Vragen? Bel ons: 088-4954070 Nu bereikbaar

Verrekenen alimentatie en erfpacht (stap 3 van 8)

Voor het berekenen van de hypotheek maandlasten wordt een aantal stappen doorlopen. In de derde stap behandelen we twee bijzondere situaties die grote invloed kunnen hebben bij het berekenen van de netto maandlasten van een hypotheek: te betalen partneralimentatie en erfpacht. Omdat zowel de te betalen partneralimentatie als erfpacht veelal aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting, kunnen beide situaties grote invloed hebben wanneer u de netto maandlasten van uw hypotheek gaat berekenen.

Bereken direct uw maandlasten

Partneralimentatie

Wanneer een echtpaar besluit te gaan scheiden, geldt er een onderhoudsplicht. Dit houdt in dat de meest draagkrachtige ex-partner wettelijk verplicht is om de minder draagkrachtige partner - indien nodig - financieel bij te staan. Deze alimentatie wordt partneralimentatie genoemd. Omdat van de verschillende alimentatievormen alleen partneralimentatie invloed kan hebben op de netto maandlasten van een hypotheek (alleen deze vorm van alimentatie is meestal fiscaal aftrekbaar), wordt alleen deze hieronder verder behandeld.

Zoals in stap 2 beschreven, wordt in Nederland bij het berekenen van de inkomstenbelasting een progressief belastingstelsel gehanteerd. Kortweg gezegd houdt dat in dat u meer inkomstenbelasting gaat betalen naarmate uw inkomen hoger wordt. Maar er zijn ook aftrekposten die met het inkomen verrekend mogen worden. Deze aftrekposten zorgen ervoor dat de te betalen inkomstenbelasting uiteindelijk lager uitvalt dan de inkomstenbelasting die door werkgevers ingehouden en afgedragen wordt aan de belastingdienst. Partneralimentatie is zo'n veel voorkomende aftrekpost.

Erfpacht

Op het moment dat u een huis gaat kopen, geldt in de meeste gevallen dat u zowel eigenaar wordt van het huis als van de grond waar het huis op staat. Bij erfpacht is dat echter niet het geval: dan heeft u de grond waar uw huis op staat niet in eigendom, maar in bruikleen. Het lijkt het meest op een situatie waarbij u de grond onder uw woning huurt. Wanneer u maandelijks of jaarlijks een bedrag aan de verpachter (= de verhuurder van de grond) betaalt, dan heet dit de (erfpachts)canon. Deze erfpachtscanon is meestal ook fiscaal aftrekbaar en heeft daarom invloed bij het berekenen van de netto maandlasten van uw hypotheek.

Net als bij de hierboven beschreven partneralimentatie, is ook de erfpachtscanon een aftrekpost welke ervoor zorgt dat de te betalen inkomstenbelasting uiteindelijk lager uitvalt.

Invloed van partneralimentatie en erfpacht op de hypotheekrenteaftrek

Zoals hierboven beschreven (en uitgebreid uitgelegd op de pagina over box 1) geldt in Nederland een progressief belastingstelsel. Dat houdt in dat u meer belasting gaat betalen naarmate u meer inkomsten heeft. Voor de aftrekposten zoals hypotheekrente geldt echter het omgekeerde. Naarmate u een hoger inkomen heeft, wordt de hypotheekrente aftrekbaar tegen een hoger percentage. Wanneer u erfpacht of partneralimentatie betaalt, kan het dus voorkomen dat uw belastbare inkomen afneemt. Afhankelijk van uw belastbare inkomen, kan het zijn dat u over de aftrekbare hypotheekrente een lager percentage terug krijgt dan wanneer u geen erfpacht of alimentatie als aftrekpost zou hebben. In stap 6 gaan we hier verder op in.

Overzicht stappenplan maandlasten hypotheek berekenen

Korte omschrijving van alle stappen

Stap 1: berekenen bruto maandlasten
Stap 2: berekenen inkomen
Stap 3: verrekenen alimentatie en erfpacht
Stap 4: berekenen aftrekbare hypotheekrente
Stap 5: berekenen eigenwoningforfait
Stap 6: berekenen belastbaar inkomen
Stap 7: berekenen belastingteruggave
Stap 8: berekenen netto maandlasten

Online berekenen: berekenen zelf uw bruto en netto maandlasten

Vrijblijvend over uw hypotheek praten?

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.