sparen
Gepubliceerd op: 10-7-2018 om 10:37

De president van de Europese Centrale Bank (ECB) - Mario Draghi - heeft in een toespraak voor het Europees Parlement aandacht besteed aan zijn wens voor een Europees depositogarantiestelsel. Daarin zouden de eurolanden gezamenlijk de spaartegoeden van hun banken garanderen.

Slechte leningen in Zuid-Europa

Landen in Noord- en West-Europa zijn tegen een gezamenlijk depositogarantiestelsel. Nederland en Duitsland bijvoorbeeld vrezen dat zij dan zullen moeten opdraaien voor zwakke banken in landen als Italië, Griekenland en Portugal. Die hebben een flinke hoeveelheid slecht of niet-inbare leningen uitstaan, waardoor ze gemakkelijk in de problemen kunnen komen.

Hogere buffers 

Draghi is van mening dat het aantal slechte leningen in die landen al behoorlijk is afgenomen en verder terugloopt. De banken hebben volgens hem flink hogere buffers achter de hand dan voor de crisis, waardoor faillissementen minder snel zullen voorkomen.

Bankenunie voltooien

Hij stelt bovendien: 'Dit is geen unie van permanente crediteuren en permanente debiteuren. Landen moeten blijven hervormen en in economisch opzicht naar elkaar toegroeien.' Voor Draghi is een gezamenlijk garantiestelsel het sluitstuk van de Europese bankenunie, waarmee zes jaar geleden gestart werd.

Aangemaakt door Cor van der Kruijt op 13-07-2018 11:23

Ik zie steeds meer dat meneer Draghi, als Italiaan, de belangen van de Zuid Europese landen wil opdringen aan de Noord Europese landen. Door de geforceerde lage rente kregen die landen ruim de gelegenheid hun schulden af te bouwen maar doen dat niet. Nee, ze blijven meer uitgeven dan in de afgesproken norm is toegestaan. De Noord Europese landen zijn de dupe van hun gulheid en spaarzaamheid door lage spaarrente en te lage dekkingsgraden in de pensioenen. Ik heb al lang geen vertrouwen meer in het beleid van de ECB.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.