Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
woensdag 31 januari 2018, 09:00 - Jos Koets
#pensioen

Wie ieder jaar zijn pensioen controleert zal constateren dat de toekomstige pensioenuitkering steeds lager wordt als het inkomen gelijk blijft. De afgelopen tien jaar is er veel veranderd in pensioenland. Dit heeft te maken dat de pensioenregeling bij de werkgevers veranderd zijn. In wezen zijn er drie soorten pensioenregelingen in Nederland, namelijk:

  • Eindloonregeling
  • Middelloonregeling
  • Premieregeling

Eindloonregeling

De beste pensioenregeling is de eindloonregeling. Een werknemer bouwt dan een pensioen op van 70% van zijn laatst verdiende inkomen. Bij een stijgend inkomen was deze regeling te duur voor de werkgever. Deze moest namelijk bij iedere loonsverhoging ook alle voorgaande jaren een pensioen inkopen van 70% van het laatst verdiende inkomen.

Middelloonregeling

Bij de middelloonregeling wordt er 70% van het inkomen opgebouwd. Bij een loonsverhoging blijft deze 70% van toepassing. Echter de werkgever hoeft de voorgaande jaren niet in te kopen. Bij een stijgend inkomen is het opgebouwde pensioen dus (ruim) minder dan 70% van het laatst verdiende inkomen. In werkelijkheid bleek ook deze pensioenregeling voor veel werkgevers te duur te zijn.

Premieregeling

Bij de (beschikbare) premieregeling wordt er vooraf afgesproken hoeveel premie er wordt betaald om het pensioen op te bouwen. De betaalde premie is dus niet afhankelijk van de hoogte van het inkomen. De werkgever heeft nu als voordeel dat deze zelf kan bepalen hoeveel premie hij jaarlijks kwijt is voor de pensioenen van de werknemers. Het grote nadeel voor de werknemer is dat bij een “lage” premie er een laag pensioen wordt opgebouwd. Bovendien wordt de premie ook nog eens belegd dus er is helemaal geen garantie betreffende de pensioenuitkering.

Voor alle pensioenfondsen is er nog een ander probleem. Zij moeten een minimaal vermogen achter de hand houden om de toekomstige pensioenen uit te kunnen keren. Bovendien is de actuele rente van toepassing voor de waardering. Hoe lager de rente, hoe hoger de verplichting (meer geld). Deze verplichting heeft er voor gezorgd dat veel pensioenfondsen een mindere dekking hebben gehad van 100%. Dit betekent weer dat de toekomstige pensioenen niet allemaal uitgekeerd kunnen worden. Een maatregel is dan om de pensioenuitkering te verlagen of de pensioenpremies te verhogen om wel aan die 100% te kunnen komen. Al met al verkeren veel pensioenfondsen in “zwaar weer”.

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.