Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
vrijdag 5 maart 2021, 14:04 - Jos Koets
#hypotheek #belasting

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Ik heb een groot aantal partijprogramma's bekeken om te zien hoe de politieke partijen denken over de hypotheekrenteaftrek. Hieronder een korte opsomming uit de belangrijkste verkiezingsprogramma's (op alfabetische volgorde).

Tweede kamer verkiezingen Nederland 2021

50Plus

De Wet Hillen wordt in ere hersteld. Dat wil zeggen dat de bijtelling die met de huidige regels kan ontstaan als mensen geen hypotheek meer hebben of maar een hele lage hypotheekschuld (en dus het bedrag aan hypotheekrenteaftrek kleiner is dan het eigenwoningforfait), weggestreept wordt. Bovendien wordt de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verder beperkt. Het overhevelen van de eigen woning naar Box 3 is voor 50Plus onbespreekbaar.

CDA

Het CDA is voorstander van de hypotheekrenteaftrek. Als onderdeel van de hervorming van het belastingstelsel naar een vlaktaks worden alle aftrekposten aangepast. Dit kabinet verlaagt het percentage waartegen hypotheekrente mag worden afgetrokken in stappen van 3% totdat het basistarief in het nieuwe belastingstelsel is bereikt. De budgettaire ruimte die hierdoor ontstaat wordt volledig gebruikt om de eigenwoningbezitters te compenseren door verlaging van het eigenwoningforfait. Omdat aflossen van de eigen woning tegenwoordig verplicht is, wordt de 'wet ter bevordering van het financieren van de eigen woning met eigen middelen' in kleine stapjes in 30 jaar uitgefaseerd.

Christen Unie

De Christen Unie wil de hypotheekrenteaftrek geleidelijk afschaffen. Met de opbrengst wordt de inkomstenbelasting voor iedereen verlaagd. In een periode van tien jaar wordt de eigen woning geleidelijk fiscaal verplaatst van box 1 (arbeidsinkomen) naar box 3 (vermogen). Bij deze aanpassing wordt de vermogensvrijstelling in box 3 fors verhoogd naar 250.000 euro voor een alleenstaande en 375.000 euro voor samenwonenden. Bovendien is de aflossingseis in box 3 minder streng dan in box 1, wat liquiditeitsproblemen onder vooral ouderen kan voorkomen.

Denk

Denk wil een rentevrije hypotheek voor iedereen.

D66

D66 wil geen overdrachtsbelasting voor starters. Bovendien worden studieschulden op werkelijke last meegenomen bij het bepalen van de maximale hypotheek. Beleggers gaan 8% overdrachtsbelasting betalen.

Forum voor Democratie

Het Forum voor Democratie wil geen verdere afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Daarnaast mag de studieschuld nooit worden meegerekend bij een hypotheekaanvraag. Verder is het Forum van Democratie voorstander van het afschaffen van het Eigenwoningforfait bij volledige aflossing hypotheek (dus een terugkeer van de wet Hillen). Andere punten rond de eigen woning:

  • afschaffen villataks
  • stimuleren van eigenwoningbezit, door corporaties aan te sporen aan huurders te verkopen.
  • stoppen met onnodige duurzaamheidseisen die de prijzen opdrijven.
  • geen verhoging OZB om gemeentelijke tekorten te dichten.
  • geen overdrachtsbelasting voor starters.

GroenLinks

GroenLinks wil de hypotheekrenteaftrek geleidelijk helemaal afschaffen.

JA21

Eigenwoningbezit stimuleren door het herinvoeren van de Wet Hillen en het afschaffen van het eigenwoningforfait (bijtelling woningwaarde op belastbaar inkomen). De overdrachtsbelasting over de hele linie tot 2% verlagen en deze voor starters afschaffen voor de aankoop van iedere woning.

Partij voor de Dieren

Banken moeten van de Partij voor de Dieren verplicht worden om mee te werken aan een verruimde mogelijkheid voor het boetevrij aflossen van bestaande hypotheken. Verder wil de Partij voor de Dieren dat dat de hypotheekrenteaftrek alleen mogelijk blijft tot een bedrag van 350.000 euro. De hypotheekrenteaftrek voor bedragen daarboven wordt stapsgewijs afgeschaft.

PVDA

De PVDA wil dat de hypotheekrenteaftrek langzaam wordt afgebouwd. Tegelijkertijd wil de partij dat het eigenwoningforfait verlaagd wordt. Het wordt weer mogelijk om tot 50% van de hypotheek aflossingsvrij te lenen om te voorkomen dat er te veel geld vast gaat zitten in het eigen huis. De betalingstermijn voor hypotheken moet verlengd worden van 30 naar 40 jaar. De maandlasten worden hierdoor lager.

PVV

De PVV is kort maar krachtig: Handen af van de hypotheekrenteaftrek.

SP

Volgens de SP was de hypotheekrenteaftrek ooit bedoeld om mensen met een laag inkomen te helpen om een huis te kunnen kopen. De partij vindt echter dat de hypotheekrenteaftrek is verworden tot een subsidie voor de rijken, die hier nu het meeste van profiteren. Oplossing van de SP: voor hypotheken tot aan 350.000 euro blijft alles hetzelfde en daarboven wordt de renteaftrek beperkt. Mensen die een woning kopen of verbouwen worden beschermd tegen wanprestaties, door middel van een garantie.

VVD

Wie hypotheekrenteaftrek wil krijgen, lost zijn of haar hypotheek in 30 jaar af. Het maximale tarief voor de hypotheekrenteaftrek wordt heel geleidelijk afgebouwd, zodat er straks één tarief is. De opbrengst van deze afbouw geeft de VVD terug door de inkomstenbelasting omlaag te brengen. Onder aan de streep gaan huiseigenaren er hierdoor volgens de VVD niet op achteruit. Bovendien moeten ouderen van de VVD gemakkelijker een Verzilver Hypotheek kunnen krijgen.

Ieder geval is duidelijk dat de verschillen weer eens groot zijn in Den Haag.

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.