Vragen? Bel ons: 088-22 77 344

Bij de hypotheekrenteaftrek denken we al snel alleen aan het woord 'aftrek'. Toch kunt u niet de volledige hypotheekrente die u betaalt opvoeren als aftrekpost voor uw eigen woning. Er is namelijk ook een bijtelling voor de eigen woning: het eigenwoningforfait.

Actuele hypotheekrentes vergelijken

Fictief inkomen uit uw eigen woning

Het eigenwoningforfait (vroeger: huurwaardeforfait) is een bijtelling op uw inkomen. U krijgt deze bijtelling voor het woongenot dat u heeft als bezitter van een eigen woning. Het is fictief inkomen, dat u moet optellen bij uw inkomen uit werk en woning in box 1 voor de inkomstenbelasting. Het bedrag is een percentage van de WOZ-waarde.

Bepaling van het eigenwoningforfait

De bijtelling is een vast percentage van de WOZ-waarde van uw woning (zie onderstaande tabel). De gemeente bepaalt jaarlijks de waarde van de woningen (Waardering Onroerende Zaken). Dit percentage kan jaarlijks wijzigen, waardoor de hoogte van het eigenwoningforfait variabel is.

In onderstaande tabel ziet u de tarieven (staffel) die gelden voor het eigenwoningforfait voor het jaar 2022.

WOZ-waarde vanaf WOZ-waarde max forfaitpercentage
- € 12.500 nihil
€ 12.501 € 25.000 0,15 %
€ 25.001 € 50.000 0,25 %
€ 50.001 € 75.000 0,35 %
€ 75.001 € 1.130.000 0,45 %
v.a. € 1.130.001 n.v.t. € 5.085 vermeerderd met 2,35 % voor het bedrag boven de € 1.130.000

Voorbeeld eigenwoningforfait

Piet heeft een eigenwoning met een vastgestelde WOZ-waarde van € 400.000. In 2022 bedraagt het percentage 0,45 %. Piet moet € 1.800 bij zijn inkomen in box 1 optellen.

Wet Hillen: aftrek geen of geringe hypotheekschuld

De bijtelling van het eigenwoningforfait was in de ogen van Hans Hillen niet eerlijk voor woningbezitters met een kleine of helemaal afgeloste hypotheek. Zij moesten immers letterlijk betalen voor het hebben van een eigen huis. Dat was niet bepaald een stimulans voor het aflossen van een hypotheek. Daarom is in 2005 de 'aftrek geen of geringe eigenwoningschuld' in het leven geroepen, ook wel bekend als de Wet Hillen. De regeling zorgt ervoor dat er nooit een werkelijke bijtelling plaatsvindt door de eigen woning. Het bedrag dat aan bijtelling overblijft na het aftrekken van de hypotheekrente krijgt u dan als extra aftrekpost.

Voorbeeld aftrek geen of geringe hypotheekschuld

Piet uit bovenstaand voorbeeld heeft nog maar een hele kleine hypotheek, waaraan hij jaarlijks € 1.000 rente betaalt. Piet heeft nu recht op een aftrekpost € 400 (1.400 - 1.000) wegens geringe hypotheekschuld. Daardoor is er voor hem per saldo geen bijtelling en geen aftrek voor zijn eigen woning.

Afbouw Wet Hillen

In 2018 kwam de regering met het plan om het voordeel van de Wet Hillen af te bouwen. De aftrekpost wordt vanaf 2019 in een periode van 30 jaar (dus in stapjes van 3,33% per jaar) afgebouwd en zal dus uiteindelijk verdwijnen.

Voor een maximale hypotheek berekening, klik hier.
Voor de actuele hypotheekrente, klik hier.

Vrijblijvend over uw hypotheek praten?

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.