English version - international interest rates

Berekenen netto maandlasten (stap 8 van 8)

Voor het berekenen van de hypotheek maandlasten wordt een aantal stappen doorlopen. In de achtste en laatste stap van de hypotheek maandlasten berekening kunnen we, nadat de hoogte van de belasting teruggave in de zevende stap is berekend, de netto maandlasten van de hypotheek berekenen.

Bereken direct uw maandlasten

Over de hoogte van de belasting teruggave ontvangt de belastingplichtige een percentage terug wat gelijk is aan het percentage wat betaald is volgens de schijven van de inkomenstenbelasting tabel:

Inkomsten in box 1 - tot AOW-leeftijd
IB Schijf 1: t/m € 19.982 36,55 %
IB Schijf 2: € 19.983 t/m € 33.791 40,80 %
IB Schijf 3: € 33.792 t/m € 67.072 40,80 %
IB Schijf 4: vanaf € 67.073 52,00 %
Inkomsten in box 1 - AOW-leeftijd en geboren vanaf 1 januari 1946
IB Schijf 1: t/m € 19.982 18,65 %
IB Schijf 2: € 19.983 t/m € 33.791 22,90 %
IB Schijf 3: € 33.792 t/m € 67.072 40,80 %
IB Schijf 4: vanaf € 67.073 52,00 %
Inkomsten in box 1 - vanaf AOW-leeftijd en geboren voor 1 januari 1946
IB Schijf 1: t/m € 19.982 18,65 %
IB Schijf 2: € 19.983 t/m € 34.130 22,90 %
IB Schijf 3: € 34.131 t/m € 67.072 40,80 %
IB Schijf 4: vanaf € 67.073 52,00 %

Allereerst berekenen we de belasting teruggave. Dit bestaat uit het verschil tussen de inkomstenbelasting die is afgedragen over het inkomen uit werk (loondienst, zelfstandig ondernemer, pensioen etc.) en het belastbaar inkomen uit werk en woning (nadat alle bijtel- en aftrekposten zijn verrekend. Dit verschil dient vervolgens vermenigvuldigd te worden met de percentages waarin over dit verschil belasting is ingehouden.

Voorbeeld berekenen belasting teruggave

Suzanne wil haar belasting teruggave berekenen.
Haar inkomen uit werk (loondienst) bedraagt € 40.000.
Aan rente over haar eigenwoningschuld betaalt zij jaarlijks € 8.000.
Aan eigenwoningforfait betaalt zij jaarlijks € 1.000.
Ze ontvangt jaarlijks aan partneralimentatie € 5000.
Aan erfpacht tenslotte betaalt ze €250 per maand.

Haar belastbaar inkomen uit werk en woning wordt dan als volgt berekend:

Optellen:
Inkomen uit werk: € 40.000
Inkomen uit (partner)alimentatie: € 5.000
Inkomen uit woning (eigenwoningforfait): € 1.000

Aftrekken:
Inkomen uit woning (hypotheekrente): € 8.000
Inkomen uit woning (erfpacht): € 3.000

Het belastbaar inkomen bedraagt € 35.000.
Over het verschil van € 5.000 heeft zij belasting betaald volgens het percentage in IB schijf 3.
Over de betaalde hypotheekrente van € 8.000 ontvangt zij als hypotheekrenteaftrek het percentage in IB schijf 3.

Netto hypotheek maandlasten berekenen

Bij het berekenen van de bruto maandlasten van een hypotheek worden de rente en aflossing opgeteld.

Voorbeeld bruto maandlasten lineaire hypotheek

Erik heeft een lineaire hypotheek voor 30 jaar van € 150.000 tegen een rente van 6%. De maandelijkse aflossing bedraagt € 416,67 (€ 150.000 delen door 360 maanden).
In de 1e maand betaalt hij € 750 rente en € 416,67 aflossing.
In de 2e maand betaalt hij € 747,92 rente en € 416,67 aflossing.
Na het eerste jaar heeft Erik in totaal € 8.862,50 aan rente betaald en € 5.000 aan aflossing.
Gemiddeld bedragen zijn bruto maandlasten in het eerste jaar € 1.155,21 (de rente en aflossing opgeteld en door 12 maanden gedeeld.)

De netto maandlasten worden vervolgens berekend door van de betaalde hypotheekrente het percentage van de belastingteruggave volgens de IB schijven af te trekken.

Voorbeeld netto maandlasten lineaire hypotheek

Erik heeft berekend dat de belastingteruggave van de betaalde hypotheekrente gelijk is aan het percentage in IB schijf 3.
In het eerste jaar heeft Erik in totaal € 8.862,50 aan rente betaald en € 5.000 aan aflossing.
Gemiddeld bedragen zijn bruto maandlasten in het eerste jaar € 1.155,21 (de rente en aflossing opgeteld en door 12 maanden gedeeld.)
Door de teruggave inkomstenbelasting krijgt hij over de betaalde hypotheekrente 42% inkomstenbelasting terug.
Dit komt neer op € 3.722,25 per jaar en maandelijks een gemiddelde teruggave van € 310,19.
Gemiddeld bedragen zijn netto maandlasten in het eerste jaar € 845,02 (de rente + aflossing - teruggave en dan door 12 maanden gedeeld.)

Overzicht stappenplan maandlasten hypotheek berekenen

Korte omschrijving van alle stappen

Stap 1: berekenen bruto maandlasten
Stap 2: berekenen inkomen
Stap 3: verrekenen alimentatie en erfpacht
Stap 4: berekenen aftrekbare hypotheekrente
Stap 5: berekenen eigenwoningforfait
Stap 6: berekenen belastbaar inkomen
Stap 7: berekenen belastingteruggave
Stap 8: berekenen netto maandlasten

Online berekenen: berekenen zelf uw bruto en netto maandlasten

Laagste hypotheekrente

(met Nat. Hypotheek Garantie)

1 jaarObvion1,00 %
5 jaarLloyds Bank1,20 %
10 jaarLloyds Bank1,70 %
15 jaarAllianz2,04 %
20 jaarAllianz2,22 %
Vergelijk alle hypotheekrentes