A-  |  A+  |  Homepage  |  Favorieten  |  English version - international interest rates
Ga terug naar de hoofdpagina van HomeFinance
LEVENSVERZEKERING
Alle onderwerpen
Ga naar de homepage Ė voor hypotheek, financieel advies en verzekeringen  
Gemengde verzekering / hypotheekverzekering
Wat is een gemengde verzekering?
Een gemengde verzekering is een combinatie van de kapitaalverzekering bij leven en de tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden. De gemengde levensverzekering is dus een verzekering waarbij in 1 polis zowel het overlijdensrisico afgedekt wordt als ook vermogen opgebouwd wordt. Dit houdt in dat het overeengekomen kapitaal wordt uitgekeerd bij het in leven zijn van de verzekerde op de einddatum van de verzekering, dan wel onmiddelijk bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum.
Waarom een gemengde verzekering afsluiten?
Een gemengde verzekering wordt vaak in combinatie met een hypotheeklening gesloten. Vandaar dat vaak ook van een hypotheekverzekering wordt gesproken. Bij een hypotheek wordt dan gesproken van een levenhypotheek of een afgeleide vorm van een levenhypotheek zoals de spaarhypotheek. De uitkering van de verzekering wordt dan meestal gebruikt voor de aflossing van (een deel van) de hypotheek. Hierbij geldt dat hypotheekinstelling vaak eist dat de koper van een huis een overlijdensrisicoverzekering afsluit en een deel van de hypotheek aflost. Dit heeft te maken met het risico van de hypotheekinstelling: deze kan tenslotte ook risico lopen bij het overlijden van de hypotheekgever(s). Op het hypotheek gedeelte van deze site, wordt op de verschillende hypotheekvormen uitgebreid ingegaan.

Wilt u weten welke hypotheekvorm geschikt voor u is, klik dan hier.
Kosten bij een gemengde verzekering
In de laatste jaren worden steeds meer onderzoeken gedaan naar de kosten van levensverzekeringen. Vaak gaat het hierbij om gemengde verzekeringen. Uit deze onderzoeken komt sterk naar voren de er aanzienlijke kosten doorberekend worden. Deze kosten hebben uiteraard een sterk negatief effect op het rendement dat u binnen de gemengde verzekering haalt. Een gemengde verzekering is dus lang niet altijd de juiste keuze. De verwachting bestaat echter dat deze kosten snel zullen afnemen. Vanwege de Wet financiele dienstverlening moeten verzekeraars duidelijk maken welke kosten er in hun producten verwerkt zitten (tot nu toe relatief onduidelijk). Als de kosten eenmaal duidelijk zijn, zal de concurrentie naar onze verwachting sterk toenemen.

Het is verstandig om bij uw keuzen de kosten scherp in de gaten te houden. Dit wil overigens niet zeggen dat een gemengde verzekering nooit interessant is bij het afsluiten van een hypotheek: dit hangt ook af van rentestanden en overige voorwaarden.
Kies de juiste gemengde verzekering
Een groot aantal maatschappijen biedt in Nederland een gemengde verzekering aan. In de meeste gevallen gaat het hier om eersteklas verzekeringsmaatschappijen. Bij het vergelijken van de maatschappijen is uiteraard de hoogte van de premie heel belangrijk. Echter, hierbij is het niet altijd eenvoudig om een juiste vergelijking te doen. U dient tevens te kijken naar de kostenstructuur en de rekenrendementen bij uw analyse.
Ga terug
Online premie levensverzekering berekenen