Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
woensdag 6 juni 2018, 09:48 - Jos Koets
#lenen #hypotheek

Iedere hypotheekadviseur heeft zijn zorgplicht. Dit betekent dat hypotheekadviseurs zich aan bepaalde regels moet houden. Wie dit niet doet, kan een boete krijgen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ik weet uit betrouwbare bronnen dat er nog steeds adviseurs zijn in Nederland die zich niet aan de regels houden.

Geen zorgplicht voor makelaars

Voor makelaars is er geen zorgplicht. Deze kunnen dus doen wat zij willen. Veel makelaars maken hier gebruik van dit ten koste van hun klanten. Het financiële gewin gaat voor een goede en juiste werkwijze. Gelukkig grijpt de AFM nog wel eens een "boef". Onlangs kwam ik een zeer opmerkelijke uitspraak over passeerkredieten tegen. Hieronder een gedeelte van de uitspraak.

Passeerkrediet voor lening buiten hypotheek

Een deel van de door [eiseres] verstrekte leningen was een ‘passeerkrediet’. Met dit passeerkrediet konden klanten van [eiseres] een lening die was geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) aflossen. In veel gevallen was aflossing een voorwaarde van de aanbieder van de hypotheekofferte voor het verstrekken van een hypothecaire lening. Het door [eiseres] aangeboden passeerkrediet werd niet geregistreerd bij het BKR en [eiseres] vermeldde het verstrekken van dit passeerkrediet niet in het hypotheekadvies. Evenmin werd het verstrekte krediet vermeld op het inventarisatieformulier in het dossier van de klant, waarop het advies van [eiseres] was gebaseerd. Nadat hypotheekaanbieders vanaf eind 2010 eisten dat BKR-geregistreerde schulden met eigen middelen dienden te worden afgelost, heeft [eiser] aan klanten van [eiseres] (passeer-)kredieten contant verstrekt, via een opname van de bankrekening van zijn echtgenote.

Ook verstrekte [eiseres] polisvoorschotten. Dit polisvoorschot verstrekte [eiseres] als klanten een beleggingsverzekering hadden, die was verpand in verband met een hypothecaire geldlening. Door het polisvoorschot konden klanten direct beschikken over (een deel van) de waarde uit de beleggingsverzekering, waardoor zij tegen gunstiger voorwaarden een nieuwe hypotheek konden krijgen. Het verstrekte polisvoorschot werd afgelost op het moment dat de klant de beschikking kreeg over de waarde uit de beleggingsverzekering.

[eiseres] verstrekte zowel de passeerkredieten als de polisvoorschotten op basis van een overeenkomst ‘Schuldbekentenis en akte voor een geldlening’. Deze overeenkomsten werden vernietigd op het moment dat de klant de geldlening had terugbetaald. De hoogte van de verstrekte leningen varieerde tussen € 2.000,- en € 63.722,-. De looptijd van de leningen varieerde van één dag tot ruim twee jaar. De laatste lopende lening is afgelost op 2 mei 2013. [eiseres] heeft in de periode tussen 14 juli 2009 en 2 mei 2013 in ieder geval 75 leningen verstrekt aan klanten, voor een totale waarde van € 901.093,38. Vanaf 14 juli 2009 heeft [eiseres] dertien leningen verstrekt met een looptijd van langer dan drie maanden.

Boete: 80 euro per overtreding

In het kort werd het volgende gedaan. De klant had een lening die moest worden afgelost om de hypotheek te kunnen krijgen. Deze lening werd afgelost uit gelden van de adviseur. Natuurlijk moesten deze gelden weer worden terugbetaald aan de adviseur. In totaal werd er een bedrag van ruim 901.093,38 euro voorgeschoten in vier jaar tijd. Vooral dit bedrag heb ik meerdere malen moeten lezen. De AFM gaf deze persoon uiteindelijk een boete van - schrik niet! - 6.000 euro. Iemand die dus vier jaar lang de regels overtreedt en 75 leningen verstrekt aan 75 klanten, wordt gestraft met een boete van 6.000 euro. Dat is een boete per klant van welgeteld 80 euro. Ik kan mij voorstellen dat veel adviseurs niet schrikken van dit bedrag.

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.