Vragen? Bel ons: 088-4954070 Vanaf 9 uur bereikbaar

Stappenplan hypotheek maandlasten berekenen

Op deze site vindt u 2 hypotheek maandlasten berekeningen: de korte hypotheek maandlasten berekening (sneltoets) en de uitgebreide hypotheek maandlasten berekening. Bij deze maandlasten berekeningen wordt een aantal stappen doorlopen. Hieronder zetten wij de stappen van de uitgebreide maandlasten berekening voor u op een rij. Bij iedere stap vindt u een link naar een pagina met een uitgebreide toelichting van de betreffende stap.

Bereken direct uw maandlasten

Let op: Bij de maandlasten berekeningen op deze site, nemen wij alleen de lasten mee die direct samen hangen met de opgenomen hypotheekvormen. Dat wil zeggen hypotheekrente en aflossing. Eventuele andere lasten zoals verzekeringspremies worden niet meegenomen.

Stap 1: Berekenen bruto maandlasten

De eerste stap is het berekenen van de bruto maandlasten van een hypotheek. Zoals hierboven aangegeven, gaan we bij onze berekeningen alleen uit van rentelasten en (indien van toepassing) aflossing. Afhankelijk van de gekozen hypotheekvorm kan het berekenen van de rente en / of aflossing verschillen. Zo wordt er bij een aflossingsvrije hypotheek geen aflossing betaald, terwijl er bij een lineaire hypotheek met name in de beginperiode van de looptijd van de hypotheek veel wordt afgelost.

Meer over het berekenen van de bruto maandlasten

Stap 2: Berekenen inkomen

De tweede stap is het berekenen van het inkomen. Het inkomen is allereerst belangrijk omdat de hoogte van uw inkomen bepaalt hoeveel u aan hypotheek maandlasten kunt betalen. Daarnaast dient het inkomen berekend te worden om te kunnen berekenen hoeveel van de betaalde hypotheekrente u terug kunt krijgen van de belastingdienst (hypotheekrenteaftrek).

Meer over het berekenen van het inkomen

Stap 3: Verrekenen alimentatie of erfpacht

De derde stap is alleen van belang voor mensen die partneralimentatie en/of erfpacht betalen. Zowel partneralimentatie als erfpacht kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van de hypotheekrenteaftrek.

Meer over het verrekenen van de alimentatie en/of erfpacht

Stap 4: Berekenen aftrekbare hypotheekrente

In de vierde stap van de hypotheek maandlasten berekening wordt berekend welk bedrag aan betaalde hypotheekrente aftrekbaar is. Als u bijvoorbeeld een deel van de hypotheek niet heeft gebruikt voor het kopen van de woning, is de rente over dit deel niet aftrekbaar. En bij hypotheekvormen waarbij tussentijds wordt afgelost, daalt de hoogte van de hypotheekschuld waarvan de betaalde rente aftrekbaar is.

Meer over het berekenen van de aftrekbare hypotheekrente

Stap 5: Berekenen eigenwoningforfait

In de vijfde stap rekenen we het eigenwoningforfait uit. Het eigenwoningforfait is een bedrag dat een eigenaar van een koopwoning bij het inkomen moet optellen als een soort vergoeding voor het woongenot van die eigen woning. Door deze bijtelling bij het inkomen wordt de hoogte van de hypotheekrenteaftrek meestal lager.

Meer over het berekenen van het eigenwoningforfait

Stap 6: Berekenen belastbaar inkomen

De zesde stap van de hypotheek maandlasten berekening is het berekenen van het belastbaar inkomen. Met de uitkomsten uit de berekeningen van stap 1 tot met 5, kan dit belastbare inkomen berekend worden.

Meer over het berekenen van het belastbaar inkomen

Stap 7: Berekenen belastingteruggave

Voor de berekening van de hypotheek maandlasten is de zevende stap het berekenen van de belastingteruggave. De hoogte van deze teruggave is afhankelijk van de berekeningen die in de eerdere stappen van de hypotheek maandlasten berekening zijn gemaakt. Partneralimentatie, erfpacht en aftrekbare hypotheekrente hebben een positieve invloed op de hoogte van de belastingteruggave, terwijl het eigenwoningforfait de hoogte van de belastingteruggave meestal zal drukken.

Meer over het berekenen van de belastingteruggave

Stap 8: Berekenen netto maandlasten

In de achtste en laatste stap van de hypotheek maandlasten berekening kunnen we de netto maandlasten van de hypotheek berekenen. De netto maandlasten worden berekend door de belastingteruggave zoals in de zevende stap is berekend, af te trekken van de bruto maandlasten van de hypotheek die in de eerste stap zijn berekend.

Meer over het berekenen van de netto maandlasten

Wilt u zelf online de hypotheek maandlasten berekenen, klik dan hier

Vrijblijvend over uw hypotheek praten?

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.