Vragen? Bel ons: 088-4954070 Morgen vanaf 9 uur bereikbaar

Lineaire hypotheek en de hypotheek maandlasten berekening

Bij stap 1 van het stappenplan - het berekenen van de bruto maandlasten - gaan we kort in op de maandlast bij diverse hypotheekvormen. Op deze pagina gaan we wat uitgebreider in op de maandlasten berekening bij een lineaire hypotheek.

Bereken direct uw maandlasten

De lineaire hypotheek is een hypotheekvorm waarbij u de hypotheeklening gedurende de looptijd van de hypotheek aflost. Dit gebeurt op basis van gelijke periodieke aflossingen. Bij een lineaire hypotheek betaalt u elke maand dezelfde aflossing; deze wordt berekend door het leningbedrag te delen door het aantal periodes (looptijd in maanden) waarvoor de hypotheek is afgesloten. Daarnaast betaalt u elke maand rente over de openstaande schuld. Omdat er elke maand een vast, gelijkblijvend bedrag wordt afgelost, daalt de hoogte van de openstaande schuld dus lineair, vandaar de naam lineaire hypotheek. De te betalen hypotheekrente daalt daarom ook evenredig mee.

Omdat de bruto maandlasten van een hypotheek bestaan uit de rente en de aflossing, is de bruto maandlast bij de lineaire hypotheek aan het begin het hoogst en aan het einde juist het laagst. In het begin bestaat de bruto maandlast uit zowel een flink bedrag aan rente en een flink deel uit aflossing. Dit verandert gestaag gedurende de looptijd van de hypotheek; halverwege de looptijd van de hypotheek is de te betalen rente al gehalveerd om uiteindelijk in de laatste maand praktisch met 0 te eindigen. Aan het eind van de looptijd is het grootste deel van de bruto maandlast dus aflossing en een heel klein deel nog maar rente. Naarmate er een hoger bedrag is afgelost worden de hypotheekrente lasten lager, terwijl de aflossing gelijk blijft.

Concluderend: bij de lineaire hypotheek zijn zowel de bruto als de netto maandlasten in het begin heel hoog. In de loop der tijd dalen echter zowel de bruto als de netto maandlasten.

Voorbeeld lineaire hypotheek

Erik heeft een lineaire hypotheek voor 30 jaar van € 150.000 tegen een rente van 6%. De maandelijkse aflossing bedraagt € 416,67 (€ 150.000 delen door 360 maanden). In de eerste maand van de looptijd van zijn 30-jarige hypotheek betaalt hij € 750 rente en € 416,67 aflossing. In de 2e maand betaalt hij € 747,92 rente en € 416,67 aflossing. In de 162e maand (na 13,5 jaar) is de openstaande hypotheekschuld door de aflossingen gedaald naar € 82.500. Hij betaalt dan voor het eerst meer aflossing dan rente: € 414,58 rente, € 416,67 aflossing. In de laatste maand betaalt Martijn nog slechts € 2,08 rente en nog steeds € 416,67 aan aflossing. Na deze aflossing bedraagt de openstaande hypotheek schuld € 0.

Uit bovenstaand voorbeeld blijkt de invloed van de structuur van de lineaire hypotheek op de netto maandlasten. Want naarmate de te betalen hypotheekrente daalt, daalt ook de hypotheekrenteaftrek mee. Een kenmerkende eigenschap van de lineaire hypotheek is dan ook dat zowel de bruto- als de netto maandlasten dalen. Maar omdat de hypotheekrenteaftrek ook daalt, daalt de netto maandlast relatief minder snel dan de bruto maandlast.

Voorbeeld lineaire hypotheek en hypotheekrenteaftrek

In het eerste jaar betaalt Erik in totaal € 8.862,50 aan hypotheekrente die hij mag aftrekken van de inkomstenbelasting en € 5.000 aan aflossing. In het 18e jaar betaalt Erik in totaal nog maar € 3.762,50 aan hypotheekrente die hij mag aftrekken van de inkomstenbelasting en € 5.000 aan aflossing. In het laatste jaar betaalt Erik in totaal nog maar € 162,50 aan hypotheekrente die hij mag aftrekken van de inkomstenbelasting en € aan aflossing. Hierdoor ontvangt hij een steeds lager bedrag terug van de belastingdienst aan hypotheekrenteaftrek. Zijn bruto maandlast daalt door de dalende rentebetalingen. Zijn netto maandlast daalt eveneens, maar minder hard dan de bruto maandlast. Dit komt omdat hij gedurende de gehele looptijd een gelijk bedrag aan aflossing blijft voldoen, waarover geen renteaftrek geldt.

Wilt u zelf online uw maandlasten berekenen, klik dan hier.

Vrijblijvend over uw hypotheek praten?

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.