Vragen? Bel ons: 088-4954070 Nu bereikbaar

Berekenen netto maandlasten (stap 8 van 8)

Voor het berekenen van de hypotheek maandlasten wordt een aantal stappen doorlopen. In de achtste en laatste stap van de hypotheek maandlasten berekening kunnen we, nadat de hoogte van de belasting teruggave in de zevende stap is berekend, de netto maandlasten van de hypotheek berekenen.

Bereken direct uw maandlasten

Over de hoogte van de belasting teruggave ontvangt de belastingplichtige een percentage terug wat gelijk is aan het percentage wat betaald is volgens de schijven van de inkomenstenbelasting tabel:

LET OP: Hieronder gaan we uit van de belastingschijven in 2017. In latere jaren kunnen andere belastingschijven gelden. U dient dit dus puur als een indicatief voorbeeld te beschouwen!

Inkomsten in box 1 - tot AOW-leeftijd
IB Schijf 1: t/m € 19.982 36,55 %
IB Schijf 2: € 19.983 t/m € 33.791 40,80 %
IB Schijf 3: € 33.792 t/m € 67.072 40,80 %
IB Schijf 4: vanaf € 67.073 52,00 %
Inkomsten in box 1 - AOW-leeftijd en geboren vanaf 1 januari 1946
IB Schijf 1: t/m € 19.982 18,65 %
IB Schijf 2: € 19.983 t/m € 33.791 22,90 %
IB Schijf 3: € 33.792 t/m € 67.072 40,80 %
IB Schijf 4: vanaf € 67.073 52,00 %
Inkomsten in box 1 - vanaf AOW-leeftijd en geboren voor 1 januari 1946
IB Schijf 1: t/m € 19.982 18,65 %
IB Schijf 2: € 19.983 t/m € 34.130 22,90 %
IB Schijf 3: € 34.131 t/m € 67.072 40,80 %
IB Schijf 4: vanaf € 67.073 52,00 %

Allereerst berekenen we de belasting teruggave. Dit bestaat uit het verschil tussen de inkomstenbelasting die is afgedragen over het inkomen uit werk (loondienst, zelfstandig ondernemer, pensioen etc.) en het belastbaar inkomen uit werk en woning (nadat alle bijtel- en aftrekposten zijn verrekend. Dit verschil dient vervolgens vermenigvuldigd te worden met de percentages waarin over dit verschil belasting is ingehouden.

Voorbeeld berekenen belasting teruggave

Suzanne wil haar belasting teruggave berekenen.
Haar inkomen uit werk (loondienst) bedraagt € 40.000.
Aan rente over haar eigenwoningschuld betaalt zij jaarlijks € 8.000.
Aan eigenwoningforfait betaalt zij jaarlijks € 1.000.
Ze ontvangt jaarlijks aan partneralimentatie € 5000.
Aan erfpacht tenslotte betaalt ze €250 per maand.

Haar belastbaar inkomen uit werk en woning wordt dan als volgt berekend:

Optellen:
Inkomen uit werk: € 40.000
Inkomen uit (partner)alimentatie: € 5.000
Inkomen uit woning (eigenwoningforfait): € 1.000

Aftrekken:
Inkomen uit woning (hypotheekrente): € 8.000
Inkomen uit woning (erfpacht): € 3.000

Het belastbaar inkomen bedraagt € 35.000.
Over het verschil van € 5.000 heeft zij belasting betaald volgens het percentage in IB schijf 3.
Over de betaalde hypotheekrente van € 8.000 ontvangt zij als hypotheekrenteaftrek het percentage in IB schijf 3.

Afbouwen maximale percentage hypotheekrenteaftrek

In het verleden mocht u de hypotheekrente aftrekken tegen het box 1 tarief dat gezien uw inkomen in box 1 voor u van toepassing was. Dat hield in dat mensen met een hoog inkomen de hypotheekrente mochten aftrekken tegen een hoger percentage dan mensen met een laag inkomen. De overheid vond dat niet wenselijk. Daarom is besloten om het maximale tarief waartegen de hypotheekrente afgetrokken mag worden in stappen te verlagen. Het tarief wordt verlaagd tot 37%. Dit tarief wordt in 2023 bereikt.

Overzicht stappenplan maandlasten hypotheek berekenen

Korte omschrijving van alle stappen

Stap 1: berekenen bruto maandlasten
Stap 2: berekenen inkomen
Stap 3: verrekenen alimentatie en erfpacht
Stap 4: berekenen aftrekbare hypotheekrente
Stap 5: berekenen eigenwoningforfait
Stap 6: berekenen belastbaar inkomen
Stap 7: berekenen belastingteruggave
Stap 8: berekenen netto maandlasten

Online berekenen: berekenen zelf uw bruto en netto maandlasten

Vrijblijvend over uw hypotheek praten?

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.