Vragen? Bel ons: 088-4954070 Vanaf 9 uur bereikbaar

Berekenen belastingteruggave (stap 7 van 8)

Voor het berekenen van de hypotheek maandlasten wordt een aantal stappen doorlopen. Op deze pagina gaan we in op stap 7: het berekenen van de belastingteruggave (ook wel belastingteruggaaf genoemd).

Bereken direct uw maandlasten

In Nederland doen ongeveer 9 miljoen mensen jaarlijks belastingaangifte voor de inkomstenbelasting. Bij de belastingaangifte dienen alle inkomstenbestanddelen en aftrekposten ingevuld te worden. Aan de hand van die gegevens wordt uitgerekend hoeveel inkomstenbelasting de belastingplichtigde over het aangiftejaar verschuldigd is. Dit bedrag wordt vergeleken met het bedrag dat gedurende het jaar al betaald is. Voor werknemers geldt bijvoorbeeld dat bij het uitbetalen van het maandelijkse salaris door de werkgever al belasting ingehouden wordt. Simpel gezegd wordt dus gekeken in hoeverre de reeds ingehouden inkomstenbelasting overeenkomt met het werkelijk verschuldigde bedrag.

Als er sprake is van aftrekposten zoals betaalde hypotheekrente, zal de reeds ingehouden inkomstenbelasting vaak hoger zijn dan het werkelijk verschuldigde bedrag. De belastingplichtigde heeft dan dus te veel belasting betaald en heeft recht op een belastingteruggave. Om u een beeld te geven hoe dit in de praktijk werkt, hebben we hieronder een vereenvoudigd voorbeeld beschreven.

Belastingteruggave berekening

Allereerst berekenen we hoeveel inkomstenbelasting is afgedragen over het inkomen uit werk (loondienst, zelfstandig ondernemer, pensioen etc.). Dit gebeurt door de schijven met de percentages te vermenigvuldigen.

LET OP: Hieronder gaan we uit van de belastingschijven in 2017. In latere jaren kunnen andere belastingschijven gelden. U dient dit dus puur als een indicatief voorbeeld te beschouwen!

Inkomsten in box 1 - tot AOW-leeftijd
IB Schijf 1: t/m € 19.982 36,55 %
IB Schijf 2: € 19.983 t/m € 33.791 40,80 %
IB Schijf 3: € 33.792 t/m € 67.072 40,80 %
IB Schijf 4: vanaf € 67.073 52,00 %
Inkomsten in box 1 - AOW-leeftijd en geboren vanaf 1 januari 1946
IB Schijf 1: t/m € 19.982 18,65 %
IB Schijf 2: € 19.983 t/m € 33.791 22,90 %
IB Schijf 3: € 33.792 t/m € 67.072 40,80 %
IB Schijf 4: vanaf € 67.073 52,00 %
Inkomsten in box 1 - vanaf AOW-leeftijd en geboren voor 1 januari 1946
IB Schijf 1: t/m € 19.982 18,65 %
IB Schijf 2: € 19.983 t/m € 34.130 22,90 %
IB Schijf 3: € 34.131 t/m € 67.072 40,80 %
IB Schijf 4: vanaf € 67.073 52,00 %

Voorbeeld berekening inkomstenbelasting uit werk

Suzanne werkt Fulltime bij een werkgever en verdient hierbij een inkomen van € 40.000.
Over dat gedeelte van haar inkomen wat in de eerste schijf valt, betaalt ze het schijf 1 percentage.
Over dat gedeelte van haar inkomen wat in de tweede schijf valt, betaalt ze het schijf 2 percentage.
Over dat gedeelte van haar inkomen wat in de derde schijf valt, betaalt ze het schijf 3 percentage.
Ze betaalt geen schijf 4 percentage; haar inkomen blijft binnen het plafond van schijf 3.

Vervolgens berekenen we hoeveel inkomstenbelasting afgedragen zou moeten worden over het belastbaar inkomen uit werk en woning, waarbij ook alle aftrekposten zijn verrekend:

Voorbeeld berekenen belastbaar inkomen (uit werk en woning)

Suzanne wil haar belastbaar inkomen uit werk en woning berekenen.
Aan rente over haar eigenwoningschuld betaalt zij jaarlijks € 8.000.
Aan eigenwoningforfait betaalt zij jaarlijks € 1.000.
Ze ontvangt jaarlijks aan partneralimentatie € 5000.
Aan erfpacht tenslotte betaalt ze €250 per maand.

Haar belastbaar inkomen uit werk en woning wordt dan als volgt berekend:

Optellen:
Inkomen uit werk: € 40.000
Inkomen uit (partner)alimentatie: € 5000
Inkomen uit woning (eigenwoningforfait): € 1.000

Aftrekken:
Inkomen uit woning (hypotheekrente): € 8.000
Inkomen uit woning (erfpacht): € 3.000

Het belastbaar inkomen bedraagt € 35.000

Tenslotte berekenen we het verschil tussen de betaalde en de te betalen inkomstenbelasting. Het percentage aan inkomstenbelasting wat over een positief verschil wordt teruggegeven, is gelijk aan het percentage wat eerder betaald is:

Voorbeeld berekenen belastbaar inkomen (uit werk en woning)

Suzanne wil haar belastingteruggave berekenen.
Haar inkomen uit werk (loondienst) bedraagt € 40.000
Haar belastbaar inkomen bedraagt € 35.000
Over het verschil van € 5.000 ontvangt ze een belastingpercentage terug, gelijk aan het percentage betaald in schijf 3.

Let op: het maximale aftrekpercentage wordt afgebouwd. Zie hieronder.

Afbouwen maximale percentage hypotheekrenteaftrek

In het verleden mocht u de hypotheekrente aftrekken tegen het box 1 tarief dat gezien uw inkomen in box 1 voor u van toepassing was. Dat hield in dat mensen met een hoog inkomen de hypotheekrente mochten aftrekken tegen een hoger percentage dan mensen met een laag inkomen. De overheid vond dat niet wenselijk. Daarom is besloten om het maximale tarief waartegen de hypotheekrente afgetrokken mag worden in stappen te verlagen. Het tarief wordt verlaagd tot 37%. Dit tarief wordt in 2023 bereikt.

Overzicht stappenplan maandlasten hypotheek berekenen

Korte omschrijving van alle stappen

Stap 1: berekenen bruto maandlasten
Stap 2: berekenen inkomen
Stap 3: verrekenen alimentatie en erfpacht
Stap 4: berekenen aftrekbare hypotheekrente
Stap 5: berekenen eigenwoningforfait
Stap 6: berekenen belastbaar inkomen
Stap 7: berekenen belastingteruggave
Stap 8: berekenen netto maandlasten

Online berekenen: berekenen zelf uw bruto en netto maandlasten

Vrijblijvend over uw hypotheek praten?

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.