Vragen? Bel ons: 088-4954070 Vanaf 9 uur bereikbaar

Berekenen eigenwoningforfait (stap 5 van 8)

Zoals beschreven in het stappenplan, is het berekenen van het eigenwoningforfait de vijfde stap van het berekenen van de hypotheek maandlasten. Het eigenwoningforfait is een bedrag dat een eigenaar van een koopwoning bij het inkomen moet optellen als een soort vergoeding voor het woongenot van die eigen woning. Het gaat daarbij om een fictief inkomen, te weten een vast percentage van de WOZ-waarde van de woning. Vandaar wordt het ook forfait genoemd (forfaitair = fictief vastgesteld). Bij de berekening wordt de WOZ-waarde vermenigvuldigd met het forfaitpercentage.

Bereken direct uw maandlasten

In onderstaande tabel ziet u de tarieven (staffel) die gelden voor het eigenwoningforfait voor het jaar 2022.

WOZ-waarde vanaf WOZ-waarde max forfaitpercentage
- € 12.500 nihil
€ 12.501 € 25.000 0,15 %
€ 25.001 € 50.000 0,25 %
€ 50.001 € 75.000 0,35 %
€ 75.001 € 1.130.000 0,45 %
v.a. € 1.130.001 n.v.t. € 5.085 vermeerderd met 2,35 % voor het bedrag boven de € 1.130.000

Om het eigenwoningforfait in uw situatie te berekenen, dient u de WOZ-waarde van uw woning te vermenigvuldigen met het forfaitpercentage.

Berekenen eigenwoningforfait optellen bij inkomen

Anja heeft een koophuis met een vastgestelde WOZ-waarde van komen van € 400.000. In 2022 bedraagt het forfaitpercentage voor een woning van € 400.000 0,45%. Anja moet nu € 1.800 (0,45% van € 400.000) bij haar inkomen in box 1 optellen (zie ook stap 6: berekenen belastbaar inkomen).

Uitgebreide informatie over het eigenwoningforfait vindt u hier

Overzicht stappenplan maandlasten hypotheek berekenen

Korte omschrijving van alle stappen

Stap 1: berekenen bruto maandlasten
Stap 2: berekenen inkomen
Stap 3: verrekenen alimentatie en erfpacht
Stap 4: berekenen aftrekbare hypotheekrente
Stap 5: berekenen eigenwoningforfait
Stap 6: berekenen belastbaar inkomen
Stap 7: berekenen belastingteruggave
Stap 8: berekenen netto maandlasten

Online berekenen: berekenen zelf uw bruto en netto maandlasten

Vrijblijvend over uw hypotheek praten?

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.