Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
maandag 22 november 2021, 14:36 - Jos Koets
#belasting #hypotheek

Er is volgens mij een vies spelletje gaande betreffende de hypotheekrenteaftrek. Een paar maanden geleden kwamen Brussel en het IMF met de mededeling dat Nederland de hypotheekrenteaftrek verder moet beperken. Na deze berichten kwam De Nederlandse centrale bank (DNB) met een vergelijkbare mededeling. Zij stellen voor de eigen woning over te hevelen van box 1 naar box 3.

Toen kwam ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers met zijn treintje aanrijden. Hij had zomaar belangrijke papieren van besprekingen van het kabinet in de trein laten liggen. Deze kwamen vervolgens bij de Volkskrant terecht waarna iedereen kon lezen dat de VVD bereid is om de hypotheekrenteaftrek verder te beperken. Dat dhr. Segers zich zo voor het "treintje" laat spannen door de andere Kamerleden...

Laat Nederland wennen aan hervorming

Het bovenstaande is volgens mij gewoon een vooropgezet plan om iedereen in Nederland alvast te laten wennen aan wat er gaat plaatsvinden: de hypotheekrenteaftrek zal verder hervormd gaan worden.

Vorige week kwam de Telegraaf met vier mogelijkheden om de hypotheekrenteaftrek verder te beperken.

  1. De eigen woning en hypotheek overhevelen naar box 3
  2. Het maximale tarief waartegen de rente afgetrokken mag worden sneller beperken naar een tarief van 37%
  3. Percentage van het eigenwoningforfait (is nu 0,5%) verhogen
  4. Wet Hillen sneller afschaffen

1. Overhevelen naar box 3

Op dit moment zitten de eigen woning en de daarbij behorende hypotheek qua belastingen in box 1. Dat is nu de box waar het belastbaar inkomen uit werk en woning in terecht komt. Veel instanties vinden box 3 veel logischer. Dat is de box voor het inkomen uit vermogen (sparen en beleggen). Achterliggende gedachte is dat de eigen woning eigenlijk een onderdeel uitmaakt van je vermogen en de hypotheek van je schulden. De hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait zouden gaan verdwijnen en je zou dan dus belasting gaan betalen over de overwaarde in je eigen woning.

De komende weken gaan Paul Muskens en ik eens goed bekijken wat de gevolgen zijn als de eigen woning naar box 3 gaat. Natuurlijk zullen we dan ook met rekenvoorbeelden komen.

2. Sneller beperken maximale aftrekpercentage

In het verleden kon je de hypotheekrente aftrekken tegen hetzelfde (maximale) belastingpercentage dat je betaalt over je inkomen. Op dit moment wordt dat maximale percentage waartegen je mag aftrekken afgebouwd tot ongeveer 37 procent in 2023. Er zijn mensen die dit maximale aftrekpercentage sneller naar beneden willen brengen. Dit is een mogelijkheid, maar ik verwacht niet dat het kabinet aan deze knop gaat draaien.

3. Eigenwoningforfait verhogen

Hetzelfde is van toepassing voor het eigenwoningforfait. Door deze te verhogen naar bijvoorbeeld 0,7% moet een huizenbezitter meer belasting gaan betalen over het eigen woning bezit. Dit betekent eigenlijk voor de meeste huizenbezitters dat er minder betaalde hypotheekrente afgetrokken kan worden.

4. Wet Hillen

De wet Hillen zorgde er in het verleden voor dat het saldo tussen het eigenwoningforfait en de hypotheekrenteaftrek voor de belastingen nooit negatief kon worden. Dus dat je geen belasting hoefde te betalen als het bedrag aan eigenwoningforfait hoger zou worden dan het bedrag aan hypotheekrenteaftrek. Deze regeling wordt (ook) afgebouwd momenteel. En ik verwacht dat de Wet Hillen sneller zal worden afgeschaft. Er is tot op heden geen enkele regeling in Nederland die het 30 jaar heeft volgehouden. Vooral huizenbezitters met een lage hypotheek of geen hypotheek zijn dan de dupe. Door eerst aan knop 4 (Wet Hillen) te gaan draaien, is het mogelijk om daarna naar knop 1 te gaan.

Er gaat zeker wat gebeuren...

Veel kenners willen dat de eigen woning wordt overgeheveld naar box 3. De komende maanden zullen we zien welke maatregel er gaat genomen worden in Den Haag. Voor mij is het in ieder geval duidelijk dat er wat gaat gebeuren.

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.