen van onverwachte gebeurtenissen af te dekken. De keuze van een verzekering valt niet altijd mee… welke risico’s moet je verzekeren? En bij welke verzekeraar dan?

hypotheek
Sparen

Sparen is verstandig maar de spaarrente is niet overal even lonend. Ben je op zoek naar een goede plek voor jouw spaargeld? Kijk dan goed naar de spaarvorm en spaarbank die je kiest – qua rendement en qua garantie.

hypotheek
Lening

Heb je geld nodig en wil je daarvoor een lening afsluiten? Verdiep je dan even goed in welke lening dat moet worden, en bij welke geldverstrekker. De verschillen zijn groot – de keuze van de beste lening kan je veel geld besparen!

hypotheek