Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
dinsdag 3 oktober 2023, 16:29
#lenen

2024 belooft een uitdagend jaar te worden voor Nederlandse studenten. De rente op studieleningen staat op het punt om aanzienlijk te stijgen, van het huidige tarief van 0,46% naar een verwachte 2,55%. Deze verandering kan diepgaande financiële gevolgen hebben, vooral voor studenten in het hoger onderwijs.

Oorzaak van rente-aanpassing op studielening

De voornaamste reden van deze renteverhoging is de koppeling van de studieleningrente aan de rente op Nederlandse vijfjaars-obligaties. Na een periode waarin deze obligatierente negatief was, heeft er sinds medio 2021 beweging omhoog van deze obligatierente plaatsgevonden. Op moment van dit schrijven staat de rente op een vijfjaars-obligatie op 3,1%. Deze hogere obligatierente heeft directe gevolgen voor de rente op studieleningen, die elke vijf jaar wordt herzien.

Financiële impact op studenten

Deze aanpassing kan een aanzienlijke last leggen op de schouders van studenten. Voor hen die in het hoger onderwijs studeren en doorgaans hogere leningen aangaan, kan de verhoogde rente jaarlijks tot honderden euro's extra kosten leiden. Dit komt bovenop de al stijgende kosten van levensonderhoud, zoals huur, energie en collegegeld.

Reacties vanuit studentenorganisaties

Diverse studentenorganisaties hebben hun zorgen geuit. Demi Janssen van het ISO wijst op de verhoogde financiële druk en pleit voor een renteplafond om onzekerheid in de toekomst te minimaliseren. De LSVb sluit zich hierbij aan en vraagt daarnaast om een betere compensatie voor studenten die sinds de afschaffing van de basisbeurs in 2015 benadeeld zijn. Het huidige compensatiebedrag van €1400 voor vier studiejaren wordt als ontoereikend beschouwd.

En nu?

De aankomende renteverhoging op studieleningen is een grote ontwikkeling die de financiële last voor studenten flink kan verzwaren. Door de toch al stijgende kosten van levensonderhoud en onderwijs, wordt de roep om betere financiële ondersteuning en bescherming voor studenten steeds groter. Het is belangrijk dat er passende en vlotte maatregelen worden genomen om de financiële stabiliteit en toekomst van onze studenten te waarborgen.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.