English version - international interest rates

NHG grens en voorwaarden

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een regeling waarmee u een mooie korting op uw hypotheekrente kunt krijgen, terwijl u ondertussen geniet van extra zekerheid over het afbetalen van uw hypotheek.

Niet iedereen komt in aanmerking voor een hypotheek met NHG. Uw hypotheekaanvraag moet voldoen aan strakke voorwaarden op de volgende gebieden:

  • Maximale hypotheek
  • Maximale koopsom
  • Voldoende en stabiel inkomen
  • Leninglasten en alimentatie
  • Acceptabele BKR toets

Actuele hypotheekrentes vergelijken

Maximale hypotheek met NHG 2019 € 290.000

U kunt Nationale Hypotheek Garantie voor uw hypotheek aanvragen als het hypotheekbedrag lager of gelijk is aan € 290.000 (2018: € 265.000)

Als u voor uw woning investeert in energiebesparende voorzieningen is het maximale hypotheekbedrag hoger: € 307.400 in 2019 (€ 280.900 in 2018).

Maximale koopsom met NHG 2019 € 290.000

Tot en met 2016 rekende NHG bij een woningaankoop met een standaard percentage bijkomende kosten. Daardoor was de maximale hypotheek altijd een stuk lager dan de kostengrens van NHG. Een aantal jaren was dat percentage bijkomende kosten hoger dan wat er boven 100% geleend kon worden. Dat gaf het vreemde effect dat u de NHG-kostengrens eigenlijk nooit aan hypotheek kon afsluiten.

Per 2017 heeft NHG het standaard percentage aan bijkomende kosten losgelaten. Daardoor is de kostengrens sindsdien gelijk aan de maximale koopsom.

Voldoende en stabiel inkomen

Om in aanmerking te komen voor een hypotheek met NHG moet uw inkomen aan voorwaarden voldoen. Op uw inkomen wordt de zogenaamde ‘woonquote’ losgelaten om te berekenen welk bedrag u maximaal aan woonlasten mag besteden volgens NHG. Het inkomen dat NHG meeneemt bij deze berekening moet stabiel zijn. Het gaan om inkomsten uit:

  • een vast dienstverband of tijdelijk dienstverband met intentieverklaring
  • een blijvende sociale uitkering
  • zelfstandige werkzaamheden of eigen bedrijf

Leninglasten en alimentatie

Verder wordt naar uw financiële gegevens bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) gekeken. Heeft u lopende schulden, dan heeft dat een negatief effect op de maximale hypotheek. De leninglasten worden afgetrokken van het bedrag dat u aan uw hypotheek kunt besteden.

Hetzelfde geldt voor alimentatie die u betaalt aan uw ex-partner. Uw maximale hypotheek wordt hierdoor lager. Dit is niet aan de orde bij alimentatie die u betaalt voor uw kinderen.

Acceptabele BKR toets

Als u in het verleden betalingsproblemen heeft gehad met leningen, dan kan er bij het BKR een achterstandscodering op uw naam staan. Door die BKR-codering zal uw hypotheekaanvraag waarschijnlijk afgewezen worden. Alleen als u de achterstanden heeft ingelopen is er bij een lichte codering een kans dat het toch lukt.

Laagste hypotheekrente

(met Nat. Hypotheek Garantie)

1 jaarArgenta1,00 %
5 jaarAllianz1,10 %
10 jaarABN AMRO1,28 %
15 jaarAllianz1,75 %
20 jaarABN AMRO1,84 %
Vergelijk alle hypotheekrentes