Vragen? Bel ons: 088-4954070 Nu bereikbaar

Berekenen belastbaar inkomen (stap 6 van 8)

Voor het berekenen van de hypotheek maandlasten wordt een aantal stappen doorlopen. Nadat in de vorige stappen de hoogte van het inkomen en de hoogte van de verschillende bijtel- en aftrekposten zijn berekend, kan nu (stap 6) de hoogte van het belastbaar inkomen berekend worden.

Bereken direct uw maandlasten

Het belastbaar inkomen is dan de som van alle inkomensbestanddelen uit werk en woning (box 1). Over het saldo wordt vervolgens inkomstenbelasting geheven. Dit belastingtarief voor inkomen uit werk en woning is een oplopend tarief met meerdere schijven.

Bekijk de actuele belastingtarieven in box 1

De belangrijkste onderdelen waar het inkomen uit werk en woning bij het bezit van een eigen woning en bijbehorende hypotheek vaak uit bestaan, zijn:

Bij elkaar optellen de positieve inkomsten uit werk en woning:

Daarvan aftrekken de negatieve inkomsten uit werk en woning:

Voorbeeld berekenen belastbaar inkomen (uit werk en woning)

Suzanne werkt fulltime bij een werkgever en heeft een bruto jaarinkomen van € 40.000.
Aan rente over haar eigenwoningschuld betaalt zij jaarlijks € 8.000.
Het eigenwoningforfait bedraagt € 1.000 per jaar.
Ze ontvangt jaarlijks aan partneralimentatie € 5000.
Aan erfpacht tenslotte betaalt ze € 3.000 per jaar.

Haar belastbaar inkomen uit werk en woning wordt dan als volgt berekend:

Optellen:
Inkomen uit werk: € 40.000
Inkomen uit (partner)alimentatie: € 5000
Inkomen uit woning (eigenwoningforfait): € 1.000

Aftrekken:
Inkomen uit woning (hypotheekrente): € 8.000
Inkomen uit woning (erfpacht): € 3.000

Het belastbaar inkomen bedraagt € 35.000

Overzicht stappenplan maandlasten hypotheek berekenen

Korte omschrijving van alle stappen

Stap 1: berekenen bruto maandlasten
Stap 2: berekenen inkomen
Stap 3: verrekenen alimentatie en erfpacht
Stap 4: berekenen aftrekbare hypotheekrente
Stap 5: berekenen eigenwoningforfait
Stap 6: berekenen belastbaar inkomen
Stap 7: berekenen belastingteruggave
Stap 8: berekenen netto maandlasten

Online berekenen: berekenen zelf uw bruto en netto maandlasten

Vrijblijvend over uw hypotheek praten?

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.