Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
donderdag 13 september 2018, 11:57 - Jos Koets
#banken en verzekeraars

De afgelopen weken is er genoeg geschreven over de witwas praktijken bij ING. Iemand die werkt in de bankensector moet de bankierseed afleggen. In de “eed” staat het volgende:

Ik zweer/beloof binnen de grenzen van mijn functie die ik op enig moment in de bancaire sector vervul:
• dat ik mijn functie integer en zorgvuldig zal uitoefenen;
• dat ik een zorgvuldige afweging maak tussen de belangen van alle partijen die bij de  onderneming zijn betrokken, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de onderneming opereert;
• dat ik in die afweging het belang van de klant centraal zal stellen;
• dat ik mij zal gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij van   toepassing zijn;
• dat ik geheim zal houden wat mij is toevertrouwd;
• dat ik geen misbruik zal maken van mijn kennis;
• dat ik mij open en toetsbaar zal opstellen en mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving ken;
• dat ik mij zal inspannen om het vertrouwen in de financiële sector te behouden en te bevorderen.
Zo waarlijk helpe mij god Almachtig! / Dat verklaar en beloof ik!
Tevens bevestigt [naam betrokkene] zich te houden aan de gedragsregels en de handhaving van de gedragsregels en de uitoefening van de bevoegdheden op grond van het Tuchtreglement bancaire sector te erkennen;

Integriteit bij ING

Het bovenstaande zegt voldoende. Iemand moet integer zijn:

Een integer persoon houdt vast aan normen en waarden, ook als deze van buitenaf onder druk staan. Een integer persoon is eerlijk en betrouwbaar en laat zich niet omkopen. Een integer persoon kan over eigen gedrag en keuzes verantwoording afleggen.

Het is duidelijk dat diverse personen bij ING niet integer zijn geweest. Wie als werknemer zijn beroep niet goed uitoefent, wordt ontslagen door zijn werkgever. Bij ING wordt nu dhr. Timmermans geslachtofferd. Als hij de enige is die ontslagen wordt, dan is dit natuurlijk een lachertje. Het is begrijpelijk dat veel consumenten geen vertrouwen meer hebben in de ING.

De komende weken zal blijken of ING echt daadkrachtig gaat optreden. Ik heb echter het vermoeden dat dit niet gaat gebeuren. Het kabinet kan een mooi punt maken door hun huisbankier ING te “ontslaan”. Niet per 1 mei 2020 volgens de regels maar per direct. Eens kijken hoe ING hierop reageert.

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.